sidste_nyt3

Tirsdag d. 11 juni 2013 - Generalforsamling. Formand Knud Erik Nielsen bød velkommen, og gik straks over til 1. punkt på dagsordenen som var valg af dirigent. Vi har tradition for at formanden selv styrer slaget, og den tradition holdt vi ved. Han fortsatte derpå med fremlæggelse af beretning, og kunne bl.a. oplyse at vi pt. er 100 medlemmer. Nogle meget aktive, og andre som bare gerne vil støtte det gode projekt. En tak til alle. Han gennemgik derpå de afviklede arrangementer det forgangne år. Det var som altid et bredt program vore medlemmer fik tilbudt, som f.eks. Put & Take-, gedde-, å-, makrel-, havørred- og den store fladfisketur til Langeland. Vi har den fine ting i vores forening at der gerne må kommenteres under fremlæggelse af beretningen, og det giver en meget uhøjtidelig og afslappet generalforsamling. Der er plads til en lille historie ind imellem -lige i en lystfiskers ånd. Undervejs var der også en stor tak til vore sponsorer og samarbejdspartnere, hvis velvillige indstilling gør det lidt sjovere at lægge et stykke arbejde i arrangementerne. Beretningen blev vedtaget af de fremmødte. Derefter var der fremlæggelse af regnskab hvis årsregnskab på 2398 kr, og en kassebeholdning på 26822 kr.. Disse penge skal naturligvis komme vore medlemmer tilgode, og derfor tilbyder vi dem meget favorable arrangementer. Vi har således flere ture med tilskud fra vores fælles kasse, for at gøre dem billigere, og mere attraktive for medlemmerne. Regnskabet, som var behørigt revideret, blev ligeledes godkendt. Der var ingen indkomne forslag – Hvilket vi i bestyrelsen tager som en accept af det vi går og laver – og vi gik over til diverse valg. På valg til bestyrelsen var Knud E. Nielsen, Michael Kjeldsen og Anton Madsen. Førstnævnte blev genvalgt, og nyvalgt blev Kaj Andersen og Tage Eliassen. Som suppleant til bestyrelsen genvalgtes Arthur Møller. Nyvalgt revisorer blev Pernille Lynge, og genvalgt blev Arthur Møller. Under eventuelt har vi som det første uddeling af diverse pokaler. Årets foreningsmester - som kåres på baggrund af point optjent ved arrangementerne, med 50 point til nr. 1, 30 til nr. 2, 20 til nr. 3 og 10 point for blot at deltage - blev Hans H. Madsen med 190 point. Årets fisk – hvilken der stemmes om ud fra de største af hver art, fanget til arrangementerne – blev en havørred på 3,48 kg og 64 cm, fanget af Kaj Andersen i Mariager fjord. Årets ”københavner” som er en ”forgyldt” snorkel, uddeles til et medlem som har gjort sig uheldig bemærket til et arrangement. Den uddeles også ved afstemning, blandt de indstillede ”værdige” aspiranter til denne præmie/straf. Den gik i år til Hans H. Madsen, der skvattede over en betonklods i Mariager fjord, i waders, i vand til livet og med begge hænder fulde. Så er selv waders altså ikke lange nok til at holde vandet ude hvor det hører hjemme. Herefter var der almindelig hygge og bytning af erfaringer og historier som altid.Fra oven ses årets "københavner", årets fisk og årets foreningsmester.


Søndag d. 9. juni 2013 gik turen atter til Mariager fjord, i et forsøg på at lande et par havørreder. Det skulle dog vise sig ikke at være så lige en sag. Der blev ikke landet en eneste, skønt flere havde hug.

 


Søndag d. 26. maj 2013 afholdtes den første "Lady's cup" i fiskejollen.dk. Der var mødt 15 deltagere op i Gøttrup Fiskepark til denne lille konkurrence, som kun er for kvinder forstås. Der var det fineste vejr man kan ønske sig, og humøret var da også højt blandt de konkurrencelystne hunkønsvæsner. Den helt store vinder blev Dorte Olesen fra Thorup, der med en ørred på 3,255 kg fik et lækkert komplet fiskesæt i pink naturligvis. Det var Brødrene Vestergaard i Thisted der sponserede dette. Derudover fik hun en pokal til evigt eje. Hun snuppede også 2. pladsen med en ørred på 2,120 kg. Den indbragte hende 500 kr. Og for det ikke skal være løgn tog hun også 3. største. Men som den store sportskvinde hun er, lod hun denne præmie gå videre til nr. 4, Nanna Larsen som for sin ørred på 1,765 kg fik en troldekugle. Det var iøvrigt Nannas første fisketur, og hun fangede endnu en fin ørred, så det er nok ikke hendes sidste.

 


Begge de stolte præmiemodtager.Dorte får overrakt sin 1. præmie af formand Knud E. Nielsen.


Lørdag d. 25. maj 2013 skulle vi forsøge at opdrive nogle pighvarer. Efter lidt research fandt vi frem til et område syd for Sæby, som skulle være egnet. Det var det sikkert også, men det var vist en dårlig dag med frisk vind fra nord. Ikke den bedste vindretning til fiskeri ved østkysten. Det gav meget grumset vand indenfor revlerne, hvor de flade ellers skulle være at træffe. Der blev da heller ikke landet andet end et par skrubber. Men det skal ikke forhindre os i at prøve igen en anden gang.Knud E. Nielsen og Arthur Møller i aktion ved kysten. Hans H. Madsen's skrubber. De eneste på den tur.


Søndag d. 5. maj 2013 stod gedderne for tur efter endt fredning, og det var 16 forventningsfulde fiskere der mødte op ved Jægerum sø i det smukke vejr, dog med en kold vind fra morgenstunden. Der blev landet 8 gedder, hvoraf Mads Davidsen var så  snu at fange de 3 største. Det gav selvsagt præmien for største gedde på 1,73 kg, samt både 50, 30 og 20 point til foreningsmesterskabet. For den største fik han et gavekort til Kragh's Fiskeriartikler på 300 kr.

 


Mads Davidsen med sine 3 gedder.

Magnus Bennike, som kom lige i hælene på ham med denne gedde på 1,07 kg.


Fredag d. 26. april 2013 afviklede viden årlige konkurrence i Gøttrup Fiskepark. Der var 121 stænger i sving denne Bededag, som startede noget stille hvad landinger af ørreder angik. Der kom dog af og til en fisk på land, og da det hele var gjort op viste det sig at Lasse Bruun fra Brovst havde fanget den største på 6,18 kg. For den fik han 1. præmien, som bestod af et grejsæt til en værdi af godt 3000 kr, samt en pokal skænket af Kragh's Fiskeriartikler. Nr. 2 blev Henning Ørebro fra Frøstrup med en ørred på 4,27 kg. Den indbragte ham et lækkert fiskehjul fra Brødrene Vertergaard. 3. præmien var et fiskehjul fra Aalborg Jagt, og dette gik til Kristian Bidstrup fra Thisted, for en ørred på 3,18 kg. De 3 gode flasker rødvin fra Danfoss for 4. pladsen løb Jacob Pedersen fra Aalborg med, for en ørred på 3,06 kg.


  De 3 største fangster, startende med Lasse fra venstre. Dernæst Henning og Kristien.


Lasse får overrakt 1. præmien af Leo Kragh, som havde skænket denne.


Torsdag d. 14. marts 2013 var vi atter på besøg hos Kragh's Fiskeriartikler. De havde fundet en masse gode tilbud frem til os, foruden den vanlige forplejning med lidt vådt - Og ikke mindst kaffe og Majbrits fortrinlige hjemmebag. Det er altid en aften der udvikler sig til en kamp mellem pludseligt opståede behov for nyt grej, og evnen til at holde dankortet i pungen. Jeg tror det endte med en lykkelig kombination af begge dele. Der var 18 deltagere som nød godt af alle disse tilbud, hvilket vi godt kunne være bekendt.

   

Leo Kragh, der sammen med sønnen Thomas demonstrerer hvordan denne stang vil se ud med en stor fisk på krogen.Et vue over den lækre butik med at hav af fristende tilbud.


Søndag d. 3. marts 2013 lagde vi ud med dette års arrangementer. Det var en å-tur efter vanlig standard, hvor man selv bestemmer hvilken å man vil fiske i, og hvor tidligt man gider stå op og komme til vandet, bare man møder op til indvejning. Det var der 9 medlemmer der havde valgt at gøre. Det startede pivkoldt og blæsende, men da solen stod op, blev det mere menneskeligt at færdes langs de meget lavvandede og langsomtflydende åer. Det var et generelt problem, kunne alle hurtigt blive enige om ved indvejningen. Det gav vi da også hurtigt skylden for det forholdsvis ringe udbytte for anstrengelserne. Der var dog nogen der var bedre til at narre de sky fisk frem end andre. Det gjaldt specielt Tage Eliasen der med en fin havørred på 60 cm, og 1,82 kg, fik præmien for største ørred. Det var en unik spinderstang der fik hans øjne til at glinse. Men velfortjent var det naturligvis. Han scorede dermed også de 50 point til foreningsmesterskabet. Nr. 2 blev Jan Rasmussen men en havørred på 58 cm. og 1,47 kg. Den indbragte ham de 30 point, og Michael Kjeldsen fik en fin bækker på 37 cm. og 0,45 kg. som nr. 3. Den gav 20 point til ham. I vores lokale i Byens Hus i Løgstør var der efter indvejningen røde pølser og hvad dertil hører. Ikke dårligt ovenpå en lang dag i den store natur.


 

Tage med vinderfisken.Der bliver gået til vaflerne i form af røde pølser.Søndag d. 18. november 2012 skulle en ny sø testes. Det var 1. gang vi arrangerede geddetur til Jægerum Sø ved Brovst, men det er helt sikkert ikke sidste gang. For det første var der et fantastisk vejr deroppe, og for det andet var gedderne i bidehumør. Vi var 13 mand der prøvede lykken, og der blev landet 10 - 15 gedder. Alle over målet, og langt de fleste genudsat. Så der skulle stadig være gedder i søen. Største fangst stod Knud Erik Nielsen for, en krabat på 2,8 kg, som målte 79 cm. Den havde iøvrigt nogle grimme bidmærker der kunne indikere endnu større fisk i søen. Den indbragte ham 50 point til foreningsmesterskabet foruden en lækker spinnerstang, som herunder overrækkes af turleder Søren Larsen.Knud Erik med vinderfisken. Nr. 2 og 3 blev Lasse Bruun med gedder på 2,25 og 1,8 kg. De rakte til hhv. 30 og 20 point til mesterskabet.


 


Søndag d. 14. oktober 2012 gik turen til åen. Et arrangement hvor man selv valgte hvilken å man ønskede at fiske i, blot man mødte op til indvejning kl. 15. Der er en vis spænding i ikke at vide om de andre deltagere har fanget noget, og i givet fald om de er større end ens egen fangst. Til indvejningen bliver der da også altid udvekslet oplevelser ved åen, og det hænder da også at man render over en anden deltager, og hygger over en kop kaffe, før man igen skilles som ”konkurrenter”. Denne dag var det Michael Kjeldsen der narrede de 2 største ørreder. Fine havørreder på hhv. 0,98 kg 46 cm. og 0,93 kg og 44 cm. De indbragte ham en fiskevægt og et udvalg i spinnere, foruden 50 og 30 point til foreningsmesterskabet. Nr. 3 med en bækørred på 0,54 kg og 36 cm blev Hans H. Madsen, som dermed fik 20 point. Der var 8 deltagere som i løbet af dagen prøvede lykken i 3 forskellige åer.

 


Fra venstre Michael Kjeldsen og Hans H. Madsen, der løb med hhv. 80 og 20 point til foreningsmesterskabet.Redaktørens 2 største bækkere.Fredag d. 21. - søndag d. 23. september - Et af årets højdepunkter i lystfiskerforeningen fiskejollen.dk, er fladfisketuren til Langeland, som finder sted hvert år sidst i september. Den er netop afviklet med stor succes. Der var 14 medlemmer fordelt på 4 både der deltog i jagten på de velsmagende flade. Diverse hjemmesider indeholdende vejrmeldinger, bliver sjældent studeret så ofte som op til sådan en tur, da vejret er en afgørende faktor for om vi overhovedet kan sejle ud på havet i de små men velsejlende joller. Der blev set meldinger om alt fra 10 sekundmeter fra nord, til 2 ditto fra syd. Så det første vi gjorde om morgenen når vi gik ud på terrassen foran hytten var at se om den var våd, og derefter hvordan flaget ved den nærliggende brugsforening opførte sig. Så kunne vi hurtigt vurdere, og danne os et indtryk af vejrforholdene. Lørdag startede meget roligt, men det blæste en del op med lidt regn i ny og næ. Dog ikke værre end at alle kom ud og fangede godt med fisk. Søndag derimod blev en helt fantastisk efterårsdag, med rolige vind- og vandforhold. Alt i alt blev der landet ca. 735 fladfisk de to dage. Største rødspætte på 0,951 kg og 43 cm fangede Jesper Larsen. Det indbragte ham en lækker havstang sponsoreret af den lokale grejbutik Angelcentrum Langeland. Derudover fik han de 50 point til foreningsmesterskabet. nr. 2 blev Hans H. Madsen med en skrubbe på 0,863 kg og 43 cm. Den gav 30 point til mesterskabet. 3. største landede Søren Larsen, en skrubbe på 0,815 kg, hvilken sikrede ham 20 point. Bedst i juniorklassen blev Magnus Bennike med en rødspætte på 0,763 kg. For den fik han en håndfuld velfangende fladfiskeforfang.Jesper Larsen med sin vinderrødspætte.Magnus Bennike der får overrakt præmien som vinder af juniorklassen.


Søndag d. 9. september skulle vi prøve Nørhå Fiskesø i Thy, som vi ikke tidligere havde besøgt. Det var næsten så langt ude at det var GPS'en der spurgte om vej. Jeg er ikke bleg for indrømme, at tanken om at løbe tør for benzin herude var meget ubehagelig. For det var længe siden vi sidst havde passeret en tankstation. Der var heldigvis godt skiltet de sidste 2 km grusvej, for da GPS'en gav op, var vi overladt til vejviserne. Men da vi nåede frem til søen, viste det sig at være turen værd. Der var 15 deltagere som fangede over 20 ørreder, langt de fleste mellem 2 og 3 kg. Det var dog ikke alle der fik fisk, og Mads Davidsen tegnede sig alene for 11 stk. 3. største ørred på 2,735 kg fangede Magnus Bennike, som hermed fik 20 point til foreningsmesterskabet. 2. største på 2,830 kg, blev landet af Søren Larsen, som fik de 30 point, og største ørred på 2,915 kg hev Jesper Bennike i land. Dermed fik han igen de 50 point foruden en fiskestang i præmie. Som noget nyt er der præmie til bedste junior, blot der er mindst 2 deltagere. Denne præmie - som bestod af et lækkert fluesortiment, bundet og sponseret af Tage Eliasen – fik Magnus Bennike for ovennævnte ørred.


Mads Davidsen viser overlegent hvordan man fighter en fin ørred med en hånd, mens makkeren venter med nettet.De tre største fisk med deres fangstmænd. Fra venstre Magnus Bennike, Søren Larsen og Jesper Bennike.


Fredag d. 17. august kl. 18.00 til lørdag morgen kl. 08.00. Disse 14 timer vil gå over i historien som en af de dårligste hugperioder til dato. Vi var 11 lystfiskere der prøvede al mulig isenkram for at lokke ørrederne til hug i Hvorupgård Fiskesø. Det vil altså sige 154 timers intensivt fiskeri, og det lykkedes kun at fange en sølle ørred. Til gengæld var det en meget fin bækørred på 1,42 kg. Det var Jesper Bennike der var den dygtige fanger. Han fik udover 50 point til foreningsmesterskabet, en fiskestang som præmie. Der blev dog fanget ca. 8 – 10 ål i løbet af natten. Det var -foruden de manglende hug- meget frustrerende at se ørreder i hobetal springe om ørerne på os, stort set uden ophold. Der blev gættet på mange årsager, men den mest sandsynlige var nok at de var befængt med lus, som de prøvede at ryste af sig ved de mange akrobatisk udførte hop. Lige efter midnat blev grillen tændt, og der serveredes pølser og brød, samt en lille en til halsen. Efter indvejning var der kaffe og rundstykker, så man fik da noget for pengene - som folk der ikke forstand på den slags ellers vil sige var spildte. Men vi andre ved bedre. 


 

Et kig langs bredden hvor de ventende fiskere kigger med længsel på de respektive propper m.m.Jesper Bennike med sin fine vinderfisk.


Fredag d. 3. august 2012 - Denne skønne sommeraften var som skabt til at tage på havet efter makreller, og det var netop hvad 11 medlemmer gjorde. Skipper fandt da også hurtigt de grønstribede, som væltede ind over rælingen i en lind strøm. Der var så mange at det nærmest var umuligt at få forfanget lirket ned gennem stimen af de mange små makreller. Men når det lykkedes blev det af og til belønnet i form af en makrel af en noget anden kaliber. Det viste sig gang på gang at det var her de lidt større gik og gemte sig for vores isenkram. Både 3. og 2. største makrel på hhv. 412 og 446 gram, blev fanget af Per Nielsen, som hermed fik 20+30 point til foreningsmesterskabet. Største på 450 gram landede Hans H. Madsen som indkasserede de 50 point. Derudover fik han en lækker grejtaske med diverse indhold.   


   

Turleder Michael Kjeldsen overrækker præmien til Hans H. Madsen med sin vinderfisk i hånden.Et billede der siger lidt om hvor intens det hele var.


Søndag d. 1. juli 2012 - fiskejollen.dk fejrede sin 5 års fødselsdag d. 1. juli med fiskekonkurrence i Gunnerup Fiskesø. 56 lystfiskere mødte op denne søndag morgen, trods den regnvåde start på dagen. De blev dog belønnet med fint vejr og masser af solskin som dagen skred frem. Konkurrencen forløb som de fleste, med en fin start efterfulgt af stilstand i fiskeriet, for senere at blomstre lidt op igen. Da det hele var gjort op blev præmierne fordelt som følger: 3. præmien for en ørred på 3,390 kg gik til Mikkel Simonsen, som for den fik 400 kr. 2. præmien som bestod af et gavekort til butikken i Gunnerup, fik Morten Eltved for en ørred på 3,965 kg. Og 1. præmien på 1000 kr. løb Leif Jensen med for en ørred på 4,560 kg. Derudover var der en mængde grejpræmier som dels blev fordelt ved lodtrækning på indgangsbilletten, og dels blev delt rundhåndet ud til de deltagende børn. I anledning af vores 5 års fødselsdag blev der samtidig åbnet for en ny hjemmeside med nyt design, og bl.a. links m.m. til fiskevand i området. Naturligvis stadig på adressen www.fiskejollen.dk.


Fra venstre er det Morten Eltved der fik 30 point til foreningsmesterskabet for sin 2. plads. Og i midten er det vinderen, Leif Jensen der udover de 1000 kr. fik 50 point.Her Knud Erik Jensen som fik 20 point for denne fine ørred på 2,915 kg.


Generalforsamling i fiskejollen.dk d. 20. juni 2012. Formand Knud Erik Nielsen bød velkommen, og gik straks over til 1. punkt på dagsordenen som var valg af dirigent. Vi har tradition for at formanden selv styrer slaget, og den tradition holdt vi ved. Han fortsatte derpå med fremlæggelse af beretning, og kunne oplyse at vi pt. er 105 medlemmer, og gennemgik derpå de afviklede arrangementer det forgangne år. Det var som altid et bredt program vore medlemmer fik tilbudt, som f.eks. Put & Take-, gedde-, å-, makrel- og den store fladfisketur til Langeland. Vi har den fine ting i vores lille forening at der gerne må kommenteres under fremlæggelse af beretningen, og det giver en meget uhøjtidelig og afslappet generalforsamling. Der er plads til en lille historie ind imellem -lige i en lystfiskers ånd. Undervejs var der også en stor tak til vore sponsorer, hvis velvillige indstilling gør det lidt sjovere at lægge et stykke arbejde i arrangementerne. Beretningen blev vedtaget af de fremmødte.

Derefter var der fremlæggelse af regnskab, som viste et årsresultat på 7829 kr., og en kassebeholdning på 26249 kr. Alle disse penge skal naturligvis komme vore medlemmer tilgode, og derfor vil der i året der kommer blive tilbudt meget favorable arrangementer. Vi er faktisk godt i gang, og har allerede annonceret ture med tilskud fra vores fælles kasse, for at gøre dem billigere, og mere attraktive for medlemmerne. Regnskabet, som var behørigt revideret, blev ligeledes godkendt. Der var ingen indkomne forslag – Hvilket vi i bestyrelsen tager som en accept af det vi går og laver – og vi gik over til diverse valg. På valg til bestyrelsen var Hans H. Madsen og Jens Geisler. Førstnævnte blev genvalgt, og i stedet for Jens valgtes Søren Larsen. Som suppleant til bestyrelsen genvalgtes Arthur Møller, og som den ene revisorer genvalgtes Kaj Andersen.

Under eventuelt har vi som det første uddeling af diverse pokaler. Årets foreningsmester - som kåres på baggrund af point optjent ved arrangementerne, med 50 point til nr. 1, 30 til nr. 2, 20 til nr. 3 og 10 point for blot at deltage - blev Søren Larsen med 240 point. Årets fisk – hvilken der stemmes om ud fra de største af hver art, fanget til arrangementerne – blev en skrubbe på 0,825 kg og 45 cm, fanget af Jørgen Pajhede. ”Årets københavner” som er en forgyldt snorkel, uddeles til et medlem som har gjort sig uheldig bemærket, eller er kommet helt galt af sted til et arrangement. Den blev ikke uddelt i år, da der ikke var indkommet ”værdige” aspiranter til denne præmie/straf. Herefter var der almindelig hygge og bytning af erfaringer og historier som altid.


Formanden øverst til venstre overrækker pokalen til foreningsmester Søren Larsen og lige under Jørgen Pajhede med pokalen for årets fisk.Søndag d. 10 juni 2012 stod den i havørredens tegn, og turen gik til Mariager fjord. Det var en grå og diset dag lige fra morgenstunden, med lidt regn af og til. Men det holder ikke rigtige lystfiskere hjemme. Vi var jævnt fordelt omkring fjorden, og mødte til indvejning i Hadsund. Desværre viste der sig kun at være landet 2 over målet. Men for en fisker skulle det vise at være en rigtig succesfuld dag. Kaj Andersen var nemlig den dygtige fisker der landede dem begge. Den største på 3,480 kg og 64 cm. indbragte ham en meget lækker og unik stang. Derudover fik han 50 point til foreningsmesterskabet, foruden 30 point for nr. 2. Så man må sige det nye foreningsmesterskabsår starter godt for Kaj.


 

Kaj med de 2 flotte havørreder.


Torsdag d. 17. maj 2012 burde efter kalenderen være en fin årstid at tage til stranden, og specielt østkysten. Men med vindstød af kulingstyrke var det en blandet fornøjelse da 9 fiskere fra foreningen, og 2 gæster, drog til stranden lige syd for Sæby for at forsøge sig med de flade. Den ene af gæsterne var Leonard Muys som har firmaet seafishingbaits.dk, der importerer og sælger den unikke fladfiskespoon. Den skulle være en sand fladfiskemagnet. Han fortalte lidt om fidusen ved den patenterede fladfiskeske (Som i øvrigt kan bestilles hos Jesper Bennike. Bestil senest d. 30. maj, så afgiver han en samlet bestilling. Jesper har flg. Mailadresse: jha@agricollege.dk). Denne tur er for spinkelt et grundlag at vurdere skeens succes på, men der blev da fanget fladfisk både på en sådan og almindelige forfang med perler på. Gå selv ind på seafishingbaits.dk og læs mere. Den største på 34 cm fangede Knud E. Nielsen. Den indbragte ham foruden et gavekort på 300 kr., 50 point til foreningsmesterskabet. Han var endda så beskeden at han også tog de 30 point for nr. 2 på 30 cm. 3. største fangede hhv. Søren Larsen og Kaj Andersen. Det var umuligt at måle forskel på de 2 fisk som lå omkring de 29 cm. Så begge fik 20 point. Der blev vel landet omkring de 30 stk. i alt, hvoraf ca. halvdelen holdt målet.


 

Leonard med sin fladfiskespoon.Et udsnit af fiskerne langs strandenSøndag d. 22. april 2012 skulle sildene i Limfjorden udsættes for vore forfang. Der var mødt 7 optimistiske lystfiskere op på denne stille, men småregnende og disede morgen. Ikke det bedste vejr at narre sildene (Det fik i hvert tilfælde skylden for den manglende fangst). Ja da vi mødtes til "indvejning" var der ikke en eneste lille sild at fremvise. Men at dømme efter de mange sæler der lå og drillede os og boltrede sig med skumsprøjt i overfladen, var der masser af sild. De så virkelig ud til at hygge sig.Et udpluk af de optimistiske potentielle sildefiskere.Stemningsbillede mod øst.


Torsdag d. 5. april 2012 var dagen vi slog deltagerrekord ved vores traditionelle skærtorsdagskonkurrence i Gøttrup Fiskepark. Ikke færre end 153 stænger var i brug, jævnt fordelt om den store sø. Største ørred på 3,88 kg blev fanget af Hans H. Madsen. Den indbragte ham 1. præmien som var et grejsæt til en værdi af 3000 kr. + pokal, sponseret af Kragh's Fiskeriartikler. 2. præmien som var et gavekort på 1000 kr. gik til Dennis Sørensen, for en ørred på 2,72 kg. Og 3. præmien, et gavekort på 500 kr. for en ørred på 2,12 kg, gik til en ung mand af ukendt navn. Derudover var der masser af lodtrækningspræmier, så rigtig mange fik noget med hjem. Foruden 1. præmien scorede Hans også de 50 point til foreningsmesterskabet for sin fisk. Og for det ikke skal være løgn fangede han også den næststørste blandt medlemmerne. Og den indbragte ham 30 point mere. Søren Larsen fik 20 point for den 3. største ørred og alle øvrige blandt de 31 medlemmer der deltog fik naturligves 10 point hver for at deltage.


Der blev da indimellem landet ørreder som det ses her.Fra venstre vinderen af 3. præmien, vinderen af 2. præmien samt 1. præmievinderen.Lørdag d. 17. marts 2012 gik turen efter mange opfordringer igen til Førby Sø ved Thisted. Efter sidste tur var der mange optimister blandt deltagerne, men ligeså mange optimister der var, ligeså mange måtte denne gang vende skuffede hjem uden fisk. Gedderne var simpelthen ikke samarbejdsvillige, og der blev kun landet en enkelt som desværre ikke nåede at blive registreret før den igen røg ud. Der var ellers 15 deltagere, så det skortede ikke på tilbud til søens gedder. Men turen er der ikke nogen der kan tage fra os. Et positivt indslag var der dog idet vores meget aktive fluebinder Tage Eliasen skænkede en meget flot gaveæske med fluer, som en kommende vinder vil få glæde af. Tak til Tage for det.


Det var en kold og blæsende fornøjelse ved Førby Sø denne dag.


Onsdag d. 7. marts 2012 var vi atter på besøg hos Kragh's Fiskeriartikler. Der var ikke mindre end 28 fremmødte på denne aften, og der røg ikke så lidt penge over disken. Leo Kragh havde fundet rigtig mange gode tilbud frem til os udover forfriskninger, og naturligvis som altid, kaffe og Majbrits hjemmebag. Som det fremgår af nedenstående billeder var det som vanlig en meget hyggelig aften.

Lørdag d. 25. februar 2012 var vi igen ved åen. Der var desværre ingen fisk til indvejning, men Rasmus S. Larsen fik en flot nedgænger på 45 cm, som dog måtte tilbage til åen. Der var 11 medlemmer i sving denne dag. Herunder er det Rasmus S. Larsen med sin fine ørred ved åen.

Lørdag d. 3. december 2011 afholdtes årets sidste arrangement. Det var en ørredtur til Himmerlands Fiskepark i Lundby. Et rigtigt møgvejr havde meteorologerne lovet, og det startede da også meget blæsende og regnfuldt. Senere klarede det dog noget op, og blev efterhånden helt fint at færdes langs søerne. Vi var 10 mand af sted, som i løbet af de 4 timer landede 17 ørreder. Ikke nogen kæmper, men meget fine fisk. Største fisk landedes af Søren Larsen, og den vejede 2,12 kg. Han var så ubeskeden også at snuppe 3. pladsen med 1,58 kg. Han fik et dejligt fangstnet i 1. præmie, samt en kasket sponseret af Nordea. Han høstede således også 70 point til foreningsmesterskabet. 2. pladsen gik til Michael Kjeldsen for en ørred på 1,77 kg, hvilken indbragte ham 30 point til mesterskabet.Lørdag d. 5. november 2011 var det atter åen der var målet for vores stræben efter oplevelser. Der er ikke så meget at skrive om hvad fangster angår. men alle havde da en god oplevelse som altid. Men desværre ingen fisk til indvejning.


Her er det Simon Schmidt i et par situationer ved åen.


Lørdag d. 15. oktober 2011 var det gedderne i Førby sø ved Thisted der stod for skud. Der var rigtig fint vejr fra morgenstunden, omend lidt køligt. Der var 12 deltagere på denne tur, og der blev landet 2 gedder over målet. Største stod Bjarne Gregersen for med 2,8 kg, og 82 cm. Den indbragte ham et gavekort til Kraghs' på 300 kr. foruden 50 point til foreningsmesterskabet. Knud Erik Nielsen blev nr. 2 med en gedde på 2,35 kg og 71 cm. Han hev hermed 30 point hjem til mesterskabet. Selv om der kun blev landet disse 2, var der dog flere der havde kontakt til gedder.
Lørdag/søndag d. 24. og 25 september 2011 - Når man sidder til møde en forårsaften og skal tilrettelægge efterårets arrangementer, er der en ting man vanskeligt kan tage højde for. Og det er vejret. Ikke desto mindre ramlede vi ind i den bedste weekend vi har haft længe, da vi var på Langeland på den årlige fladfisketur. Det var lidt sjovt at se lørdag morgen hvordan voksne mænd kunne vandre hvileløse rundt som løver i et bur, og kigge ud over et meget roligt hav. De både vi havde lejet kunne vi nemlig først få kl. 08. Og vi lystfiskere vil jo gerne af sted om morgenen. Men ud kom vi naturligvis, og vores forventninger blev da også indfriet til den gode side. Det væltede ind med skrubber og isinger i løbet af dagen på de 3 både. Søndag morgen sejlede vi ud med visheden om at det nok ikke kunne blive bedre fangstmæssigt. Men vi blev klogere. Både vejret og fiskene var atter med os, og ved 14-tiden da vi manøvrerede bådene i deres respektive båse i Spodsbjergs dejlige fiskerihavn, var det med slet skjulte tilfredse miner. Alle havde fået deres ønsker om en god weekend i fiskeriets tegn opfyldt -og mere til. Vi var 10 medlemmer af sted, som tilsammen fangede 635 flade. Så kan enhver selv regne gennemsnittet ud, og konstatere at det var en forrygende tur. 3. største skrubbe på 0.73 kg og 43 cm blev fanget af Arne Sørensen, Holstebro. Næststørste på 0.735 kg og 39 cm, landede Kaj Andersen, Øland. Og den største på 0.825 kg og 45 cm hev Jørgen Pajhede, Løgstør ombord. Den indbragte ham et lækkert fiskehjul sponseret af Spodsbjergs lokale grejbutik, Angelcentrum Langeland. Der var blandt deltagerne ingen tvivl om at denne tradition skal fortsætte. Så får vi se om vejrguderne vil holde hånden over os igen til næste år.


Jørgen Pajhede til venstre får overrakt præmien af turleder Knud E. Nielsen.  Den ene indbragte ham ud over præmien 50 point til foreningsmesterskabet.Jesper Larsen elegant svinge en fin dublet indenbords.Forrige - Næste