sidste_nyt7

Lørdag-søndag d. 21. og 22. september stod i fladfiskenes tegn. Igen gik turen til Langeland til vante rammer for niende gang. Der var 14 deltagere på turen, og alle fik godt med flade i spandene. Lørdag var helt klart den bedste dag med svag strøm og forholdsvis roligt vejr. Søndag var fiskeriet besværliggjort af en stærk nordgående strøm. Det skulle dog vise sig at blive den bedste dag for en enkelt deltager. Det var nemlig denne dag Ole Andersen fra "team Twivlsom" tog vinderfisken. En rødspætte på 0,830 kg. Nr. 2 blev Rasmus Larsen, ligeledes med en rødspætte, denne vejede 0,741 kg. Og på 3. pladsen kom Jesper Larsen med en rødspætte på 0,724 kg. Ole fik for sin vinderfisk en havstang sponseret af den lokale grejhandler Angelcentrum Langeland. Og Rasmus fik et gavekort til Kragh's på 300 kr. for at fange lørdagens største fladfisk. 
En tilfreds Ole Andersen med turens største fladfisk.Lørdag d. 7. september 2019 gik turen igen til Nørreris P & T. Der var 14 deltagere som landede tilsammen ca. 20-25 ørreder, på denne skønne sensommerdag, med masser af sol og enkelte smådryp. 3. største, en flot guldørred på 2,290 kg, blev landet af Knud E. Nielsen. Nr. 2 blev Søren Larsen med en regnbue på 2,430 kg. Og ingen tvivl om vinderen, som blev Rasmus Larsen med en flot flot ørred på 5,320 kg. Han fik et gavekort til Kragh's på 300 kr. for sin indsats.Rasmus Larsen med dagens største ørred.
Søndag d. 18. august 2019 var en af de dage man mistede tiltroen til vejrguderne. De havde lovet regn- og tordenbyger det meste af dagen. Men heldigvis svigtede de til den gode side. Der var det skønneste vejr ved Ny Thorup Fiskesø, hvor vi afviklede vor årlige størtur. Der var desværre kun 6 medlemmer der mødte op, og det var heller ikke mange fisk der blev landet. Det blev dog til 2 stk. hvoraf Knud E. Nielsen ret hurtigt landede den første på 11,860 kg. Der skulle herefter gå en rum tid uden fisk, men 10 minutter i lukketid faldt det afgørende hug. Og 20 minutter senere viste det sig at være dagens vinderfisk der huggede. Den heldige fisker var Hans H. Madsen, og for støren som vejede 16,360 kg fik han et gavekort til Kragh's på 300 kr. Hans H.  Madsen med sin fine vinderfisk.
Fredag d. 2. august stod 13 medlemmer ud fra Hanstholm med det gode skib "Nordsøen", i jagten på makrellerne. Vejret var perfekt, og det blev en ren fornøjelsestur. Efter flere stop med kun få makreller, fandt skipper endelig stimerne længere til havs. Det resulterede i at alle fik fisk med hjem. Omkring 20 stk. i snit pr. deltager. Udover makreller blev der også landet fine torsk og sej. 3. største makrel blev fanget af Jesper Larsen. Den vejede 0,381 kg. Nr. 2 blev Hans H. Madsen med et eksemplar på 0,512 kg, og vinderen med en makrel på 0,730 kg blev Brian Jørgensen. Han fik et gavekort til Kragh's på 300 kr. De 3 fik således 20, 30 og 50 point til foreningsmesterskabet. Brian Jørgensen med sin vindermakrel.

Søndag d. 30. juni 2019 fejrede vi 12 års fødselsdag i Serritslev Fiskepark. Der deltog 21 medlemmer i konkurrencen, der viste sig at blive noget af en udfordring. Det var den hidtil varmeste dag på året, hvilket alle ved ikke er befordrende for godt fiskeri. Der blev kun fanget 9 fisk, hvoraf 3. pladsen med en fisk på 2,130 kg, blev fanget af Bjarne Gregersen. Nr. 2 med en fisk på 2,230 blev fanget af Per Mikkelsen. Og en sikker vinder med en ørred på 4,820 kg blev fanget af Allan Aae. I anledning af vor fødselsdag var der ekstra store og mange præmier. Allan fik således et gavekort på 500 kr. til Kragh's. Og Per et gavekort på 300 kr., ligeledes til Kragh's. De 3 fik desuden hhv. 20, 30 og 50 point til foreningsmesterskabet. Der var spurtpræmier for førstfangede fisk i hver klokketime. Her havde Superbrugsen i Fjerritslev sponseret 4 flasker "fiskevin", som blev fordelt med hhv. 2 til Søren Larsen og 2 til Bjarne Gregersen. For største fisk udover såkaldte almindelige ørreder, var der ligeledes et gavekort til Kragh's på 300 kr. Dette gik til Kaj Madsen som fangede en ål på ikke mindre end 1,070 kg. Denne var desuden ny foreningsrekord. Akkoi/Vesthimmerlands Put and Take sørgede for at ingen gik tomhændede hjem, da de havde sponseret grej nok til at alle kunne få. Derudover var der flere andre lodtrækningspræmier. Efter fiskeriet var der spisning i fiskestuen, hvor de sultne lystfiskere satte sig til bords til en overdådig menu leveret, og delvis sponseret af CL-Partyservice.  

Allan Aae med sin sikre vinderfisk. Tirsdag d. 18. juni 2019 afholdtes generalforsamling i fiskejollen.dk. Formand Knud E. Nielsen bød velkommen til de 12 fremmødte, og oplæste dagsordenen. Han startede med at mindes 2 af vore medlemmer, som desværre ikke er blandt os længere. Per Schneider som var revisor deltog ikke så aktivt til arrangementer, hvorimod Tage Eliassen var et af vore mest aktive medlemmer. Han var ligeledes medlem af bestyrelsen i mange år. Vi ærede de 2 med 1 minuts stilhed, som tak for deres indsats. Vanen tro styrede formanden selv slagets gang som dirigent, i denne snævre kreds. Han fremlagde beretning, og oplyste at vi i øjeblikket er 90 medlemmer, og har gennemført 16 arrangementer i det forløbne år med tilfredsstillende deltagelse, bortset fra en enkelt havtur. Ca. halvdelen af vore medlemmer har deltaget aktivt i et eller flere arrangementer. Det vil sige at vi stadig har en del trofaste passive medlemmer, som naturligvis også er meget velkomne. De fleste arrangementer har igen i år været afholdt i Put & Take-søer. Det er simpelthen der vi har størst søgning, og vi er jo til for at tilfredsstille medlemmernes ønsker. Der lød også en stor tak til vore mange sponsorer som er meget velvillige til at støtte os med diverse præmier. Også en stor tak til de mange Put & Take-søejere, som er meget samarbejdsvillige hvad angår rabatter og præmier i form af fiskekort. Det kommer jo alle tilgode, og han opfordrede til at støtte dem, så de også fremover vil støtte os. Herefter var der fremlæggelse af regnskab. Han gennemgik de forskellige poster,og når det hele var gjort op, viste det et årsresultat på -3.500 kr. Vi har dog stadig godt 22.000 kr. på kontoen. Både beretning og regnskab blev godkendt af generalforsamlingen. Af indkomne forslag var der kun 1, som kom fra bestyrelsen. Den foreslog en kontingentstigning fra 75 til 100 kr. om året fra og med næste år. Samtidig vil vi tilbyde juniorer til og med 12 år, medlemskab til halv pris. Det faldt i god jord, og blev vedtaget. Så gik vi over til diverse valg. Til bestyrelsen var Kaj Andersen og Knud E. Nielsen på valg. De blev begge genvalgt. Og Rasmus Larsen som trådte til i foråret som suppleant, blev valgt ind i bestyrelsen. Som ny suppleant valgtes Ole Andersen. Som revisor valgtes Klaus Madsen, og som revisorsuppleant valgtes Henning Ørebro. Under eventuelt har vi 3 tilbagevendende begivenheder: Årets foreningsmester, årets fisk og årets ”københavner” skal udnævnes. Foreningsmester med 370 point blev Rasmus Larsen. Nr. 2 med 270 point, Søren Larsen og nr. 3 med 240 point, Hans H. Madsen. Rasmus fik overrakt en pokal for sin suveræne indsats. Årets fisk -som der stemmes om ud fra de største fangster i det forløbne år- blev en guldørred på 3,780 kg. Det var også Rasmus Larsen der stod for den. Det indbragte ham endnu en pokal. Årets ”københavner” går til et medlem som på en eller anden måde ”er kommet galt afsted”, og i den anledning får en lille påmindelse i form af en ”forgyldt” snorkel. Der var kun 1 emne i år. Så det blev Knud E. Nielsen, der under et helhjertet forsøg ville hjælpe en medfisker med at lande en fisk midt om natten. Han fik imidlertid selv fisk på krogen, og måtte skyndsomt tilbage. Da var stangen dog på vej i søen, men han nåede den og fik både stang og fisk på land. Dog lidt mindre tør end han var før sin hjælpsomhed. Herefter var ordet frit, og det blev som altid en god aften.

Fredag d. 14. juni kl. 19.00 – lørdag d. 15. juni kl. 07.00 var tidsrummet hvori årets natfiskeri blev afviklet. Det foregik i Vesthimmerlands Put & Take, og 10 medlemmer havde valgt at tilbringe natten sammen ved søen. Heldigvis holdt vejrprofeternes forudsigelser ikke stik. De havde nemlig spået regn- og tordenbyger, men det blev en tør, lun og stille nat. Ja mange mente vejret næsten var for godt, og gav dette skylden for at fiskene ikke var nemme at narre til hug. Der blev desværre kun landet 10 fisk i løbet af de 12 timer. 3. største på 1,600 kg blev landet af Knud E. Nielsen. 2. og 1. pladsen gik til Ole Andersen for ørreder på hhv. 1,680 og 1,900 kg. For den største fik han et gavekort til Kragh’s på 300 kr. Han fik dermed også en god start på det nye foreningsmesterskabsår, hvor dette var første arrangement. Han fik nemlig 80 point, og Knud E. 20 point. Alle øvrige fik 10 point for at deltage.Ole Andersen er tydeligvis tilfreds med sin vinderfisk.Lørdag d. 18. maj var der afgang fra Hirtshals med det gode skib "Skagerrak". Den stod på torsk for de 8 deltagere. Og det i det mest perfekte havvejr man

kan tænke sig. Der blev landet ca. 20 - 25 torsk pr. mand i snit. 3. største torsk blev landet af Ole Andersen. Den vejede 1,860 kg. Næststørste - som Kaj Andersen fangede - vejede 1,960 kg. Og den største tog Ole Andersen sig også af.  Den vejede 2,170 kg. De nævnte vægte er i renset tilstand, skal for god ordens skyld nævnes. Ole fik for sin vinderfisk et gavekort til Kraghs' på 300 kr. Han fik dermed også 50 og 20 point til foreningsmesterskabeet. Og Kaj fik de 30.Ole Andersen med sine flotte top-3 torsk.Søndag d. 5. maj var det igen i Gøttrup Fiskepark der lagde vand til en konkurrence. Denne gang Lady's Cup, hvor der i sagens natur kun var kvindelige deltagere. Der var 16 af slagsen, og Pia Olesen blev både nr. 3 og 2

med ørreder på hhv. 0,910 kg og 1,720 kg. For sin 3.- plads fik hun et lækkert fiskehjul sponseret af Thy Outdoor,  og for 2. -pladsen et gavekort på 500 kr. sponseret af Kragh's. Vinderen med en guldørred på 2,610 kg blev Helle Sørensen. Hun fik et gavekort på 1000 kr. sponseret af Stonefishing i Hanstholm.En tilfreds Helle Sørensen med sin vinderfisk. Søndag d. 28. april var det sildene i Limfjorden der skulle jages. Der var masser af godt vejr, hornfisk og sæler. Vi så flere gange en ballet udført i vandoverfladen af store stimer hornfisk, hvis dans hurtigt efter blev spoleret af jagende sæler. Et imponerende syn.  Men sildene gemte sig rigtig godt. Der var da heller ingen spænding til indvejning da det kun lykkedes at få 1 sild på land. Det var Kaj Andersen der var den heldige vinder, som indkasserede de 300 kr, i form af et gavekort til Kragh's. Han fik naturligvis også de 50 point til foreningsmesterskabet.Kaj Andersen med dagens største og eneste sild. 
Skærtorsdag d. 18. april afholdtes den årlige officielle konkurrence i Gøttrup Fiskepark. Der var 54 deltagere på denne smukke dag, hvor solen skinnede fra morgenstunden. 3. præmien for en ørred på 3,590 kg, gik til Kim Philipsen. Han fik et gavekort til Stonefishing på 500 kr. 2. præmien, et gavekort til Kragh's på 1500 kr. gik til Søren Larsen for en ørred på 3,870 kg. Og 1. præmien som var et grejsæt til en værdi af 3000 kr. sponseret af Kragh's, gik til Dennis Horn for en ørred på 4,150 kg. Han fik derudover en pokal. Til foreningsmesterskabet fik Søren Larsen de 50 point, Kim Philipsen fik 30 og de 20 point fik Kaj Madsen. 
De 3 glade vindere, fra venstre Kim Philipsen, Søren Larsen og Dennis Horn.
Søndag d. 17. marts gik turen til det vestjyske, nemlig Loch Nees. Det var en meget blæsende affære, hvad vejret angik. Hård kuling og regn af og til, var hvad der ventede os. Alligevel var der 16 deltagere, som tilsammen landede 14 ørreder. Nr. 3 blev  Ole Andersen med en ørred på 3,320 kg. Rasmus Larsen var så beskeden at fange de 2 største, hhv. en guldørred (som også var ny foreningsrekord) på 3,780 kg og en regnbue på 3,920 kg. Han sikrede sig dermed endnu et gavekort på 300 kr. til Kraghs'. Derudover fik han naturligvis 50 og 30 point til foreningsmesterskabet.  Og Ole Andersen fik de 20.

 Rasmus Larsen med sin flotte vinderfisk.

Tirsdag d. 5. marts var det tid til hyggeaften hos Kraghs' igen. Ikke mindre end 23 medlemmer var mødt op for at få del i de mange gode tilbud. Leo Kragh bød velkommen, og herefter fortalte Thomas Kragh lidt om de specielle tilbud for denne aften. Så blev vi ellers sluppet løs i det store slaraffenland af lækkert grej til meget favorable priser. Efter en tur forbi kasseapparatet bød de på kaffe og kage, som en hyggelig afslutning på denne populære tradition. Efter formanden havde sagt tak for i aften, til Kraghs' og de deltagende, tog man tilfreds hver til sit med de gode og spændende indkøb.
Søndag d. 17. februar afviklede vi det første arrangement i 2019. Det var en tur til Hvorupgård Put & Take. Der var 16 deltagere, som tilsammen landede 3 ørreder. Det må siges at være en dårlig start på året, hvad fangsterne angår. 3. største, som vejede 0,870 kg, blev landet af Henning Ørebro. Næststørste landede Ole Andersen. Den vejede 1,120 kg. Og vinderen med 3,120 kg blev Rasmus Larsen. Han fik for den et gavekort til Kraghs' på 300 kr.
Rasmus Larsen med sin flotte vinderfisk.
Lørdag d. 8. december var der juleafslutning med gløgg og æbleskiver. Det foregik i Himmerlands Fiskepark i Lundby. Der var gang i 16 stænger, i det skiftevis blæsende, regnfulde vejr og stille vejr med opklaring. Der blev landet omkring 15 ørreder, hvoraf 3. største gik til Ole Andersen. Den vejede 2,250 kg. Næststørste fangede Tage Eliassen. Der stoppede vægten på 2,260 kg. Og største blev ligeledes fanget af Ole Andersen. Den landede på 2,370 kg. Dermed fik Ole -der som nyt medlem var med for første gang- en god debut. Han fik både et gavekort til Kraghs' på 300 kr. og 70 point til foreningsmesterskabet. Tage fik for sin andenplads 30 point.   
En forståeligt storsmilende Ole Andersen med sin vinderfisk.
Søndag d. 11. november gik turen til Nørhå Fiskepark i Thy. Det skulle være så godt af fiske i overskyet vejr, sagde man engang. Det var ørrederne i søen ikke helt klar over. Der blev nemlig med 22 stænger i sving, kun landet 1 fisk. Det var Rasmus Larsen der var den dygtige fanger. Og det var en ikke helt lille en af slagsen. Vægten stoppede på 4,120 kg. For den fik han en lækker spinnerstang, sponseret af Thy Outdoor i Thisted. Foruden naturligvis 50 point til foreningsmesterskabet.Rasmus Larsen med dagens største og eneste fisk.

Søndag d. 7. oktober var det atter de flade der stod for skud, men denne gang fra kysten syd for Sæby. Det var noget nær det perfekte vejr til kystfiskeri, næsten vindstille og stort set blankt hav. Eneste minus var  at der var meget lavvandet. Der var ikke så meget gang i bidelysten før vandet begyndte at stige igen. Og det var kort tid før vi sluttede. 3. største fangede Knud E. Nielsen, den vejede 0,307 kg. Nr. 2 blev Søren Larsen med 0,320 kg. Og vindere blev Tage Eliassen med 0,333 kg. De fik hhv. 20, 30 og 50 point til foreningsmesterskabet, og Tage fik et gavekort på 300 kr. til Kragh's for sin vinderfisk. Der blev i alt kun landet ca. 20 stk. over målet, fordelt på 11 deltagere.Tage Eliassen med sin vinderfisk.
Lørdag og søndag d. 22-23. september gik turen til Langeland, hvor vi hvert år sejler ud fra Spodsbjerg i jagten på bæltets fladfisk. forud for turen blev der i år studeret ekstra mange vejrudsigter, da stormen "Knud" truede med at spolere det hele. Det var da også først torsdag det blev besluttet -i samråd med de lokale- at turen kunne fuldføres.  Det viste sig da også at føromtalte "Knud" brugte sine sidste kræfter på at sende enorme mængder vand ned gennem Langelandsbæltet. Det medførte at vi måtte søge havn allerede ved 2-tiden lørdag, på grund af den stærke strøm som gjorde fiskeri umuligt. Søndag var en ren fornøjelse i forhold til dagen før.  Der blev dog landet godt med fisk begge dage. 3. største blev landet af Hans H. Madsen fra "Team Twivlsom". Det var en skrubbe på 0,647 kg. Næststørste gik til Jesper B. Larsen, ligeledes med en skrubbe på 0,707 kg. Og 1. pladsen gik også til Hans H. Madsen for en skrubbe på 0,709 kg. Så der var tæt løb i toppen. Alt i alt en tilfredsstillende tur på trods af "Knud"s drillerier.


Hans H. Madsen med sin 3. og 1. plads.
Lørdag d. 8. september var vi en tur i Fiskegaarden Put & Take, i Hvalpsund. Der var 16 deltagere på denne meget våde dag. Man siger det er godt at fiske i regnvejr, men denne dag slog fast at der er undtagelser fra denne regel. De  16 deltagere landede kun tilsammen 6 ørreder. Og ingen  af de helt store. 3. pladsen delte Søren Larsen og Rasmus Larsen, hver med en ørred på 0,800 kg. Andenpladsen gik til Søren Larsen for en ørred på 1,130 kg. Og største ørred blev landet af Rasmus Larsen. Den vejede 1,190 kg. Den indbragte ham et gavekort til Kraghs' på 300 kr. Rasmus fik dermed 70 point, og Søren 50 point til foreningsmesterskabet.


Rasmus Larsen med sin vinderfisk.Lørdag d. 18. august gik turen atter til Ny Thorup for at prøve kræfter med støren. Der mødte 10 medlemmer op denne lidt grå og efterårsagtige dag. Det afholdt imidlertid ikke støren fra at fristes for vore agn. Der blev landet 8 af slagsen, hvoraf Sussi Ørebro -der på denne som foregående størture   frygtede at få hug af denne tungt fightende fisk- fangede 3. største på 13,00 kg. Nr. 2 blev Kaj Andersen med en stør på 13,50 kg. Og vinderen med et eksemplar på 17.31 kg, blev Hans H. Madsen. Han fik for indsatsen et gavekort til Kragh's på 300 kr.


Hans H. Madsen med vinderfisken.

Fredag d. 3. august var det makrellerne der stod for skud. Vi var 13 spændte lystfiskere der stod ud med "Nordsøen" fra Hanstholm, i et vejr der lå lige på kanten af en aflysning af turen. Men det gik  og der blev landet godt med makreller. Udover lidt torsk, knurhaner og hornfisk. 3. største fangede Søren Larsen, den vejede 0,460 kg. Nr. 2 blev Jesper Larsen med en makrel på 0,500 kg. Og vinderen blev Bjarne Gregersen med 0,560 kg. For den fik han et gavekort til Kragh's på 300 kr.


Bjarne Gregersen med sin vindermakrel.

Søndag d. 1. juli 2018 fejrede vi  11 års fødselsdag med en konkurrence i Serritslev Fiskepark. Der var ikke mindre end 22 deltagere på denne meget varme sommerdag. At der var så varmt, var nok også det der gjorde at fiskene helst ville være i det trods alt køligere vand. De var bestemt ikke nemme at få i tale. Der blev kun landet 3 fisk i alt. så det må siges at være et meget lille gennemsnit. 3. største på 1,650 kg, fangede Søren Larsen. for den fik han et gavekort på 150 kr. skænket af  Det gamle røgeri i Hanstholm, til brug i butikken. Næststørste gik til Rasmus Larsen. Den vejede 2,040 kg, og indbragte ham et gavekort til Kraghs' på 300 kr. Og største fisk fangede Bjarne Gregersen. Den vejede 2.630 kg, og gav ham et gavekort på 500 kr., skænket af Stonefishing i Hanstholm, til brug i butikken.   Derudover var der flere lodtrækningspræmier. Bl.a. et salt/peber-sæt skænket af CL-Partyservice som leverede maden til den efterfølgende spisning. Og den nye ejer af Serritslev Fiskepark havde doneret 3 stk. 3-timers fiskekort til søen.


Bjarne Gregersen med vinderfisken.

Tirsdag d. 19. juni 2018 afholdtes generalforsamling i foreningen.  Formand Knud E. Nielsen bød velkommen til de 15 fremmødte, og  styrede selv  - vanen tro - slagets gang  som dirigent. Han fremlagde beretning, hvor han kom lidt ind på de 16 afholdte arrangementer i det forgangne år. Der har været en overvægt af P & T -ture, da vi kan se det er her den store opbakning er, uanset hvad vi laver af andre tiltag. Sådan vil det også være det næste halve år som er tilrettelagt. Vi er jo til for at pleje vore medlemmers interesser. Han oplyste at vi er 84 medlemmer i øjeblikket, det er stort set uændret i forhold til tidligere år. i vor facebookgruppe har vi 182 medlemmer,  og det kunne  være rart at få nogle af disse med som aktive medlemmer af foreningen.  Til sidst en stor tak til vore sponsorer og samarbejdspartnere, som gør tingene noget nemmere for os, takket være deres velvillighed i forbindelse med vore arrangementer.  Og han kom med en stor opfordring til medlemmerne om også at støtte dem. Beretningen blev enstemmigt godkendt. Derefter framlagde han et godkendt regnskab, som viste tilfredsstillende resultat. Dette blev ligeledes enstemmigt godkendt.  Der var ingen indkomne forslag, så vi gik videre til diverse valg. Til bestyrelsen var Hans H. Madsen og Søren Larsen på valg. De blev begge genvalgt uden modkandidater. som suppleant til bestyrelsen genvalgtes Rasmus Larsen. Som revisor genvalgtes Pernille Lynge.

Under eventuelt har vi 3 faste indslag, nemlig valg af årets fisk, valg af årets københavner og udnævnelse af årets foreningsmester.      Årets fisk blev en torsk på 12,2 kg fanget af Søren Larsen på vor langelandstur - på et spinkelt fladfiskeforfang. Noget af en præstation. Han fik velfortjent pokalen for denne. Årets københavner -en knap så eftertragtet belønning, en "forgyldt" snorkel-  gives til et medlem der  i det forgangne år er kommet mindre heldigt afsted.  Den gik til Hans  H. Madsen, der tog til Langeland med  sine 3 bedste stænger, da de skulle gøres klar erfarede han dog at alle 3 topstykker stod hjemme i Løgstør. Han kunne heldigvis låne sig ud af problemet, men de andre morede sig, og glemte det åbenbart ikke.  Årets foreningsmester kåres på baggrund af de point der er optjent på vore ture i det forgangne år. Her var det Kaj Andersen der løb med pokalen. Han scorede  250 point, efterfulgt af Rasmus Larsen med  230 og Hans H. Madsen med 220 point.  Formanden sluttede med tak for en god aften.Et udsnit af de fremmødte til generalforsamlingen.
Fredag-lørdag d. 15.-16. juni skulle en ny sø i  foreningssammenhæng prøves. Det var Vesthimmerlands Put and Take, ved Gatten, der lagde vand til et natfiskearrangement. vi havde fået et særdeles godt tilbud fra ejerne, og man må sige, de i høj grad har fået styr på tingene, trods de er forholdsvis nye i branchen. Der mødte os overalt veltrimmede og smukke omgivelser. Der var masser af fisk i søen, og der lagdes også hårdt ud, som vanligt med en del fisk på land den første time. Så blev der stille indtil  01.45, hvor der pludselig blev landet 3 fisk i løbet af 5 minutter, hvorefter der igen blev dødt.  Det kan man da kalde hugperioder. Herefter   var der stort set stille indtil kl. 06.00 hvor vi sluttede. Der blev ialt landet 16 ørreder fordelt på 19 stænger. Nr. 3 med en ørred på 3,630 kg blev Søren Larsen. Nr. 2 Rasmus Larsen med 3,770 kg. Og vinderen med en ørred på 4,320 kg blev Jørgen Pedersen. Han fik et gavekort til Kraghs' på 300 kr. Derudover fik de hhv. 20, 30 og 50 point til  foreningsmesterskabet, hvor dette er det første arrangement i det nye år.
Jørgen Pedersen med den flotte vinderfisk.


Søndag d. 27. maj stod den igen på havtur efter torsk.  Turen gik ud fra Hirtshals i det dejligste forårsvejr. Efter en lidt træg start fandt skipper virkelig torskene, og alle 10 deltagere fik rigeligt. Det var ikke de helt store, men der var mange af dem. 3. største fangede Kaj Andersen. Den vejede 1,96 kg. Nr. 2 blev Kurt Frandsen med en torsk på 2,74 kg.  Og vinderen med en torsk på 2,75 kg  blev Lindy S. Pedersen. Den indbragte ham et gavekort til Kraghs' på 300 kr.
En tilfreds Lindy S. Pedersen med vinderfisken.
Søndag d. 6. maj var det tid til  Lady's Cup  igen. Denne gang med rekordstort antal deltagere. Ikke mindre end 28 af slagsen var der mødt op. Synd fiskene ikke var mere samarbejdsvillige, idet der kun blev landet 6 ørreder. Nr. 3 blev Pia Olesen med en ørred på 1,100 kg. Den indbragte hende et gavekort til Kragh's på 300 kr. Nr. 2 blev Cecillia Olesen med en ørred på 1,114 kg. For den fik hun en Pink peal stang, og 3 glas Powerbait. Nr. 1 blev også Pia Olesen med en vinderfisk på 1,370 kg. Hun fik dermed  overrakt 1. præmien på et gavekort til Kragh's på 1.000 kr. De 2 glade vindere med deres respektive fisk. Pia gentog successen  fra sidste år, hvor hun også løb med 1. præmien.Søndag d. 22. april gik turen til det  vestjyske, nærmere betegnet Loch Nees Put & Take helt ovre  ved Nissum Fjord. Der blev mere og mere diset, jo nærmere vi kom Vesterhavet. Og det startede som en lidt kølig omgang, indtil solen kom og brændte disen af.  Der var 18 deltagere som landede tilsammen 15 ørreder.  fiskene var til tider meget sløve og ikke nemme at narre. Jørgen Pedersen landede både 3. og 2. største på hhv 2,130 og 2,210. De gav ham  20 og 30 point til foreningsmesterskabet. Største ørred landede Henning Ørebro. Den vejede 2,380 kg. Den indbragte ham et gavekort til Kragh's på 300 kr., og 50 point.Henning  Ørebro smiler tilfreds og viser vinderfisken frem.


Søndag d. 15. april var vi lige  en tur i Aggersund, for at se om sildene skulle være kommet.  Dette var imidlertid ikke tilfældet, hvorfor alle 12 deltagere tog hjem uden sild, men med 10 point på  kontoen til foreningsmesterskabet.  Men vejret var i det mindste med os.Der var det perfekte sildevejr i Aggersund denne morgen, det var sildene åbenbart ikke klar over.


Skærtorsdag d. 29. marts - Vor  traditionelle  påskekonkurrence  hvor 69 deltagere mødte op på en meget kold og blæsende dag. Der blev landet rigtig mange fine fisk hvoraf  3. største blev landet af Kaj Madsen. Den vejede 3,371 kg, og indbragte ham en grejpræmie til en værde af 500 kr. Nr . 2  blev Michael Andersen med en ørred på 5,190 kg. Den  gav ham  en grejpræmie til en værdi af 1500 kr. Og vinderen med en ørred på ikke mindre end 6,510 kg blev Gitte Bragenholt. Hun fik overrakt et grejsæt til en værdi af 3000 kr., af Leo Kragh, som sponserede denne.  Derudover fik  hun en pokal for sin indsats.   En tilsyneladende tilfreds Gitte Bragenholt med sin vinderfisk.  

Onsdag d. 7. marts var  vi igen inviteret til grejaften hos Kragh's. Det var som altid en aften der bød på rigtig mange gode tilbud. Og det er sådan en aften  der kan gøres det helt store scoop af en handel.  Der var sågar afslag på helt op til 60 % af normalprisen.  Leo Kragh fortalte noget om de gode tilbud, og slap os derefter løs i de mange kvadratmeter. Efter de gode handler bød de på kaffe og kage. Der var så rig lejlilghed til at sammenligne de gode forretninger der var foretaget. Og alle gik meget tilfredse derfra. Tak til Kragh's for dette altid hyggelige arrangement.


Søndag  d. 4. februar 2018 - Årets første arrangement, en Put & Take-tur til Nørreris, var en virkelig kold omgang for de kun 6 deltagere. Der  var oprindelig 17 tilmeldte, men de 2 minusgrader og den hårde vind fra nordøst gjorde at mange valgte at blive hjemme i de varme stuer. Vi havde frygtet at søerne ville være frosset til, men det var heldigvis ikke tilfældet. Der blev landet 9 ørreder, og 3. største på 1,96 kg fangede Rasmus Larsen Nr. 2 blev Hans H. Madsen med en ørred på 1,98 kg. Og største fisk sørgede Mia Ørebro for. Den vejede 2,34 kg. Hun fik et gavekort til Kragh's på 300 kr for denne præstation.Det er ikke til at se det, men det er Mia med sin vinderfisk  der gemmer sig bag denne vinterpåklædning, som var en absolut nødvendighed. Forrige side   Næste side