sidste_nyt6

Lørdag d. 9. december afholdtes årets  sidste arrangement. Det var som så ofte før en P & T -tur til Himmerlands Fiskepark i Lundby, med efterfølgende gløgg og æbleskiver. Der var 17 stænger i sving på denne meget blæsende og kolde dag, hvor det var den tunge påklædnig der dominerede langs søbredderne.  Men der blev dog landet 22 ørreder på trods af dette. Nr. 3 med en ørred på 1,66 kg blev Birthe Jensen. Nr. 2 med 1,71 kg blev Rasmus Larsen. Og den største landede Hans H. Madsen. Den vejede 2,20 kg, og indbragte ham dermed et gavekort til Kragh's på 300 kr. De får også hhv. 20, 30 og 50 point til foreningsmesterskabet.

.


Hans H. Madsen med dagens vinderfisk.

Lørdag d.  18. november afvikledes en geddetur til Vilsted sø. Måske var det  det kolde og blæsende vejrs skyld, men der mødte kun 5 deltagere op. Til indvejningen var der kun 1 gedde, og det blev selvsagt også vinderen af konkurrencen.  Det var Kaj Andersen med en gedde på 4,200 kg der fik et gavekort til Kragh's på 300 kr, samt de 50 point til foreningsmesterskabet.Kaj Andersen med den flotte vindergedde. 

Lørdag d. 14. oktober mødte  20 medlemmer op i Hvorupgaard Fiskesø hvor det igen var ørrederne der stod for tur. Der blev landet 17 af slagsen. Den 3. og 2. største, på hhv. 2,956 og 3.095 kg, blev begge fanget af Søren Larsen. Største på 5,090 kg fangede Hans H. Madsen. Den indbrage ham et gavekort på 300 kr. til Kraghs'. De fik dermed 50 point hver til foreningsmesterskabet. Den flotte vinderfisk vil ligeledes være at finde under "fangstrekorder" til vore  arrangementer.


    Hans H. Madsen med dagens vinderfisk.
Fredag d. 22. - søndag d. 24. september stod fladfiskene i Langelandsbæltet atter for skud. Godt den amerikanske forfatter David Meade ikke fik ret i sin teori, om at jorden ville blive ramt af den hidtil ukendte planet ”Nibiru”,  så alt liv dermed blev udslettet. Dette skulle nemlig, ifølge ham, ske lørdag d. 23. september. Det var netop denne dag vi stod ud fra havnen i Spodsbjerg. Vi var i år rekordmange 22  deltagere, hvoraf de 19 gik til havs i jagten på bæltets flade. Vejret var noget nær det bedste man kunne tænke sig, specielt lørdag, hvor flagene om morgenen hængte dovne ned langs stængerne.  Og havet skulle vise sig at være ligeså venligt stemt.  Så det var med store forventninger de 5 både lagde ud fra havnen i Spodsbjerg. Der blev da også landet godt med flade, hhv. isinger, skrubber og rødspætter, foruden et par mindre pighvarrer. Der var dog en enkelt deltager, Søren Larsen, der havde misforstået, at det var en fladfisketur, så han nuppede lige en torsk som vejede ikke mindre end  12,2 kg, og målte 105 cm. Helt utroligt, og så på et spinkelt fladfiskeforfang. Nr. 3 med en rødspætte på 0,926 kg blev Allan Aae. Nr. 2 blev Tage Eliassen med en rødspætte på 0,993 kg. Og Vinderen blev Kaj Andersen ligeledes med en rødspætte som vejede 1,064 kg. Kaj fik en havstang sponseret af den lokale grejhandler i Spodsbjerg "Angelcentrum Langeland"  . Præmien for største fladfisk søndag, en rødspætte på 0,869 kg tog Jesper Bennike sig af. Han fik et gavekort på 300 kr. til vores lokale Kraghs' Fiskeriartikler.  Men havde denne Mr. Meade fået ret i sine forudsigelser, var det nu ikke det værste sted at ende sine dage..Kaj Andersen med den rødplettede vinderfisk.Søndag d. 10. september skulle vi forsøge  at gentage sidste års succes med størfiskeri i Ny Thourp Fiskepark.  Der var 11 deltagere som desværre kun landede tilsammen 3 stk. Der var dog 2  der var næsten på land, men de tæller som bekendt ikke. 3. største fangede Knud E. Nielsen, en stør på 4,400 kg. Nr. 2 blev Hans H. Madsen med 5.330 kg. Og største fangede Kaj Andersen, den vejede 17,520 kg. Den indbragte ham et gavekort til Kraghs' på 300 kr. Det er nok et arrangement der vil blive gentaget trods det at de ikke var samarbejds-villige denne dag. Spændende er det hele tiden mens man blot venter på der skal komme  en stør forbi og suge ens madding op fra bunden. Det kan jo ske når som helst.En storsmilende Kaj Andersen  med vinderfisken på 17,520 kg.Lørdag d. 26. august var  vi 19 medlemmer der drog til Loch Nees i Vestjylland, for at prøve en -i foreningsøjemed- ny sø.   Man må sige omgivelserne var i orden ved denne sø, med smuk natur og fine forhold for lystfiskerne. Der blev landet 15-20 fisk ialt, og den største på 3,470 kg landede Rasmus S. Larsen. Den gav et gavekort til Kraghs' på 300 kr. Næststørste fik Danni Møller, en ørred på 3.230 kg, og 3. største på 2,770 kg blev også landet af Rasmus S. Larsen.  Loch Nees havde skænket et 4-timers kort til søen.  Og det blev Rasmus der løb med det også, denne gang ved lodtrækning.  Vi havde 2 3-timers gavekort, skænket af  Serritslev Fiskesø. disse gik ved lodtrækning til Lykke Frandsen og Thrine  Christensen.


De 2 dygtige fiskere med dagens 3 største ørreder.

Lørdag d. 1. juli 2017 var det 10 år siden vi afviklede vores første konkurrence. Dette blev markeret godt og grundigt med en put and take konkurrence i Serritslev Fiskepark, hvor vi kræsede ekstra meget for de 28 deltagende trofaste medlemmer. Det være sig både i form af ekstra mange præmier og efterfølgende spisning. På tredjepladsen kom Sussi Ørebro med en ørred på 2,150 kg. For den fik hun et fiskehjul. På andenpladsen var det Danni Møller der fik et gavekort på 300 kr. for en ørred på 3,450 kg. Og vinderen blev Rasmus Larsen som fik et gavekort på 500 kr. for sin fine ørred på 3,820 kg. Desuden var der spurtpræmier for første fisk efter hver klokketime. Kl. 9.00 blev Sussi Ørebro, kl. 10.00 Rasmus Larsen, kl. 11.00 Hans H. Madsen og kl. 12.00 Peter Hansen. De fik hver 3 glas powerbait. Under den efterfølgende spisning blev der trukket lod om masser af sponsorpræmier. Disse var skænket af: Kragh's, CL Partyservice, Stonefishing, Husqvarna, Tage Eliasen og Sussi Ørebro. 


De 3 vindere af fødselsdagskonkurrencen med deres vinderfisk.  Fra  venstre Sussi Ørebro, Danni Møller og Rasmus Larsen.

Tirsdag d. 20 juni 2017 afholdtes generalforsamling i vores lokale. Formand Knud E. Nielsen bød velkommen til de 15 fremmødte. Derefter fremlagde han beretning om det forgangne år, som bød på 16 arrangementer af meget alsidig karakter, som 26 timers maratonkonkurrence, weekendtur til Langeland, størtur, flere Put & Take ture og meget andet godt. Han kom kort ind på hver enkelt tur, og takkede for den store opbakning der har været fra vore trofaste medlemmer. Han oplyste at vi i øjeblikket har 84 af disse. Han sluttede med ligeledes at takke vore samarbejdspartnere, som er med til at sikre de mange fordelagtige tilbud til vore medlemmer. Og opfordrede naturligvis til at støtte dem til gengæld. Beretningen blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. Næste punkt var fremlæggelse af regnskab. Vi har jo den tradition i foreningen, at formanden ligeledes fremlægger dette. Det viste for året 2016/2017 et lille underskud, men vi har stadig en beholdning på lige godt 30.000 kr. Det lille underskud skyldes fortrinsvis at vi har lavet flere attraktive tilbud, hvor vi har haft større udgifter end indtægter til arrangementer. Det matcher jo meget godt med vores filosofi om at vore midler skal komme de aktive medlemmer til gode. Så alt i alt et godt år. Regnskabet som var behørigt revideret, blev ligeledes enstemmigt godkendt. Der var ingen indkomne forslag, så vi gik videre til valg til bestyrelsen. Kaj Andersen, Tage Eliassen og Knud E. Nielsen var på valg, og blev enstemmigt genvalgt uden modkandidater. Rasmus Larsen blev genvalgt som suppleant. Og Per Schneider blev genvalgt som revisor. Under eventuelt havde vi 3 traditionelle uddelinger af fortjenester. Den første var årets ”københavner”, som vælges ved simpelt stemmeflertal blandt de indstillede aspiranter. Denne lidet eftertragtede titel tildeles et medlem som er kommet galt af sted –gerne til moro for de øvrige deltagere- til vore arrangementer. Uden modkandidater blev denne ”forgyldte” snorkel tildelt Lindy Pedersen, som -på en ellers meget udbytterig havtur- i et uopmærksomt øjeblik måtte se sin fine fangst finde tilbage til havet, da en stor sø skyllede ind over skibet og vendte baljen med fiskene på hovedet. Den næste var valg af årets fisk. Den vælges ligeledes ved simpelt stemmeflertal blandt de største fangede fisk af hver art, vi har haft på programmet. Denne pokal gik til Henning Ørebro for sin fangst af en stør på 23,5 kg.  Den sidste var pokalen til årets  foreningsmester, som ganske simpelt er det medlem der i løbet af det forgangne år har scoret flest point til vore arrangementer. Her får vinderen 50 point, nr. 2 får 30 point, og nr. 3 får 20 point. Alle øvrige deltagere får 10 point for at deltage. Denne pokal fik Rasmus Larsen, med 300 point. Nr. 2 blev Søren Larsen med 180 point, og nr. 3 blev Kaj Andersen og Hans H. Madsen begge med 150 point.Et udsnit af de fremmødte til generalforsamlingen.

Fredag aften d. 9. juni til lørdag morgen d. 10. juni var der atter natfiskeri på programmet. Det foregik i Himmerlands Fiskepark i Lundby. Der var mødt 12 deltagere op til denne  altid hyggelige disciplin.  På trods af at der tydeligvis var rigtig mange fisk i søerne, blev der kun landet 9 stk. De var simpelthen ikke samarbejdsvillige denne  nat. 3. største blev landet af Knud E. Nielsen. Den vejede 1,390 kg, og for den fik han en fiskevest skænket af Stonefishing i Hanstholm. Næststørste fangede Bjarne gregersen, en ørred på 1,700 kg. Han fik ligeledes en vest fra Hanstholm. 1. præmien, som var et gavekort til Kragh's på 300 kr. gik til Leif L. Jensen. Det fik han for en ørred på 1,800 kg.  De fik dermed også hhv. 20, 30 og 50 point til foreningsmesterskabet. De 3  vindere fra natfiskeriet med deres respektive fangster.
Lørdag d. 20. maj stod der  havtur på kalenderen. vi var 6 medlemmer og 1 gæst, der lagde ud af havnen i Hirtshals med det gode skib "Skagerrak". Der var det mest fantastiske vejr fra morgenstunden. Det var næsten for godt, for der var ikke meget drift i skuden og de mange pirke hoppede op og ned på havbunden, næsten på samme sted. Men jeg skal da lige love for det ændrede sig i løbet af få timer, og vi måtte sejle ind halvanden time før planlagt p.g.a. blæst. Skipper sagde endda det ville blæse yderligere op. Det betød dog ikke at vi ikke fangede noget. Alle fik fisk med hjem, og det blev vel til omkring 8-10 stk. i gennemsnit pr. mand. Det blev Jesper Larsen der løb med gavekortet på 300 kr. til Kragh's, for en torsk på 2,200 kg. Nr. 2 blev Hans H. Madsen med en torsk på 1,920 kg. Og han nuppede også den 3. største på 1.900 kg. Det skal da nok lige med at ovennævnte vægte var i renset tilstand. De fik for disse hhv. 50, 30 og 20 point til foreningsmesterskabet.
En tydelig tilfreds Jesper Larsen med sin vinderfisk.Lørdag d. 6. maj var der atter   tid til Lady's Cup i Gøttrup Fiskepark. Der var 14 deltagere, som tilsammen fangede 17 ørreder.  Blandt de 14 deltagere var der 2 der skilte sig ud da det kom til indvejningen. Den ene var Pia Olesen. hun fangede  nemlig de  3 største, og  fik dermed 3. præmien for en ørred på 2,780 kg, hvilken indbragte hende  et       gavekort til Kragh's på 300 kr.  2. præmien fik hun for en ørred på 2,870 kg, hvilken indbragte hende et Pink Lady fiskesæt samt 3 glas Powerbait .  Og 1. præmien som var et stangsæt fra Quantum, til en værdi over 1.000 kr,    fik hun for en ørred på 4,400 kg.  Den anden som skilte sig ud var Dorte Olesen som landede ikke mindre end 8 ørreder. Alt i alt en rigtig hyggedag for de 14 deltagere.Et udsnit af fangsten til Lady's Cup, foran de tydeligt tilfredse fangere.
Skærtorsdag d. 13. april - Den store årlige konkurrence i Gøttrup fiskepark, trak igen i år mange lystfiskere til. Der var ikke færre end 94 deltagere, som godt nok mødte op om morgenen i noget blæsende og gråt vejr. Men det skulle senere blive helt hæderligt med sol og mere stille vejr. Nr. 3 blev Matias Hansen med en ørred på 3,93 kg. For den fik han et gavekort til grej på 500 kr. Nr. 2 blev Culum Sabati med 4,00 kg rent. Den indbragte ham et gavekort på 1500 kr. sponsoreret af Stonefishing i Hanstholm. Og nr. 1 med en ørred på 4,35 kg blev Johnny Pedersen. Han fik dermed førstepræmien, som var et grejsæt til 3000 kr. sponsoreret af Kragh's Fiskeriartikler. Derudover fik han en pokal som et evigt minde om sejren. I det interne regnskab til foreningsmesterskabet fik John Hansen de 20 point og Mads Verner blev både nr. 1 og nr. 2. Det fik han 80 point for.En synlig tilfreds Johnny Pedersen  med vinderfisken.
Søndag d. 9. april var vi  i Aggersund for at se om silden var ankommet.  Der mødte 12 fiskere op i det noget kolde og blæsende  vejr. Der var stærk østgående strøm.   Solen var heller ikke samarbejdsvillig, og  kom først frem da vi mødtes til indvejning.  Alt dette gav vi skylden for at der ikke blev landet mere end ca. 20 sild.  Nr. 3 blev Knud E. Nielsen med sine 3 største sild på samlet 0,488 kg. Nr. 2 blev Allan Aae med samlet  0.576 kg. Og Nr. 1 blev Mia Ørebro, hvis 3 største sild tilsammen vejede 0.578 kg.  De indbragte hende et gavekort til Kragh's på 300 kr.  De fik ligeledes hhv. 20, 30 og 50 point til foreningsmesterskabet.Mia Ørebro smider sine 3 største sild på vægten.
Søndag d. 12. marts - Put &Take-tur til Hvorupgaard. Der var 11 deltagere på denne første tur til P & T -søen i år. Der var godt nok meget stille i lang tid, hvad fisk angår. Så blev der taget et par stykker og stille igen. I alt blev der kun landet 6 ørreder. Det var  godt nok under middel.  Rasmus Larsen fangede den største på 1,344 kg, hvilken indbragte ham præmien på et gavekort til Kragh's på 300 kr.  Han landede også lige den næststørste på 1,126 kg.  Søren Larsen fik den 3. største på 1,122 kg. Rasmus fik dermed 80 point til forenigsmesterskabet, og Søren 20.


Søren til venstre, og Rasmus til højre med deres respektive fangster.
Tirsdag d. 7. marts - Så blev det tid for den årlige hyggeaften hos Kragh's. Leo åbnede som vanligt med at byde os velkomne, og fortalte lidt om nogle særligt attraktive tilbud, hvorefter han gav ordet til Mads fra Quantum. Han fortalte lidt om diverse grej og de forskellige teknikker, man bruger med deres grej.  Det var meget interessant, og gjorde da også at der røg lidt ekstra i kurvene. Efter denne indledning blev vi sluppet løs blandt de bugnende hylder. Herefter var der som altid kaffe og kage.  En rigtig hyggelig aften.


Mads fra Quantum demonstrerede noget af det fine grej, med en helt unik smidighed og styrke.
Lørdag d. 18. februar 2017 -  Årets første arrangement, en å-tur som tidligere år.  Der var ikke stor tilslutning til dette tiltag må man sige, kun 5 tilmeldte, og uden fisk til indvejning var det lidt af en skuffelse. Der blev landet i alt 3 fisk under målet,  så der var heller ikke den store bidelyst.


 


Det er lidt sparsomt med billeder fra denne tur, men her er en af de 2 undermålere som  Kaj Andersen fangede. Den måtte hurtigt tilbage til sit naturlige element.


 Forrige side         Næste side