sidste_nyt5

Lørdag d. 11. december var der juleafslutning i Himmerlands Fiskepark, med efterfølgende gløgg og æbleskiver. Der mødte 20 medlemmer op denne milde decemberdag. Og solen kiggede da også frem en del af tiden. Så trods mangel på fisk i forhold til antallet af fremmødte, var det en meget hyggelig dag. Der blev landet 12 ørreder, hvoraf den 3. største på 1,151 kg, gik til Knud E. Nielsen.

 

Nr. 2 blev Søren Larsen med en ørred på 1.160 kg. Og største ørred på 2,355 kg fangede Kaj Andersen. Den indbragte ham et gavekort til Kragh's på 300 kr. Og de fik naturligvis også hhv. 20, 30 og 50 point til foreningsmesterskabet .


  Kaj Andersen lægger her vinderfisken på vægten, i vished om at han vil løbe med præmien.Søndag d. 16. oktober var vi  en tur på Mors for at prøve Morsø Fiskepark. Der var rigtig fin tilslutning med 16 deltagere, som tilsammen havde 22 stænger i sving. Der blev landet  15 ørreder med en rimelig god gennemsnitsstørrelse. 3. største på 3,190 kg landede Sussi Ørebro. 2. største gik til  Kaj Madsen, en ørred på 3,395 kg.  Og største på 4,220 kg fangede Thrine Christensen. Den indbragte hende et gavekort til Kragh's på 300 kr. De fik også hhv. 20, 30 og 50 point til foreningsmesterskabet. Morsø Fiskepark havde skænket 2 gavekort, om hvilke der blev trukket lod. De 2 heldige var John Hansen og Knud E. Nielsen. 


En tydeligvis tilfreds  Thrine  Christensen med sin vinderfisk.Fredag d. 23. - søndag d. 25. september 2016 var en weekend der stod i fladfiskenes tegn. Det var den årlige tur til Langeland -som mange havde gået og ventet på med længsel- der endelig skulle afvikles. Efter vejrudsigten var der på forhånd dømt succes. Men  godt vejr er som bekendt ikke altid det samme som godt fiskeri. Lørdag var det fint nok at manøvrere rundt i bådene, men strømmen drillede en del. Det blev da heller ikke til det store antal som tidligere år. Men en fangst på  omkring de 20 flade i gennemsnit pr. mand er nu heller ikke dårlig. Alle var da også enige om det var en god dag på havet.      Søndag var lidt  mere drilsk, med en vind på 7-8 sekundmeter fra syd, ville det ikke være så stor en fornøjelse at ligge derude. Der var kun en enkelt båd der stak til havs denne dag i knap 4 timer. Det gav 9 flade til de 2 ihærdige fiskere. En anden ihærdig fisker tog til den nærliggende P&T- sø, og fangede 3 flotte ørreder. Alt i alt var der tilfredshed med arrangementet, som vi allerede er begyndt at se frem til næste år.  Største fladfisk, en skrubbe på 0,767 kg, og 41 cm, landede Rasmus S. Larsen. For den fik han lækkert fiskehjul sponseret af den lokale grejbutik Angelcentrum Langeland.  Nr. 2 blev Kaj Andersen med en rødspætte på 0,759 kg. Og nr. 3 blev Magnus Bennike med en  rødspætte på 0,714 kg. De fik udover æren, hhv. 50, 30 og 20 point til foreningsmesterskabet.Vi har desværre ingen billede af Rasmus med vinderfisken, men præmien, og ikke mindst æren var lige velkommen. Det er turleder Knud E. Nielsen t.h. der overrækker præmien.

Søndag d. 11. september stod støren i Ny Thorup for skud.  Den første times tid var en lidt blandet fornøjelse med regn af og til. Man så skal jeg love for sensommeren kom til Nordjylland. Rasmus Larsen og Søren Larsen havde fisket hele natten, og kunne berette om fine fangster da vi ankom. Det lovede godt, og vi blev da heller ikke skuffede. Der var 10 stænger i sving, og vi landede 13 stører fra 5 til 23,5 kg. Nr. 2 og 3 blev Søren Larsen med 2 stk. som begge vejede  22 kg. Og nr. 1 blev Henning Ørebro med en kleppert på 23,5 kg. Den indbragte ham et gavekort på 300 kr. til Kragh's, samt 50 point til foreningsmesterskabet. Søren tog de 30 og 20 point for sin 2. og 3. plads. Henning Ørebro var forståeligt nok en tilfreds mand som han sad der med sin vinderfisk.  Og han ville i første omgang ikke fiske, men bare lige se hvad det var for noget med det der størfiskeri.  Godt han ombestemte sig.

Fredag - lørdag d. 12-13 august   var  der natfiskeri i Ny Thorup Fiskepark. Der var 12 deltagere, som denne nat dystede ved søen. 3. største ørred, på 2,300 kg   gik til John Hansen. Næststørste på 2,800  kg blev landet af Bjarne Gregersen, og 1. pladsen for en ørred på 3,1500 kg, løb John Hansen også med. Denne indbragte ham et gavekort til Kragh's på 300 kr. Og desuden 50 point til foreningsmesterskabet. Han fik ligeledes 20 point for sin 3. plads.  Bjarne fik 200 kr. for fangst af største guldørred, som også skaffede ham 30 point i kraft af sin 2. plads.


John Hansen med sine point- og præmiegivende  fisk.
Lørdag d. 25. juni 2016 fejrede fiskejollen.dk 9 år.  Det blev markeret med en tur til Serritslev Fiskepark, med ekstra gode præmier og efterfølgende spisning. Der var 19 stænger i sving, og disse landede tilsammen ca. 30 ørreder. Heraf den 3. største på 3,11 kg, til Sussi Ørebro. Den indbragte hende dermed 3. præmien, et gavekort til Kragh's på 300 kr. Næststørste på 4,03 kg fangede Bjarne Gregersen, hvilken gav ham et gavekort til Brødrene Vestergaard på 500 kr. Og  1. præmien som var et gavekort lydende på 800 kr. til Kragh's, løb Rasmus Larsen med for en ørred på 4,07 kg. Der var ligeledes et gavekort for 1. fisk på land. Den fangede Bjarne Gregersen. Efter indvejning var der et overdådigt bord med helstegt pattegris samt diverse tilbehør, delvis sponseret af CL-Partyservice i Brønderslev.    Næste år bliver det så 10 år vi skal fejre, og der har vi planer om noget ekstraordinært til vore mange trofaste medlemmer.  Så glæd jer bare allerede nu.
 Rasmus Larsen med vinderfisken.
Efter fiskeriet var der helstegt pattegris til de sultne deltagere.

Tirsdag d. 14. juni 2016 var der generalforsamling i foreningen, i vores lokale i  Byens Hus,  Løgstør.   Der mødte desværre kun 10 medlemmer op. Formand Knud E. Nielsen lagde ud med at mindes et meget vellidt og hjælpsomt menneske som vi desværre mistede i 2015.  Det var Arthur Møller, som var både revisor og bestyrelsessuppleant, der tabte kampen til kræften. Han opfordrede til 1 minuts stilhed, og der løb mange gode fiskeoplevelser sammen med Arthur gennem hovederne på det minut.   

Traditionen tro styrede formanden selv slaget som dirigent, og fremlagde herefter sin beretning. Han oplyste at foreningen pt. har 92 medlemmer, 1 færre end sidste år på samme tid. Det må siges at være stabilt. Af disse havde 49 deltaget i 1 eller flere arrangementer.

Han fortalte kort om de 16 arrangementer der var afviklet i det forgangne år, og sendte en tak til vore trofaste medlemmer. Det gjalt ligeledes vore sponsorer og samarbejdspartnere. Han opfordrede naturligvis til at støtte disse. 

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.

Herefter fremlagde han regnskabet, som kort fortalt viste et overskud for året på 2.845 kr. Og en egenkapital på 34.634 kr.

Regnskabet blev ligeledes godkendt.

Af indkomne forslag var der 2 fra bestyrelsen. 1 - at der skulle vælges en revisorsuppleant, og 2 - at  navnet for foreningens ledelse  skulle ændres fra styregruppe til bestyrelse. Styregruppen stammer helt tilbage fra dengang en initiativgruppe arbejdede på at få  foreningen dannet. Begge forslag vandt gehør.

Så var det tid til diverse valg. Til bestyrelsen genvalgtes Hans H. Madsen og Søren Larsen. Og som suppleant valgtes Rasmus Larsen. Som revisor genvalgtes Pernille Lynge for 2 år, og som ny revisor valgtes Per Schneider for 1 år.  Som ny revisorsuppleant valgtes Lindy Pedersen.

Før vi gik over til eventuelt, skulle der lige uddeles et par pokaler. "Årets fisk" - som der stemmes om, udfra de største fangster til vore arrangementer - måtte ud i omvalg, da der stod 3-3 mellem en rødspætte på 1,430 kg og en guldørred på 2,655 kg. Dette faldt ud til fordel for ørreden med stemmerne 6 - 4. Det var en glad Rasmus Larsen, der var oppe for at modtage pokalen.

"Årets foreningsmester", som kåres udfra point scoret til arrengementerne, gik ligeledes til Rasmus Larsen. Så han måtte  op en gang mere. Men det gjorde han nu gerne. Han vandt med scoren 350 point, foran nr. 2, Søren Larsen med 270 point og nr. 3, Kaj Andersen med 210 point.   "Årets københavner" blev ikke uddelt da der ikke var indkommet forslag til modtagere. Men det er vel også den mindst eftertragtede præmie at modtage. Den gives nemlig til et medlem, der på en eller anden måde er kommet galt afsted på en tur, eller på anden måde har gjort sig uheldigt bemærket.

Herefter var der frit slag for lystfiskerhistorier og andet godt. Og det benyttede man sig flittigt af.  Der blev byttet en hel del erfaringer som vi vælger at kalde det.Rasmus Larsen får her overrakt pokalen som "årets foreningsmester" at formand Knud E. Nielsen.
Lørdag-søndag d. 11. og 12. juni 2016 afviklede vi atter maratonfiskeri på 26 timer. For de deltagende blev det som altid en stor oplevelse med de forskellige arter der skulle jages. Det var dog desværre ikke de store fangster der blev bragt til indvejning. Der blev kun fanget 3 arter, og heraf gik den største aborre  til Kaj Andersen. Den vejede 0,235 kg, og indbragte ham et gavekort på 200 kr. Største fladfisk på 0,320 kg fangede Tage Eliassen. Han fik ligeledes et gavekort på 200 kr. Og største ørred på 2,590 kg landede Rasmus Larsen. Den gav også et sådant gavekort. Det skal lige for god ordens skyld nævnes at de alle jo er vejet i renset tilstand.  Når pointsummen af alle 3 arter blev lagt sammen blev Tage Eliassen nr. 3 med 34,20 point. Nr. 2 blev Hans H. Madsen med 35,08 point. Og vinderen blev Rasmus Larsen med 88,95 point. Han fik et lækkert grejsæt, delvis sponseret af Kragh's Fiskeriartikler foruden en pokal.Rasmus med ørreden der gjorde udslaget, og indbragte ham 1. præmien.Søndag d. 29. maj blev den  traditionelle Lady's cup afviklet i Gøttrup Fiskepark. Der var 14 deltagere, som tilsammen blot landede 5 fisk. Det var lige i underkanten af det forventede, men vejret var fantastisk. 3. pladsen gik til Aase Bunk med en ørred på 0,600 kg. Den indbragte hende  et gavekort på 300 kr. 2. pladsen gik til Liv for en ørred  på 0,650 kg, hvilken gav hende et gavekort på 500 kr. Og 1. præmien som var et grejsæt sponseret af Brødrene Vestergaard til en værdi af 1000 kr, gik til Sussi Ørebro med en ørred på 3,070 kg. Derudover fik hun en pokal.  Alt i alt var den en rigtig hyggedag vor de deltagende.Er der noget at sige til Sussi var stolt af denne ørred.

Lørdag d. 7. maj var det igen Put & Take der var på programmet. Denne gang til Nørreris Put & Take. Der var 14 stænger i gang, fordelt på 12 deltagere. Der blev noget  skuffende kun landet 4 ørreder, hvoraf den største gik til Rasmus S. Larsen. En fisk på 1,945 kg. Den indbragte ham et gavekort til Kragh's på 300 kr., foruden 50 point til foreningsmesterskabet. Nr. 2 med en ørred på 1,790 kg blev Hans H. Madsen som for denne fik 30 point. Og nr. 3 Jørgen Pedersen med en ørred på 0,715 kg, fik de 20 point. Men vejret var godt som det fremgår af billederne.


Rasmus S. Larsen med vinderfisken på 1,945 kg.
De 3 største ørreder fra turen vises her frem af deres respektive fangere. Fra venstre Jørgen Pedersen, Hans H. Madsen og Rasmus S. Larsen.
Søndag d.17. april skulle have  stået i sildens tegn, men grundet det store arbejde ved Aggersundbroen, valgte vi at konvertere til en Put & Take-tur til Blokhus Fiskepark. Der var 11 deltagere, og der blev landet 29 ørreder og 2 gedder. Fangsterne var ikke helt lige fordelt, da Rasmus S. Larsen og Søren Larsen, stod for hhv. 8 og 10 stk., og andre fangede ingenting. 3. største på 2,27 kg, fangede Rasmus S. Larsen. Både næststørste og største løb Søren Larsen med. De vejede hhv. 2,45 kg og 3,60 kg. D.v.s. at Søren også scorede 80 point til  foreningsmesterskabet. Og Rasmus de 20 point. Rasmus bevarer dog føringen, men Søren er i haserne på ham. Og Søren fik for sin største et gavekort til Kragh's på 300 kr.Søren Larsen med vinderfisken.
Og  her Rasmus med sin andel af dagens fangst.
Søndag d. 10. april var vi en tur på havet, med afgang fra Hirtshals. Vi var desværre kun 6 mand fra foreningen. Men de deltagende havde en rigtig god tur, med meget fint vejr og lige knap 100 torsk ombord, fordelt på de 6 deltagere. Den 3. største på 2,65 kg fangede turleder Søren Larsen. Næststørste og største var Brian Frandsen så ubeskeden at hive ombord. De vejede henholdsvis 2,76 og 2,92 kg. Den største indbragte ham et gavekort til Kragh's på 300 kr.  Han løb dermed ligeledes med 80 point til foreningsmesterskabet, og Søren fik de 20. Ovennævnte vægte er i renset tilstand, skal lige nævnes.


Lindy viser en meget fin fisk frem, og Søren synes lige vi skal se at han også har fisk indenbords.Brian med en meget fin torsk. Det vides ikke om det er en af vinderfiskene, men flot er den da alligevel.
Skærtorsdag d. 24. marts var der ikke færre end 136 stænger i sving  i Gøttrup Fiskepark, ved den traditionelle offentlige påskekonkurrence. Dagen startede med det mest fantastiske vejr, men da solen snart svigtede blev det faktisk pivkoldt, hvis ikke man lige stod lidt i læ. I forhold til antallet af stænger, var fangsterne nok lige i underkanten. Da det hele var gjort op løb Mathias Hansen med 3. præmien, som var et gavekort til Kragh's på 500 kr. Det var for en ørred på 3,34 kg. Nr. 2 blev K. Hansen med en ørred på 3,94 kg. For den fik han et grejsæt til en værdi af 1300 kr. sponseret af Brødrene Vestergaard i Thisted. Og 1. præmien for en ørred på 4,62 kg, gik til Atta med ukendt efternavn. Han indkasserede dermed  det lækre grejsæt til en værdi af 3000 kr. sponseret af Kragh's Fiskeriartikler. Derudover fik han en pokal. Den interne fordeling af point til foreningsmesterskabet så ud som følger: 20 point til Søren Larsen - for ørred på 2,21 kg. 30 point til Tage Eliassen - for ørred på 2,60 kg., og 50 Point til Leif  L. Jensen - for ørred på 2,74 kg.


Der var som altid stor stimlen sammen da det spændende øjeblik var kommet og fiskene skulle på vægten. Når der var 136 stænger i sving, vil der selvsagt også være mange biler, som det tydeligt ses.


Her ses vinderen Atta, med ukendt efternavn til venstre, og nr. 2 K. Hansen med deres respektive fangster. Nr. 3 var desværre kørt da billedet skulle tages.

Tirsdag d. 15. marts var vi  atter inviteret ud til Kragh's Fiskeriartikler til en kombineret grejpræsentations-, tilbuds- og hyggeaften. Der var mødt 18 op, som først fik en præsentation af nogle af de ekstra gode tilbud i anledning af denne aften. Det stod Leo og Thomas Kragh for, og behovene steg som altid, efterhånden som det lækre grej gik på omgang. Herefter blev vi sluppet løs i det store udvalg, hvor vi kunne vælge og vrage til yderst fordelagtige priser. Aftenen sluttede også denne gang af med kaffe og kage over en snak om hvilke røverkøb

vi hver i sær havde gjort.Thomas Kragh prøver at overbevise os om at vi ikke kan leve uden

dette fantastiske sæt.


Der blev nøje studeret grej af enhver art. Og selv om der var gule

udsalgsskilte på mange ting, var der masser af andre tilbud der kunne friste.
Søndag d. 7. februar afvikledes  årets første tur. Den gik som tidligere år til en valgfri å. Der var desværre kun  6 deltagere, og der landedes kun 2 fisk over målet. Det var som så ofte før Tage Eliassen der mestrede denne disciplin bedst. Han fik en havørred på 1,65 kg, og 61 cm.  For den fik han et gavekort til Kragh's på 300 kr. Nr. 2 blev Knud E. Nielsen med en havørred på 0,625 kg, og 44 cm.   De fik ligeledes hhv. 50 og 30 point.


Dejligt billede af en fin lille havørred ved fangstpladsen.

Til venstre Tage Eliassen med vinderfisken, og  Knud E. Nielsen med nr. 2Lørdag d. 12. december stod  der juleafslutning på programmet. Også denne gang i Himmerlands Fiskepark i Lundby, med fiskeri og efterfølgende gløgg og æbleskiver. Der var hele 27 stænger i sving på denne flotte dag. Der blev dog ikke landet så mange fisk. Den 3. største fangede Frits Røge. En ørred på 1,630 kg. Den indbragte ham 20 point til foreningsmesterskabet. Både næststørste og største ørred landede Rasmus Larsen. De vejede hhv. 2,135 og 3,940 kg. De gav 30 og 50 point , foruden præmien for den største på et gavekort ti Kraghs' på 300 kr.  Dermed kan Rasmus gå tilfreds ind i det nye år, med en solid føring i mesterskabet.


Til venstre Frits Røge med sin 3. plads, og til Højre Rasmus Larsen med sin 2. plads, samt vinderfisken.Efter fiskeriet blev der gået -ikke til vaflerne- men til æbleskiverne i en dejlig  varm fiskestue.Søndag d. 15. november stod  gedderne for tur. Vi skulle prøve Vilsted Sø for at se om den levede op til sit rygte om at rumme pæne gedder. Der var desværre kun 7 deltagere på denne tur, på trods af det fine vejr det blev op ad dagen.   Der blev landet 6 gedder , hvoraf Kaj Andersen nuppede de 4. Den ene af dem var også dagens største, og den indbragte ham dermed præmien , som var sponsoreret af en ny samarbejdspartner, nemlig "Jægeren & Lystfiskeren" i Aalborg. Det var 5 stk. geddeblink, samt en filetkniv. Vinderfisken vejede 1,750 kg, og nr. 2 blev faktisk også Kaj, med en gedde på 1,470 kg.    Nr. 3 blev Mads Davidsen med en gedde på 1,440 kg. De indbragte ligeledes henholdsvis 50, 30 og 20 point til foreningsmesterskabet. Det var ikke kæmpegedder, men alle blev genudsat, og har dermed chancen for at vokse sig større til vi kommer igen.


            Kaj Andersen med præmiegedden.


Mads Davidsen  som fik 3. pladsen med en af sine 2 gedder.


 Forrige side   Næste side