sidste_nyt4

Husk! Vi vil lige opfordre de medlemmer som flytter, til at huske adresseændring. Ikke kun hos kommunen, men også hos fiskejollen.dk. Det gælder også hvis du får ny mailadresse. Der kommer en del mails retur, af samme grund. Og det er ærgerligt at gå glip af spændende nyt fra os. Ud over det irritationsmoment det er for den stakkels kvinde der holder styr på vores medlemskartotek.
Søndag d. 18. oktober var vi igen i Nørhå fiskepark i Thy. Der var det mest fantastiske vejr man kan tænke sig efter årstiden. Men det har vi jo før set , ikke nødvendigvis hænger sammen med godt fiskevejr. Der var 15 stænger i sving, som tilsammen hev 5 fisk i land. Heraf snuppede Bjarne Gregersen de 3, som iøvrigt var de 3 største på turen. Dermed blev han den store vinder med 100 point til foreningsmesterskabet, foruden præmien på et gavekort til Brødrene Vestergaard på 300 kr.  Største ørred vejede 1,930 kg. 


Bjarne har her landet den første af de 3 fisk.Ved indvejningen var der ingen tvivl om hvem der vandt det hele.


Fredag d. 18. - søndag d. 20. september 2015  afvikledes den traditionelle tur til Langeland efter fladfisk.  Der var 13 medlemmer i år, der dystede om at lande den største fladfisk. Det skulle vise sig at 16-årige Magnus Bennike  præcis som sidste år, satte de mere garvede lystfiskere på plads. Han landede nemlig igen i år de 3 største rødspættter, og alle fanget om lørdagen. Heraf en moppedreng på 1,430 kg, og 52 cm. Han blev dermed  uden nævneværdig konkurrence vinderen af det lækre Cardinalhjul sponsoreret af den lokale grejbutik, Angelcentrum Langeland. Det indbragte ham ligeledes  100 point til foreningsmesterskabet. Præmien for største fladfisk søndag gik til Brian Frandsen for en skrubbe på 0,995 kg. Det var et gavekort på 300 kr. til Brdr. Vertergaard.  Der blev ialt landet ca. 750 fladfisk.


Magnus med et, forståeligt smil på læben. Det er virkelig en rødspætte af grov kaliber  må man sige.Så går det bare ud mod de flade for fulde gardiner.

 Søndag d. 6. september prøvede vi noget nyt, nemlig en aftenstur til Gøttrup Fiskepark. Der var 10 medlemmer der tog mod dette nye tiltag. Men desværre var det som så ofte før på en varm sommeraften. Fiskene sprang om ørerne på os, men ville ikke bide på noget som helst, skønt alt blev prøvet. Dog var der en enkelt, nemlig Rasmus S. Larsen, som landede 1 fisk på ca. 1 kg.  Der var derfor ikke nogen tvivl om præmie- og pointfordeling til foreningsmesterskabet. Rasmus fik et gavekort til Brødrene Vestergaard på 300 kr., og de 50 point. Alle øvrige fik 10 point.


Der var ikke helt den samme spænding ved indvejning som normalt, med kun 1 fisk på land. Den blev da også kun vurderet til omkring 1 kg.Rasmus S. Larsen med vinderfisken.Fredag  d. 21. kl. 20.00 - lørdag d. 22. august kl. 08.00 var vi på natfiskeri i Ny Thorup Fiskepark. 11 medlemmer var mødt op på denne smukke og varme fredag aften. (Måske sommerens varmeste). Og det er jo som bekendt ikke det bedste fiskevejr. Der var som vanligt masser af aktivitet af fisk, som dog ikke var særlig bidelystne. Det blev således kun til 5 ørreder i alt. Den største fangede Søren Larsen -en guldørred på 2,170 kg. For den fik han et gavekort til Kraghs' på 300 kr., foruden 50 point til foreningsmesterskabet. Nr. 2 blev Kaj Andersen med en guldørred på 2,060 kg. Den gav 30 point, og de 20 gik til Jesper B. Larsen for en guldørred på 2,000 kg. Kl. 01.00 var der grillpølser til alle, og efter ca. et kvarter lød en alarm i nærheden. I samme sekund så vi bare skosålerne af Rasmus S. Larsen. Han var nemlig sammen med et par andre gået over til størfiskeri, i de stille nattetimer.  Og hans hurtighed belønnedes med fast fisk. Pludselig var der ingen ved grillen mere. Alle fulgte bare fighten den næste halve times tid.  Det var da også et dejligt syn der mødte os, da fisken viste sig i overfladen. Der var stor diskussion blandt kendere, om hvorvidt det var Bush eller Putin han havde kroget. (Ja størene har faktisk navne deroppe). Men da dyret kom sikkert på land, var det en hvid stør på ikke mindre end 24,100 kg, uanset hvad den hedder. Det var en god lille oplevelse han leverede i den ellers stille nat.     


Så er der gang i grillen, og det var et kærkomment indslag kl. 1 om natten.I midten vinderen Søren Larsen, til venstre nr. 3 Jesper B. Larsen og til højre nr. 2 Kaj Andersen, med deres respektive guldørreder.
Fredag d. 7. august 2015  gik det til havs fra Hanstholm ombord på "Bonito", på årets makreltur. Da vi kørte hjemmefra var der det skønneste solskinsvejr, men da vi nærmede os Hanstholm så vi tydeligt den lovede havgus, som desværre fulgte os på hele turen. Det gjorde at det blev en lidt kølig affære, men om det var derfor fangsterne var under middel i forhold til tidligere, vides ikke.  Der var dog makreller til alle, og også en del torsk. Største makrel fangede Knud E. Nielsen. En fisk på 0,600 kg. Den indbragte ham et gavekort på 300 kr. til Kraghs', foruden de 50 point til foreningsmesterskabet. De 30 og 20 point gik begge til Hans H. Madsen for makreller på  hhv. 0,460 og 0,453 kg.   
Knud E. Nielsen med fuldt hus. Her ses tydeligt den megen havgus der omgav os på hele turen.

Til venstre  Hans H. Madsen med 2. og 3. pladserne, og til højre Knud E. Nielsen med vinderfisken.

Søndag d. 28. juni 2015  fejrede vi  8 års fødselsdag i foreningen med en lille intern konkurrence i Serritslev Fiskepark.  Det blev en dag Rasmus S. Larsen sent vil glemme, da han blev den helt store vinder. Der var præmie for første fisk, den snuppede han. Præmie for første fisk efter kl. 09.00, 11.00 og 12.00, dem snuppede han også. Første fisk efter kl. 10.00 fangede Peter Hansen. For at det ikke skal være løgn fangede Rasmus også de 3 største på turen. 3. størst vejede 2,270 kg, og den indbragte ham et gavekort til Kragh's på 300 kr. Næststørste vejede 2,655 kg og sikrede ham et gavekort til Brødrene Vestergaard på 500 kr. Og den største vejede 3,140 kg. For den scorede han lige et gavekort på 800 kr til Kragh's oveni.  Og de 3 største sikrede ham også de 100 point til foreningsmesterskabet. Ørreden på 2,655 kg var en guldørred, som også er ny rekord i foreningen.  For at fuldende det hele var der iblandt hans ialt 8 ørreder også en kildeørred på 1,060 kg. Det er ligeledes foreningsrekord. Men nu skal det jo ikke kun handle om Rasmus. Der var 16 deltagere på turen, og der blev fanget 12 fisk. Lidt skuffende, men det var en af de dage hvor de ikke ville noget som helst. Der var lige den der med fluen, som Rasmus mestrer til UG.  Men efter indvejning serveredes der et overdådigt måltid i fiskestuen, som bekom alle vel. Det var en rigtig god afslutning på en rigtig god fødselsdag.


Rasmus med de 3 største fisk, som sikrede ham en præmiehøst han sent vil glemme. Det var nærmest umuligt at få et billede af ham uden smil.


Så bli'r der hygget igennem efter en super dejlig dag ved søen. Et meget populært indslag var den lækre menu fra CL-Partyservice i Brønderslev.

Tirsdag d. 16. juni 2015  blev der afholdt  generalforsamling i vores lokale i Byens hus i Løgstør. Formand Knud Erik Nielsen bød velkommen og gik straks over til punkt 1 på dagsordenen, som var valg af dirigent.  Vi fortsatte den gamle tradition med at formanden får det hele til at glide ved selv at styre slaget. Han gik derfor over til aflæggelse af beretning. Han kunne oplyse at der var 93 medlemmer i foreningen, hvoraf de 46 har deltaget på en eller flere ture. Han opfordrede til at melde sig til vores facebookgruppe, da der her sker mange ting som ikke fremgår af hjemmesiden. Her kan alle medlemmer af gruppen jo lægge fangstrapporter og billeder fra private ture ind, til glæde og inspiration for alle. Han kunne  oplyse at vi i år har valgt at afholde vores fødselsdagsarrantgement med en intern konkurrence i Serritslev Fiskepark, med efterfølgende spisning, for at kræse lidt for vore medlemmer, som jo holder det hele i gang. Der er derfor også denne dag flere præmier end normalt, da det jo kun er vore medlemmer der kan vinde. Vi vil også fremover afholde grejaftener forud for specielle ture, som f.eks. størturen, eller pighvartur som vi har planer om næste år.  Han gennemgik derefter de afviklede arrangementer gennem året. Vi har afholdt 16 af slagsen, som spændte meget bredt. Han afsluttede med at takke vore sponsorer og samarbejdspartnere, og en tak til vore medlemmer som trofaste møder op igen og igen. Og han opfordrede til at støtte vore sponsorer. Beretningen blev godkendt af de fremmødte.

Derefter var der fremlæggelse af regnskab. Kort fortalt viste årets resultat et plus på 2.505 kr., og en akkumuleret kassebeholdning på 31.789 kr.     Regnskabet som var revideret blev ligeledes godkendt.

Der var  ingen indkomne forslag, og vi gik over til diverse valg. Til bestyrelsen var Knud Erik Nielsen, Tage Eliassen og  Kaj Andersen på valg. Der var ingen modkandidater, og de modtog alle 3 genvalg.  På valg til revisor var Arthur Møller, som også blev genvalgt.

Under eventuelt var der uddeling af diverse pokaler. Pokalen til årets foreningsmester - som kåres på baggrund af optjente point ved arrangementerne - gik til Søren Larsen med 240 point. Nr. 2 blev Tage Eliassen med 200 point, og nr. 3, Hans H. Madsen med 190 point.

Årets fisk - som der stemmes om på baggrund af fangster i det forgangne år - blev den flotte stør på 19 kg, som Arthur Møller fangede i Ny Thorup d. 9. maj. Det fik han ligeledes fortjent en pokal for.   Der var i år ingen indstillinger til titlen "årets københavner".

Herefter var der almindelig hygge og udveksling af historier, som for de flestes vedkommende lød sandfærdige.

Søren Larsen til højre får overrakt pokalen som foreningsmester af formand Knud Erik Nielsen.

 

Arthur Møller til højre får overrakt pokalen for årets fisk.

Lørdag/søndag d. 13.-14. juni 2015  stod den på det årlige  maratonfiskeri. Der var lidt skuffende kun mødt 8 medlemmer op til denne specielle konkurrence, som for de deltagende er utrolig spændende. Man spredtes for alle vinde efter fælles morgenkaffe og rundstykker. Da de 26 timer var gået mødtes man til indvejning som  gav flg. resultat: Største fladfisk - 0,645 kg - Søren Larsen, største gedde - 2,030 kg - Mads Davidsen, største ørred - 4,105 kg -Mads Davidsen, og største aborre - 0,575 kg - Kaj Andersen. De fik hver et gavekort til Kraghs' på 200 kr. Den samlede vinder blev Mads Davidsen med 189,200 point, nr. 2 blev Hans H. Madsen med 80,025 point, og nr. 3 Søren Larsen med 48,375 point. De fik hermed hhv. 50, 30 og 20 point til det nye foreningsmesterskab. Mads fik som præmie et gavekort til Kraghs' på 500 kr. og en pokal til ejendom.

Mads Davidsen med hænderne fulde af præmier og fisk.

De  3 kategorivindere- fra venstre Søren, Mads og Kaj.


Lørdag d.   30. maj 2015 var damernes dag i fiskejollen.dk. Det var atter blevet tid til Lady's cup. Denne gang i Himmerlands Fiskepark, hvor 10 deltagere mødte op. Det lidt triste vejr giver vi skylden for det lille deltagerantal, da flere havde givet tilsagn om deres tilstedeværelse. Der blev landet 7 fisk, hvoraf den 3. største blev fanget af Nina Bentsen. Den vejede 2,285 kg. Og den indbragte hende et gavekort til Kraghs' på 300kr. Næststørste på 2,515 landede Pia, som fik et gavekort på 500 kr., ligeledes til Kraghs'. Og største ørred stod Linda Nielsen for. Den vejede 2,825 kg, hvilket sikrede hende 1. præmien på et lækkert pink grejsæt til en værdi af 1000 kr. skænket af Brødrene Vestergaard. Derudover fik hun en pokal til ejendom. 

En af de dejlige situationer til en fiskekonkurrence.
De 3 glade vindere fra Lady's cup.
 Lørdag d. 9. maj 2015  skulle vi for første gang forsøge os med størfiskeri. Det var Ny Thorup Fiskepark der stod for skud. Dagen startede rimeligt vejrmæssigt, men senere blev der det de fleste vil kalde for møgvejr. Der var mødt 8 medlemmer, samt en gæstefisker op, og det viste sig at det var gæsten Danni Møller der først havde held med fiskeriet, da han landede en stør på 5,5 kg. Der var flere hug på hele linien, og det var en hurtig Arthur Møller der sprang op da hans line pludselig blev slap. Efter et kontant modhug sad der en stør på krogen. Det skulle vise sig at være en fisk af en vis kaliber, og den fulgte absolut ikke med godvilligt. Men overgive sig til Arthurs tålmodighed,  -og udholdenhed, måtte den. Så efter  udtrætning måtte den indse at den havde mødt sin overmand, og rulle indover netkanten. Der er ikke noget at sige til at Arthur var en stolt herre da vægten stoppede på 19 kg rent. Den målte omkring 1,6 m. For den fik han fortjent præmien på et gavekort til Kragh's Fiskeriartikler på 300 kr. Foruden 50 point til det interne foreningsmesterskab. Der blev ikke landet flere fisk, så alle øvrige deltagere fik hver 10 point for indsatsen.  Efter behørig vejning og fotografering blev dyret atter sluppet løs i sit rette element, hvor en sådan hører hjemme.

En tilfreds Arthur Møller med sin vinderfisk.


Til venstre er det turleder Søren Larsen der overrækker præmien til en stolt Arthur Møller.


Søndag  d. 19. april 2015 gik turen til Aggersund efter sild.  Der var desværre kun 7 deltagere til dette arrangement, men der blev da både fanget sild og råhygget med nyrøgede sild efterfølgende. Det var Søren Tranholm der var leverandør i de røgede delikatesser. Stor tak for det. Efter indvejningen var det Kaj Andersen der løb med de 50 point til foreningsmesterskabet, samt et gavekort til Kraghs' på 300 kr. På sildeturen udvælger hver enkelt selv sine 3 støreste sild, som så vejes samlet. Kajs vejede 0,619 kg, og nr. 2 som fik de 30 point, var Leo Pedersen med 0,573 kg. De 20 point fik Søren Larsen for sine 3 største på 0,552 kg. Sådan skal det gøres smiler Leo Pedersen. (Foto: Karen Pedersen)
En tilfreds Kaj Andersen med sine vinderfisk. (Foto: Karen Pedersen)


Skærtorsdag d. 2. april afviklede vi den årlige påskekonkurrence i Gøttrup Fiskepark. Der blev trods det noget kølige, men dog solrige vejr, indløst 81 fiskekort. Der landedes rigtig mange fine fisk, hvoraf de 10 største alle vejede over 3 kg. Den største på 4,655 kg fangede Mikkel Iversen, og fik 1. præmien, som var et lækkert grejsæt til en værdi af 3000 kr. skænket af Kraghs Fiskeriartikler. Desuden fik han en pokal til ejendom. Nr. 2 blev Vejsil Kekic med en ørred på 4,630 kg. Den indbragte ham et grejsæt til en værdi af 1300 kr. sponsoreret af Brødrene Vestergaard. Nr. 3 blev Johnny Pedersen med en ørred på 4,265 kg. For den fik han et gavekort til grej på 500 kr. I den interne kamp om point til foreningsmesterskabet, blev Gritt Bennike den store vinder, idet hun blev både nr. 1 og 2. Hun fik således 50 og 30 point for sine største ørreder på hhv. 3,635 og 3,620 kg. De 20 point gik til Thomas Kragh for sin største ørred på 2,715 kg. Derudover var der sædvanen tro mange lodtrækningspræmier på billetterne, og uddeling af diverse endegrej til mange heldige deltagere. Igen et rigtig godt arrangement, hvor mange kom hjem med noget. Om ikke andet så som altid en god oplevelse rigere. En situation fra indvejningen. Der var rigtig mange fine fisk i  år.


Mikkel Iversen med vinderfisken.
Onsdag d.  18. marts 2015 var vi atter inviteret en tur i Kraghs' Fiskeriartikler, til en hyggeaften med masser af gode tilbud som gør at man automatisk får en del behov. Og der var som altid virkelig noget at komme efter. Vi var 19 tilbudshungrende lystfiskere, som fik del i dette eldorado af isenkram til små penge. Leo, Christian og Thomas  lagde ud med at fortælle noget om deres  specialtilbud, undervandskamera og surfcasting m.m. Derefter var der frit valg på alle hylder til yderst fordelagtige priser. Efter vore behov var blevet indfriet bød Majbrit på kaffe og hjemmebag. Som altid en rigtig god afslutning på en rigtig hyggelig aften.


Leo fortæller om de meget gode tilbud før vi blev sluppet løs.
Det var da vist lige hvad jeg har ledt efter.Søndag d. 8. marts 2015 blev vores første Put & Take-arrangement afholdt i Medestedet ved Arden. Der var noget blæsende, men heldigvis solskin det meste af dagen. Ikke færre end 21 stænger var der i sving i jagten på den helt store fangst. Men fiskene var ikke så samarbejdsvillige som ønsket. Det blev kun til 6 fisk til indvejning efter de 5 timers fiskeri. Største ørred fangede Brian Frandsen. En kleppert på 5 kilo rent. Sikken start for et nyt medlem på sin første tur med fiskejollen.dk. Nr. 2 blev Jacob Christiansen (Som forøvrigt også var med første gang som nyt medlem), med en ørred på 4,850 kg, og nr. 3 Tage Eliassen med en på 4,725 kg. Brian fik som præmie et gavekort til Kragh's på 300 kr., foruden de 50 point til foreningsmesterskabet. De andre fik hhv. 30 og 20 point.     

De fire største fisk med deres respektive fangere. Fra venstre Kaj, Jacob, Brian og Tage.


Søndag d. 1. februar 2015 gik turen til åen. Det var ikke de store fangsters dag, til dette første arrangement i 2015. Der blev kun landet en enkelt ørred over målet. Og denne fangst stod Tage Eliassen for. Det var en havørred på 1,750 kg og 58 cm. Den indbragte ham et gavekort til Kraghs' på 300 kr. Foruden 50 point til foreningsmesterskabet. Det bringer ham op på en 3. plads, og han puster nu kraftigt de foranliggende i nakken.

Tage med sin havørred.Og herover vinderfisken med spinneren der blev dens skæbne.


Lørdag d. 13. december 2014 var der juleafslutning med gløgg og æbleskiver i Himmerlands Fiskepark. Men før disse lækkerier kunne indtages, skulle vi lige gennem 4 timers fiskeri. Der var meget skiftende vejr dagen igennem, med regnbyger, haglbyger, solskin, hård blæst og stille vejr. Desværre var fiskene også forholdsvis stille. Men der blev da landet 6 stk. Den største på 2,125 kg, landede Bjarne Gregersen. Den indbragte ham et gavekort til Kraghs' på 300 kr., samt 50 point til foreningsmesterskabet. Nr. 2 fik Kaj Madsen. Den vejede 2,010 kg. For den havde fiskeparken sponsoreret et 2-timers fiskekort. Han fik derudover  30 point. Og nr. 3 blev Sussi Ørebro med en ørred på 1,975 kg. Hun fik ligeledes et 2-timers kort til søen, og 20 point oveni. Og for en flot specialfisk, en fjeldørred på 0,780 kg, fik Jens E. Kristensen et fint lille askebæger med fisk på.

 

Søndag d. 16 november 2014 var det igen gedderne der var på menuen. Denne gang i Jægerum Søpark ved Brovst. Der var skuffende kun mødt 6 mand op på denne noget blæsende og grå dag. Man må sige at chancerne heller ikke var for store for fisk, idet der kun blev landet 1 over målet. Den vejede 2,15 kg, og målte 66 cm. Efter behørig kontrolvejning blev den gelejdet tilbage i dens rette element. Det var Hans H. Madsen der var den heldige, og som derfor løb med præmien på et gavekort til Kraghs' på 300 kr. Foruden naturligvis de 50 point til foreningsmesterskabet.

 


Hans H. Madsen med vindergedden.Turleder Søren Larsen overrækker præmien.


Mandag d. 21. oktober 2014 - som mange ved er fiskejollen.dk involveret i det store projekt Havørred Limfjorden, til ophjælpningen af fiskebestanden i fjorden. I den forbindelse har vi haft 2 mand på kursus, for at lære meget mere om bl.a. vandløbsrestaurering og gydebanker. De 2 er Kaj Andersen og Jesper B. Hansen. fiskejollen.dk har fået tildelt Pallisvad å som ansvarsområde i det store projekt. Kaj Andersen har sendt flg. omkring projektet:


http://fiskejollen.dk/havorredilimfjorden.pdf


Søndag d. 20. oktober 2014 var det havørrederne i Mariager Fjord, hvis bidelyst skulle testes. Det var en grå efterårsdag, både hvad vejret og fiskeriet angik. Det blev ikke landet en eneste fisk over mindstemålet. Derfor er det et noget skrabet referat uden de store prangende billeder af fisk. Men de kun 6 fremmødte kunne dog trøste sig med de 10 point til foreningsmesterskabet, som gives for blot at deltage.

        En af de små venner, som måtte tilbage i fjorden.Og her ses hvad man altid får ud af et besøg ved Mariager Fjord. En smuk smuk udsigt.Lørdag d. 19. og søndag d. 20. september stod atter i fladfiskenes tegn, da vi havde 14 lystfiskere fra foreningen på Langeland, for at fravriste bæltet nogle af dets mange eftertragtede flade. Et af de største samtaleemner blandt lystfiskere, op til et sådant arrangement, er naturligvis vejret, da det er altafgørende for turens udfald. Selvom det blæste en smule op søndag, må man sige at vejrguderne var på vores side. Der blev da også landet i omegnen af 550 fladfisk, fordelt på de 14 deltagere. I roligt vejr på havet får man altid nogle ekstra gratis oplevelser. Denne gang var det masser af marsvin, der boltrede sig omkring os. På et tidspunkt kom et af disse imponerende dyr op en armslængde fra vores båd, og pustede ud, for atter at dykke. Det er et syn der bliver hængende på nethinden i lang tid. Og man bliver en smule lykkeligere for hver positiv oplevelse man har. Særlig lykkelig blev en af deltagerne, 15 årige Magnus Bennike fra Brovst som tog fusen på alle de garvede lystfiskere, ved at fange turens suverænt 3 største rødspætter. De vejede alle over 1,1 kg, med den største på 1,195 og 48 cm. Denne indbragte ham 1. præmien som var en bådstang sponsoreret af den lokale grejbutik, Angelcentrum Langeland. Disse 3 fangede han lørdag, og præmien for største fladfisk søndag, som var et gavekort til Kraghs' Fiskeriartikler på 300 kr., gik til Hans Mathiessen fra Ringkøbing, for en rødspætte på 0,750 kg og 42,5 cm. Udover præmien scorede Magnus også hhv. 50, 30 og 20 point til foreningsmesterskabet for de 3 største, og røg derved op på en samlet 2. plads i mesterskabet. Godt gået af den 15 årige, som fornylig har vunden en konkurrence i Norge, hvor han besejrede mange erfarne lystfiskere og lystfiskerguids i en ugelang konkurrence. Så mon ikke vores lille forening – med et sådant talent - er fremtidssikret.Et stemningsbillede søndag morgen,

Magnus med en af de 3 store rødspætter.


Søndag d. 14. september 2014 var vi lige en tur i Nørreris Put & Take, og der var 12 tilmeldte. Der var masser af aktivitet i overfladen, og ørrederne sprang bogstaveligt talt om ørerne på os. Men de var som ofte før ikke i bidehumør når dette fænomen finder sted. Det lykkedes dog at overliste 6 ørreder, og den største på 1,530 kg fangede Søren Larsen. Den indbragte ham udover 50 point til foreningsmesterskabet et gavekort til Kraghs' på 300 kr. Nr. 2 blev Hans H. Madsen med en guldørred på 1,175 kg. Den gav 30 point foruden en rygsækstol for største specialørred. Nr. 3 og 20 point fik Kaj Andersen for en ørred på 1,125 kg.


Her en situation under fiskeriet,De 3 første placeringer med søren til venstre, Hans og Kaj.


Fredag d. 29. august 2014 stod den igen på natfiskeri i Himmerlands Fiskepark i Lundby. Der var 13 medlemmer der havde valgt at tilbringe natten sammen med ligesindede ved søen. Og det foregik i en af de roligste nætter vi har haft længe. Der kom dog lidt regnbyger de første par timer, men så blev det også meget fint resten af natten. Der blev landet lige knap 30 ørreder, hvoraf den største gik til Bjarne Gregersen. Den vejede 1,450 kg, og indbragte ham et gavekort til Kraghs' på 300 kr. Nr. 2 vejede 1,350 kg, og blev fanget af Tage Eliassen, som fik et to-timers kort sponsoreret af søen. Nr. 3 nuppede Arthur Møller, som ligeledes fik et to-timers kort for sin største ørred på 1,335 kg. Gå ind under menuen "Foreningsmesterskab" og følg udviklingen i placeringerne. Der sker jo af og til rokeringer i følgen.     

 


En situation fra før mørket faldt på.Bjarne med fisk, får overrakt sin præmie af turleder Knud E. NIelsen.


Fredag d. 1. august 2014 gik turen til Hanstholm efter makreller fra båd. Der var rigtig fint havvejr, og der blev landet torsk, røde og grå knurhaner, fladfisk, hornfisk og mørksej, foruden de godt 500 makreller fordelt på 13 mand. Største makrel på 1,000 kg og  44 cm, landede Knud E. Nielsen. Nr. 2 blev Jørgen Pedersen med en makrel på 0,700 kg, og nr. 3 Søren Larsen med 0,640 kg. Knud E. fik for sin et gavekort til Kraghs' Fiskeriartikler på 300 kr., og Jørgen fik en flaske bitter sponsoreret af Rene i Fjerritslev.  Knud E., Jørgen og Søren fik desuden hhv. 50, 30 og 20 point til foreningsmesterskabet. Det kan da lige nævnes at den store makrel er ny foreningsrekord. Tillykke med det.

 


Her går det løs med at hive makreller ind. 
Knud E. Nielsen med vinderfisken.


Søndag d. 29 juni 2014, fejrede fiskejollen.dk 7 års fødselsdag i Gunderup Fiskesø. Det er altid spændende at se hvad der dukker op til en fødselsdag. I dette tilfælde var det de 28 fremmødte til vores fødselsdagskonkurrence der gjorde det til en god dag for os. Som i alle andre søer på denne årstid, var ørrederne lidt svære at få til at makke ret. Der blev dog landet mellem 10 og 15 fisk, hvoraf den største vejede 5,550 kg. Det var Jannik Olsen fra Farsø der var den dygtige. Og for det fik han et grejsæt til en værdi af 1000 kr, skænket af Søren Larsen. Nr. 2 blev Lars Bo som for sin ørred på 2,130 kg, fik et gavekort til butikken i Gunderup på 600 kr., som de havde sponseret. Nr. 3, Rasmus Larsen fik et gavekort til Kragh's på 300 kr. for sin ørred på 1,630 kg. Rasmus fik derudover 50 point til foreningsmesterskabet, og Thor Strange fik 30 point.

 


Fra venstre er det Lars, Jannik og Rasmus.Og herover er det en tydelig stolt ungersvend med vinderfisken.


Tirsdag d. 24. juni 2014 – Generalforsamling i fiskejollen.dk. Formand Knud Erik Nielsen bød velkommen, og gik straks over til 1. punkt på dagsordenen som var valg af dirigent. Vi har tradition for at formanden selv styrer slaget, og den tradition holdt vi ved. Han fortsatte derpå med fremlæggelse af beretning, og kunne bl.a. oplyse at vi pt. er lige godt 90 medlemmer. Nogle meget aktive, andre mindre aktive og andre igen som bare er medlemmer for at støtte det gode projekt. Og der lød lige stor tak til alle. Der lød ligeledes en opfordring til at bruge vores hjemmeside, og melde sig ind i vores forholdsvis nye facebookgruppe, som har afløst det gamle forum på hjemmesiden. Og så har vi fået lavet nogle streamers med vores navn. Disse kan erhverves for 50 kr. Vi er blevet en del af det store projekt ”Havørred Limfjord”, som skal være med til at fremme lystfiskerturismen omkring Limfjorden, og ophjælpe fiskebestanden. Som led i det har vi fået tildelt Palisvad å som delprojekt. Der skal vi så stå for bl.a. udlægning af gydegrus mm. Vi sender 2 mand på kursus vedrørende dette, og vender stærkt tilbage. Han gennemgik derpå de afviklede arrangementer det forgangne år. Det var som altid et bredt program vore medlemmer fik tilbudt, som f.eks. Put & Take-, gedde-, å-, makrel-, havørred- og den store fladfisketur til Langeland. Vi har den fine ting i vores forening at der gerne må kommenteres under fremlæggelse af beretningen, og det giver en meget uhøjtidelig og afslappet generalforsamling. Der er plads til en lille historie ind imellem -lige i en lystfiskers ånd. Undervejs var der også en stor tak til vore sponsorer og samarbejdspartnere, hvis velvillige indstilling gør det lidt sjovere at lægge et stykke arbejde i arrangementerne. Beretningen blev vedtaget af de fremmødte.

Derefter var der fremlæggelse af regnskab. Kort fortalt viste årets resultat et plus på 1.162 kr, og en akkumuleret kassebeholdning på 29.284 kr.. Disse penge skal naturligvis komme vore medlemmer tilgode, og derfor tilbyder vi dem meget favorable arrangementer. Vi har således flere ture med tilskud fra vores fælles kasse, for at gøre dem billigere, og mere attraktive for medlemmerne. Regnskabet, som var behørigt revideret, blev ligeledes godkendt. Der var ingen indkomne forslag – Hvilket vi i bestyrelsen tager som en accept af det vi går og laver – og vi gik over til diverse valg. På valg til bestyrelsen var Søren Larsen og Hans H. Madsen. Begge blev genvalgt. Som revisor genvalgtes Pernille Lynge.

Under eventuelt har vi som det første uddeling af diverse pokaler. Årets foreningsmester - som kåres på baggrund af point optjent ved arrangementerne - blev Knud E. Nielsen med 280 point. Nr. 2 blev Søren Larsen med 240 point, efterfulgt af Tage Eliassen med 160 point. Årets fisk – hvilken der stemmes om ud fra de største af hver art, fanget til arrangementerne – blev en havørred på 1,2 kg og 49 cm, fanget af Tage Eliassen i Trend Å. Årets ”københavner” som er en ”forgyldt” snorkel, uddeles til et medlem som har gjort sig uheldig bemærket til et arrangement. Den uddeles også ved afstemning, blandt de indstillede ”værdige” aspiranter til denne præmie/straf. Den gik i år til Tage Eliassen, som efter at have landet en fin fisk, var uopmærksom et øjeblik, fisken slog et slag med halen, og var straks tilbage i sit rette element. Herefter var der almindelig hygge og bytning af erfaringer og historier, som for de flestes vedkommende var sandfærdige.

 Knud E. Nielsen (med briller) får her overrakt pokalen som foreningsmester.
Et udsnit af de 9 fremmødte. Lørdag/søndag d. 14/15. juni 2014 vil blive husket som Sørens store dage. Det var weekenden hvor vi afviklede 26 timers marathonfiskeri. Hvorfor det blev Sørens store dage er der en god forklaring på. Han løb nemlig med ikke mindre end 3½ af de 6 præmier for at vinde en kategori. Han fik gavekort på 200 kr. for største fladfisk (rødspætte på 0,940 kg), største torskefisk (torsk på 12,775 kg), største ørredfisk (regnbueørred på 3,620 kg) og et halvt gavekort for største hornfisk på 0,225 kg. Det andet halve gavekort for hornfisk gik til Mads Davidsen, hvis fisk naturligvis også vejede 0,225 kg. Han fik desuden et gavekort for største gedde på 3,430 kg. Tage Eliassen fik ligeledes et gavekort på 200 kr. for fangst af største aborre på 0,395 kg. Og det skal for god ordens skyld lige nævnes at alle ovennævnte vægte er i renset tilstand. Som eksempel kan nævnes at Sørens torsk vejede 14.380 kg, før han satte kniven i den. Søren løb også med præmien for den samlede score på 358,75 point. De indbragte ham et lækkert grejsæt til en værdi af ca. 900 kr, skænket af Tage Eliassen, foruden en pokal. Og så får han jo 50 point til foreningsmesterskabet for sin sejr. Nr. 2 blev Mads Davidsen med 137,98 point, som gav 30 point til mesterskabet. Nr. 3 blev Hans H. Madsen med 32,10 point som gav 20 point. Man må bare erkende at søren var bedst på dagen.

   

Et par billeder der taler for sig selv. Her Søren med hhv. rødspætte og torsk.Og Mads med sin flotte gedde.


Lørdag d. 24. maj 2014 afholdtes den anden "Lady's cup" i fiskejollen.dk. Der var mødt 22 deltagere op i Gøttrup Fiskepark til denne lille konkurrence, som naturligves kun er for kvinder. Der var det fineste vejr man kan ønske sig, og humøret var da også højt blandt de konkurrencelystne kvinder. Indvejningen viste at 1. præmien på et lækkert grejsæt sponseret at Brdr. Vestergaard i Thisted, gik til Michelle Jensen fra Ejerslev, for en ørred på 4,2 kg. Nr. 2 blev Tina Sørensen fra Brovst med en ørred på 1,8 kg. For den fik hun et gavekort til Kraghs' på 500 kr. Og på 3. pladsen kom Michelle Jensen med en ørred på 1,5 kg. Den indbragte en halskæde med glasfisk, skænket af Jane Schneider. Der blev i alt fanget omkring 20 fisk. Alle var glade og tilfredse, og udtrykte megen tilfredshed med dette lille arrangement, hvor mændene ikke blander sig. Udover disse 3 præmier var der en del andre, så mange fik en udbytterig dag ud af det. Alt i alt en rigtig god dag.

 

Mia er ved at lande 1 fisk.Her de 3 vinderfisk.


Søndag d. 4. maj 2014 var det gedderne i Jægerum sø der fik lov at gå og vokse sig større. Der var nemlig 10 medlemmer som prøvede lykken der uden held. Der blev ikke landet en eneste gedde, men vejret var da godt i det mindste. Så alle gik derfra med 10 point til foreningsmesterskabet for at deltage. Der er ikke så meget at berette fra denne tur udover at det naturligvis var meget hyggeligt.


Her et par stemningsbilleder fra turen. Der er desværre ingen med fisk på.


Søndag d. 27. april 2014 gik turen til Aggersund efter sild. Vi lagde ud med morgenkaffe, rundstykker og en lille gibbernak ved aktivitetshuset i Aggersund. Derefter gik turen til havnen. Der var det mest fantastiske vejr lige fra morgenstunden, hvilket lovede godt for fangsterne. Og der var da også rigtig mange sild til indvejning. Man udvalgte sine 3 største sild, som så blev vejet sammen. Det skulle gøre det nemmere at finde en vinder. Trods dette var det kun få gram der afgjorde det hele. Med 610 gram løb Leo Pedersen med præmien på et gavekort til Kraghs' Fiskeriartikler på 300 kr. Foruden 50 point til foreningsmesterskabet. Nr. 2 blev Lindy S. Pedersen med 590 gram. Han fik dermed de 30 point. Og nr. 3 blev Arthur Møller og Søren Larsen, som begge fik 20 point for 555 gram sild. Efter indvejning var der nyrøgede sild og rugbrød til alle. En rigtig hyggelig tur som 13 medlemmer havde valgt at deltage i.Et kig ud over de mange fiskere.Turleder Knud E. Nielsen overrækker præmien til Leo Pedersen til højre, som forståeligt smiler bredt. Det var hans første tur med fiskejollen.dk som helt nyt medlem.


Skærtorsdag d. 17. april 2014 var dagen for vores årlige påskekonkurrence i Gøttrup Fiskepark. På trods af ikke for lovende vejrudsigter, var der ikke mindre end 126 stænger i sving, fordelt om den store sø. Dagen startede som altid med en del aktivitet den første times tid, hvorefter bidelysten daler. Men der landedes alligevel ikke så få store ørreder. 3. største blev fanget af Thomas Kragh, som for denne på 4,1 kg, fik et gavekort til Kragh's Fiskeriartikler på 500 kr. Nr. 2 blev Jesper Bennike med en ørred på 4,165 kg. Den indbragte ham et lækkert grejsæt til en værdi af 1000 kr. fra Brdr. Vestergaard i Thisted. Og nr. 1 blev Daniel Hav med en ørred på 5,01 kg. Dermed løb han med 1. præmien på et grejsæt til 3600 kr. fra Kragh's Fiskeriartikler. I den interne konkurrence blandt medlemmerne, om foreningsmesterskabet fik Jesper Bennike de 50 point for sin ørred, Hans H. Madsen fik de 30 point for en ørred på 2,420 kg. Og Søren Larsen 20 point for en ørred på 1,730 kg.


Arthur i gang med indvejningen, som altid følges nøje.Og her de 3 vindere. Fra venstre Jesper, Daniel og Thomas.


Onsdag d. 19. marts 2014 var vi atter inviteret en tur i Kraghs' Fiskeriartikler, til en hyggeaften med masser af gode tilbud som gør at man automatisk får en del behov. Og der var som altid virkelig noget at komme efter. Vi var 15 medlemmer som fik del i dette eldorado af isenkram til små penge. Som altid lå Leo ud med at fortælle noget om sine specialtilbud. Og han skelede indimellem til konen Majbrit for at vurdere i hendes blik, om han var for rundhåndet. Efter vore rigelige indkøb bød Majbrit på kaffe og hjemmebag. Som altid en rigtig god afslutning på en rigtig god aften.


Leo prøver at sælge sikkerhedsudstyr, og det er Jesper der er prøveklud.


Her  lurer Tage på om denne stang skal med hjem.


Søndag d. 16. marts 2014 blev årets første Put & Take tur afviklet. Den gik til Nørreris ved Skals, og der var mødt 12 deltagere op, trods det at det blæste en stiv kuling. Heldigvis er det en sø med masser af læskure. Ud af de 12 deltagere var der 4 som var med på deres første tur med fiskejollen.dk. Der blev landet ialt 11 ørreder, hvoraf de 7 var guldørreder og de 4 var regnbuer. Største guldørred på 2,060 kg. fangedes af Leif L. Jensen, som for denne fik et fint knivsæt som præmie. Største ørred total var en regnbue på 3,075 kg. Den landede Knud E. Nielsen, som fik et gavekort på 300 kr. til Kraghs' som belønning. Han fik ligeledes de 50 point til foreningsmesterskabet. De 30 point gik til Søren Larsen for en ørred på 2,845 kg. Og de 20 point scorede Leif for sin guldørred.

 


Leif L. Jensen med sine 4 flotte ørreder, hvoraf den største er nævnt ovenfor.Her ses hhv. Leif L. Jensen, Knud E. Nielsen med vinderfisken og Søren Larsen med nr. 2.


Lørdag d. 22. februsr 2014 lagde vi ud med dette års arrangementer. Det var en å-tur efter vanlig standard, hvor man selv bestemmer hvilken å man vil fiske i, og hvor tidligt man gider stå op og komme til vandet, bare man møder op til indvejning. Det var der noget skuffende kun 6 medlemmer der havde valgt at gøre. Der blev landet en del fisk, men ingen der kunne holde mindstemålet. Så vi kom desværre ikke af med præmien denne gang, og deltagerne måtte alle nøjes med 10 point hver til foreningsmesterskabet.

   


At der ingen fisk var til indvejning, skulle ikke forhindre os i at bytte lidt historier fra dagens tur langs de nordjyske åer.


Lørdag d. 7. december 2013 afholdtes årets sidste arrangement, en juletur til Himmerlands Fiskepark i Lundby. Der var pivkoldt fra morgenstunden, med temperatur lige omkring nul, og resterne af orkanen "Bodil" der suste i trætoppene. Der var da også sine steder is langs bredden, men det var nu ikke nogen hindring for fiskeriet. Det var ikke de store fisk der kom på land, og der landedes kun 4 fisk i alt. Så var det godt at komme ind i varmen efter fiskeriet, og få lune æbleskiver og varm gløgg. Men før dette kulinariske indslag var der indvejning, som viste at turleder Knud E. Nielsen selv løb med præmien på et gavekort på 300 kr. til Brødrene Vestergaard i Thisted. Det var en ørred på 0.815 kg der indbragte denne. Han fik desuden dermed de 50 point til foreningsmesterskabet. Søren Larsen løb med både 2. og 3. pladsen, hvilket ligeledes indbragte ham 50 point, nemlig 30 + 20. Vi må sige at Knud E. dermed har lagt sig solidt i spidsen for mesterskabet.

   


Knud E. Nielsen med vinderfisken.


Og så bli'r der gået til skiverne i fiskestuen.


Søndag d. 17. november 2013 skulle vi efter planen snuppe en masse flotte gedder i Jægerum Søpark. Men det eneste der var flot denne dag var vejret. Der blev ikke landet nogle gedder på trods af at alt blev forsøgt. Men så var der jo det mere tid til at få en sludder over en kop kaffe.

   


Der var masser af tid til en sludder, og at nyde det flotte vejr.


Søndag d. 20. oktober 2013 var det ørrederne i de nordjyske åer der skulle udfordres. Af en eller anden grund var der kun 6 tilmeldte, som fik en våd oplevelse, da det til tider gav en del vand fra oven. Måske derfor holdt så mange sig hjemme i varmen. Bidelysten var stor i alle de 5 åer, som blev affisket, men det lykkedes kun at lande 2 ørreder over målet. Heraf en fin lille bækørred på 0,27 kg og 32 cm, til Knud E. Nielsen, som dermed scorede 30 point til foreningsmesterskabet. Det var imidlertid nok til at bringe ham i spidsen for nævnte. Tage Eliassen løb fortjent med de 50 point for en havørred på 1,2 kg og 49 cm. Den nuppede han på en hjemmegjort flue. Herudover fik han et gavekort på 300 kr. til Brødrene Vertergaard i Thisted som præmie.Tage viser stolt den fine havørred frem, og modtager præmien som overrækkes af turleder Kaj Andersen.Fredag, lørdag, søndag d. 19. - 21. september 2013. Det sker hvert år i starten af september, så snart langtidsprognosen for vejrudsigten når til omkring d. 20. Jo nærmere vi kommer denne dato, des mere intenst bliver disse - for os lystfiskere – spændene forudsigelser studeret. Og man må sige at vi igen i år havde Voldborg på vores side. Når jeg skriver vi, drejer det sig om de 10 medlemmer der var med på den årlige tur til Langeland i jagten på de velsmagende fladfisk. Lørdag morgen da vi forventningsfulde kiggede ud ad vinduet, på de omkringliggende træer, kunne vi konstatere at det stort set var umuligt at finde så meget som et lille blad der bevægede sig. Det kunne ikke blive andet end en god dag på Langelandsbæltet. Nu skulle vi bare vente på at klokken blev 8, så nøglerne til de 3 både blev udleveret, og de 30 heste kunne slippes løs, med kurs mod vore respektive favoritpladser. For os der valgte at gå nordpå fra Spodsbjerg, var det lidt specielt at se en flok marsvin der nærmest legede omkring båden. Det er bare en af de dejlige oplevelser man får som en gratis sidegevinst. Da vi efter lidt søgen havde fundet de flade, kom der jævnligt fisk over rælingen. Og spandene blev efterhånden godt fyldte, i takt med at smilene blev bredere. Det viste sig at det var gået tilsvarende godt på de andre både, og alle havde en god lørdag. Søndag levede bedre op til årstiden, med lidt frisk vind og noget større bølger. Dog ikke mere end vi sagtens kunne sejle ud, og fiskeriet var da også på højde med gårsdagens. Trods det at det er lystfiskeri, er der jo altid et vist konkurrencemoment indblandet, og det var også tilfældet her. Resultatet af den endelige indvejning viste at 3. største fisk blev landet af Jesper Bennike. Det var en skrubbe på 0,815 kg, og 45 cm. Den indbragte ham 20 point til det interne foreningsmesterskab. Næststørste ligeledes en skrubbe, på 0,835 kg, og 46 cm, fangede Hans H. Madsen og scorede dermed 30 point. Nr. 1 blev Rasmus Lønvig med en rødspætte på 0,865 kg, og 44 cm. Han fik foruden 50 point, et lækkert fiskehjul sponsoreret af den lokale grejbutik, Angelcentrum Langeland. Under menuen "Billeder" på forsiden, samt herunder kan du se en lille stemningsvideo fra turen.


Båden klargøres før det går løs.Rasmus Lønvig med sin fine vinderfisk.
Søndag d. 8. september 2013 gik turen igen til Nørhå Fiskepark i Thy. Der var 12 deltagere på denne tur, og der blev landet omkring 10 fisk. Den største af Bjarne Gregersen, og den vejede 2,87 kg. Næststørste på 2,58 kg, fik Linda Hansen, og 3. største landede Søren Larsen. Den vejede 2,57 kg. Bjarne fik et gavekort til Brødrene Vestergaard, samt 3 glas Powerbait. Derudover fik han igen 50 point til foreningsmesterskabet, og kunne bringe sig i spidsen for dette. Linda fik 30 point som nr. 2, og Søren 20 point.

   


Her har Bjarne netop landet sin vinderfisk.Og her de 3 største ørreder, samt deres fangere.


Fredag d. 9. - lørdag d. 10 august 2013 afviklede vi igen natfiskeri i Himmerlands Fiskepark i Lundby. Der deltog 10 medlemmer samt en enkelt gæst, og der blev landet 47 fine fisk (Hvoraf Søren Larsen tegnede sig for de 23). Største fangede Bjarne Gregersen, som dermed sikrede sig 50 point til foreningsmesterskabet, samt et gavekort fra Brødrene Vestergaard i Thisted. Den vejede 2,600 kg. Næststørste på 2,520 kg fangede Søren Larsen, og fik for den de 30 point. Leif L. Jensen nuppede de 20 point for sin største på 2,415 kg.

 De 3 vindere.


Bjarne får overrakt præmien af turleder Knud E. Nielsen.


Fredag d. 2. august 2013 var det igen blevet makrellernes tur. Vi sejlede fra Hanstholm havn på årets hidtil varmeste dag i fantastisk dejligt vejr. Det kneb lidt med at finde de grønstribede i starten, men som bonus blev der landet en del meget fine torsk. Det skulle vise sig at vi skulle lidt længere ud for at finde dem, men så var der også rigeligt af dem. Største makrel landede Knud E. Nielsen, den vejede 0,520 kg, og indbragte ham foruden præmien på et gavekort til Kraghs' og en fiskefilm, også 50 point til foreningsmesterskabet. Nr. 2 og 3 blev Jørgen Bundgaard med hhv. 0,450 kg og 0,440 kg. Han scorede for disse både 30 og 20 point. Han fik forøvrigt også overdraget fiskefilmen fra Knud E. for sin indsats.

 


Turleder Søren Larsen og Jesper Larsen med et par fine striber makrel.
Knud E. Nielsen med vinderfisken.


Søndag d. 30. juni 2013 fejrede vi 6 års fødselsdag med en offentlig konkurrence i Gunderup Fiskesø. Der var mødt 41 deltagere op i det meget blæsende vejr, som nok holdt en del hjemme i varmen. 1. præmien på 1000 kr. gik til Bruno Jensen, galten for en ørred på 4,01 kg og 72 cm. Han fangede også næststørste, men lod på sportslig vis denne præmie gå videre til 3. største fisk. Den fangede Knud Hansen fra Skive. Det var en fin fisk på 2,85 kg, og han fik for den et gavekort til butikken i Gunderup på 600 kr. Og 3. præmien gik dermed til 4. største fisk, fanget af Axel Dalsgård fra Hammershøj. Han fik et lækkert spinnehjul for den. Ingen af disse var medlem af foreningen, så de interne point til foreningsmesterskabet skulle findes blandt de øvrige fangster. Her var det Magnus Bennike der løb med de 50 point for en ørred på 1,4 kg. De 30 point fik Erik Christensen for en ørred på 1,3 kg. Og de 20 gik til Erik K. Christensen for en ørred på 1,22 kg.Vinderen af de 1000 kr. med sin fisk.Magnus Bennike der lige tjekker om nu også Tage skriver nok på sedlen, mens Søren vejer hans fisk som han scorede 50 point for.Forrige side - Næste side