sidste_nyt2

Onsdag d. 24. august 2011 stod den på fluefiskekursus i Gøttrup Fiskepark. 8 medlemmer var mødt op denne herlige aften med deres fluegrej for at få lidt tips og ideer af instruktøren Marne Jensen. Efter lidt pisken på græsplænen gik vi til vandet for at narre ørrederne til hug. Men det var ikke den helt store succes. Selv garvede fluefiskere kunne ikke fange noget. Det var lidt en trøst for os amatører. Så det endte med at den flotte startpakke med komplet fluebindegrej, sponseret af Tage Eliasen, måtte uddeles ved lodtrækning. Den heldige blev her Rasmus S. Larsen.
Fredag d. 19. august 2011 var det natfiskekonkurrence der var på programmet til lørdag morgen kl. 06.00. Der var 12 deltagere på denne tur som gik til Volstrup Fiskepark. Der blev kun landet 3 ørreder hvoraf den største gik til Kaj Madsen. Den vejede 2,75 kg og indbragte ham en stor grejkasse og 50 point til foreningsmesterskabet. Nr. 2 blev Gritt Bennike med en ørred på 1,4 kg og udløste et fangstnet sponseret af fiskeparken og 30 point. Nr. 3 Søren Larsen med 1,3 kg som gav 20 point.

Fredag d. 5. august 2011 blev makrelturen desværre aflyst på grund af vejret.Lørdag d. 25. juni 2011 blev vores 4 års fødselsdagskonkurrence afviklet i Gunderup Fiskesø. Der var knap et halvt hundrede stænger i sving denne, om morgenen lidt kølige og blæsende dag. Selvom der blev sat masser af store klepperter i søerne, var der ingen af deltagerne der formåede at lande nogen af dem. Den største og dermed vinderen af konkurrencen vejede 1,730 kg og blev fanget af Lars Gade som fik et grejsæt bestående af et Abu hjul fra Kragh's, og en Berkley stang fra Brasholt, til en værdi af 1800 kroner. Nr. 2 blev Søren Larsen med 1,480 kg, hvilken indbragte ham et gavekort til butikken i Gunderup på 600 kroner. Nr. 3 med 1,450 kg blev Tage Thomsen som høstede en rygsækstol fra Aalborg Jagt. Nr. 4 Knud E. Nielsen med 1,380 kg fik et gavekort til Kragh's. Nr. 5 Hans Madsen med 1,360 kg fik en skjorte fra Aalborg Jagt. Og endelig nr. 6 blev Lone Larsen med 1,340 kg fik et fiskehjul fra Brasholt.
Der var skam aktivitet ved søen og man fornemmer det fine vejr der trods alt var indimellem det blæste. Til højre ses vinderen af konkurrencen Lars Gade med præmien og en fin pokal oveni. Der er da vist et par misundelige blikke at ane også.Lørdag d. 25. juni 2011

Umiddelbart efter vores 4 års fødselsdagskonkurrence i Gunderup d. 25. juni 2011, afholdtes generalforsamling i fiskejollen.dk. Første punkt var valg af dirigent, og traditionen tro blev denne post med hård hånd styret af formanden, som hurtigt gik videre til sin beretning om det foregående år. Han oplyste at vi har nået 108 medlemmer plus 3 nye til denne konkurrence. Heraf har 62 deltaget i 1 eller flere arrangementer. Han gennemgik de enkelte arrangementer som P & T, ture på havet, ved søer og ved åen. Han oplyste også at vi er kommet med i et stort projekt som hedder Havørred Limfjorden. Det er et storstilet miljøprojekt, der skal tiltrække lystfiskere til Limfjorden og fiskevand i hele Nordjylland. Det er stadig under opbygning og det vil vare nogle år før det er helt oppe at køre. Der lød da også en stor tak til vore meget velvillige sponsorer.

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.

Derefter gik vi over til fremlæggelse af regnskab. Dette blev ligeledes klaret af formanden som fremviste et tilfredsstillende resultat på knap 6.000 kr. i overskud for året. Kassebeholdningen siger i alt godt 19.000 kr., så vi vil fremover nok se nogle mere attraktive arrangementer for medlemmerne (Som f.eks. det gratis fluefiskekursus senere på året), da pengene naturligvis skal komme dem tilgode. Regnskabet som var behørigt revideret blev godkendt.

Der var ingen indkomne forslag, så vi gik over til valg til bestyrelsen. På valg var Knud Erik Nielsen, Michael Kjeldsen og Lotte Pedersen. Lotte ønskede ikke genvalg og som nye medlemmer blev foreslået Marne Jensen og Anton Madsen. Knud Erik og Michael blev genvalgt og som 3. medlem blev Anton valgt.

Næste punkt var valg af revisor og her blev Arthur Møller genvalgt uden modkandidat.

Sidste punkt var eventuelt hvorunder vi skulle kåre årets foreningsmester, årets fisk og årets ”københavner”. Årets foreningsmester blev Jens Geisler med 220 point efterfulgt af Knud E. Nielsen med 200 point og Birger Jensen med 100 point.

Årets fisk blev der stemt om ud fra fangstrapporter fra årets arrangementer, og her blev Lars Haldrups skrubbe fra Langeland på 1,085 kg og 49 cm kåret. Jens og Lars var ikke tilstede men får senere overrakt pokaler for deres bedrifter. Årets ”københavner” stemtes der ligeledes om ud fra emner som var indkommet gennem året. Det er jo den titel som ingen vel stræber efter, da den tildeles et uheldigt medlem som på en eller anden måde kommer galt af sted. Denne titel gik til Per Nielsen som på en 4 timers makreltur formåede at ødelægge 3 fiskehjul. For det får han senere overrakt en ”forgyldt” snorkel.


Geddetur til Navnsø/Sjørup sø d. 15. maj 2011. Der blev ikke landet gedder over målet af nogen af de 8 deltagere, og der er desværre ikke indløbet nogen billeder til redaktionen.


Gøttrup Fiskepark Skærtorsdag d. 21. april 2011. Ikke færre end 118 deltagere havde valgt at indlede påsken med vores fiskekonkurrence i Gøttrup Fiskepark. Solbeskinnet er nok det mest dækkende ord, både hvad vejret og fangsterne angår. Der blev landet omkring 90 - 100 flotte ørreder, hvoraf den halve snes lå på den rigtige side af 3 kg. Største ørred på 5,66 kg blev fanget af Jens Geisler, som fik et grejsæt til en værdi af 3000 kr. + en pokal sponseret af Kraghs' Fiskeriartikler. Nr. 2 blev Jackie Christensen med 5,20 kg. Han fik et fiskehjul skænket af PH-Outdoor i Viborg. Nr. 3 Gritt Bennike med 4,49 kg. Hun fik sig en ny fiskeskjorte fra Brdr. Vestergaard i Thisted. Nr. 4 Marne Jensen med 4,43 kg. Han scorede en røgeovn fra Brasholt i Hjørring. Nr. 5 Peter Hansen med 4,10 kg. Han fik ligeledes en ny fiskeskjorte fra Aalborg Jagt. Derudover var der en del lodtrækningspræmier, så det ikke kun var de heldige/dygtige fiskere der fik noget med hjem. Kigger vi lidt statistik kan vi hurtigt regne ud at vore medlemmer som udgjorde ca. 25 % af deltagerne, løb med 80% af præmierne. Jo vi kan skam godt i fiskejollen.dk. Dette arrangement kan kun betegnes som en stor succes, som udover lidt penge i kassen også gav en del nye medlemmer.


De storsmilende fangere af de 5 største ørreder. Fra venstre Jens Geisler, Gritt Bennike, Marne Jensen, Peter Hansen og Jackie Christensen.Søndag d. 3. april 2011 var nok den dårligst tænkelige dag at forsøge sig med sildefiskeri. Alligevel drog 13 medlemmer afsted mod Aggersundbroen, thi det er jo her de plejer at husere de blanke lækkerbidskener. Koldt, lidt blæsende og meget diset er ikke det man forbinder med sildefiskeri, men det var ikke til at spå om vejret den decemberdag turen blev tilrettelagt. Der blev da heller ikke landet en eneste sild. Men hygget blev der som altid. Ingen sild er lig med ingen præmie. Dog havde Arthur en lille overraskelse med. En sjov lille fætter af en lystfiskerfigur at være. Den skulle gå som fightpræmie. Det skal lige nævnes at der ikke var nogen der vidste det i forvejen. Man skulle dog tro at Magnus var forhåndsorienteret, for han fiskede utrætteligt for at overliste en af de små blanke. Men lige lidt hjalp det. Han modtog fortjent fightpræmien for sin åbenlyse iver. Det er den type knægte der er vores lille forenings fremtid. Så det lover jo godt.

 

Jimmy og Nikolaj prøver fra båd og en storsmilende Magnus med sit trofæ.Søndag d. 27. marts 2011 var isen på søerne langt om længe blevet til vand i Serritslev Fiskepark. Og der var 21 medlemmer der benyttede sig af muligheden for endelig at komme til vandet med foreningen, til årets første Put & Take konkurrence. Vejret var udholdeligt, men bestemt bedst hvis man fandt sig et hjørne med læ. Og solen tittede da også ned til os indimellem. Men før vi måtte ud i vejret, var der rundstykker og en lille en til at starte dagen på i fiskestuen. Hvad fisk angår blev der indvejet omkring 20 stk. Der var ikke mindre end 4 præmier denne dag, og 4. præmien gik til Knud Erik Nielsen for en ørred på 1,675 kg. Den gav en grejæske fra Brasholt i Hjørring. 3. præmien gik til Michael B. Nielsen med 2,070 kg. Den indbragte ham et fiskehjul, ligeledes fra Brasholt, samt 20 point til foreningsmesterskabet. 2. præmien nuppede Sonni Hansen med 2,120 kg. For den høstede han en stang skænket af Michael B. Nielsen, samt 30 point. Og 1. præmien var turleder Jens Geisler så beskeden selv at score for en ørred på 2,470 kg. Den gav både stang og hjul samt 50 point til foreningsmesterskabet. Efter fiskeriet var der fællesspisning i fiskestuen. Alt i alt en rigtig hyggelig dag. Jeg ved ikke om man var meget sultne efter indvejning, men da fotografen kom til indvejning var alle fisk pakket væk. Derfor eksisterer der ikke et eneste billede af vinderfiskene. Beklager.Øverst sidder Knud E. Jensen bare og venter på proppen skal gå under. Nedenunder skøjter Kaj Andersen en af sine ialt 9 ørreder i nettet.Søndag d. 20. februar 2011 var vi igen i åen. Det var en kold kold morgen hvor frosten bed i kinderne. Jeg har ikke helt styr på hvor meget der frøs, men det var helt sikkert 2-cifret. Trods det kolde vejr, var der 8 friske lystfiskere der vovede sig ud. De kunne glæde sig over at solen hurtigt kom frem og lunede lidt. Den kunne dog ikke ændre på at fiskene ikke var i bidehumør. Ved indvejningen var der således kun 1 regnbueørred. Den blev landet af Jan Rasmussen, som derved fik overrakt et gavekort på 300 kr. til Kraghs' Fiskeriartikler.(Vi havde ellers fået en lækker fiskeskjorte af Aalborg Jagt & Fiskeri. Men den var der ingen af deltagerne der kunne passe. Den går derfor videre til en anden god gang). Derudover får han 50 point til foreningsmesterskabet. Alle øvrige får som bekendt 10 point hver.Jan Rasmussen med vinderfisken, og et billede af de smukke omgivelser derude i naturen.


Lørdag d. 6. november 2010 stod den igen i åens tegn. Som altid måtte man selv vælge hvilken å der skulle fiskes i, blot man mødte op til indvejningen kl. 15.00. Det blev ikke til så mange fisk, og der blev kun indvejet 3 stk. En regnbueørred og to bækørreder. Skæbnen ville så at det var Knud Erik Nielsen der fangede alle 3. Dermed fik han både 1., 2. og 3. pladsen, og derudover 100 point til foreningsmesterskabet. 1. præmien på 300 kr. til Kraghs' Fiskeriartikler fik han for sin regnbueørred på 31 cm, og 0,310 kg.Knud Erik Nielsen med sine fine vinderfisk. Og til højre får han præmien overrakt af fiskejollen.dk's Webredaktør Hans H. Madsen.
Lørdag d. 9. oktober 2010 var det Medestedet Put & Take ved Arden der lagde vand til et af vore arrangementer. Der er ikke så meget at skrive om mht. indvejning af fisk. Der blev kun landet en enkelt ørred, som ikke udløste nogen præmie (Den var ikke kroget foran gellerne). Men vejret var fint, hvilket også fremgår af billederne fra turen.Fredag/lørdag/søndag d. 24. - 26. september 2010 afviklede vi vores traditionelle Langelandstur efter fladfisk. Det blev 2 dage der stod i skarp kontrast til hinanden, hvad vejret angik. Lørdag var årets hidtil flotteste efterårsdag, med 2 – 3 sekundmeter fra vest. Og uden nævneværdige bølger på vandet blev det en ren fornøjelsestur. Masser af fladfisk, hvoraf den største – en skrubbe på hele 1,085 kg og 49 cm. blev fanget af Lars Haldrup. Den indbragte ham 1. præmien på et gavekort til Kraghs' Fiskeriartikler på 300 kr. Desuden scorede han hermed 50 point til foreningsmesterskabet. Den næststørste skrubbe som vejede 0,985 kg, og målte 45 cm. fangede Arne Sørensen, som fik en havstang skænket af Angelcentrum Langeland. Den gav 30 point til foreningsmesterskabet. Den 3. største landede Michael Kjeldsen, Overlade. En skrubbe på 0,850 kg og 43 cm. Den indbragte ham 20 point til foreningsmesterskabet.

Søndag stod himmel og hav i ét, og vinden var gået over i nordøst – Den eneste retning vinden ikke må komme fra på Østlangeland. Det ville være helt uforsvarligt at sejle ud i de små joller, så dagen gik med evaluering af turen, præmieoverrækkelse og ellers tidligere afgang end planlagt. Da vejret er en faktor vi lystfiskere altid må gå hånd i hånd med, og en af de få ting vi endnu ikke har indflydelse på, må vi bare glæde os over den fantastiske lørdag vi havde. I stedet for at være skuffede over søndagen. Der er da heller ingen tvivl om at vi er begyndt at glæde os til næste års tur.


Øverst Lars Haldrup med vinderfisken. Så er det Arne Sørensen med 2 pragteksemplarer af de flade. Og sidst Michael Kjeldsen med sin 3. plads.Fredag d. 6. august 2010 lagde vi fra land i Hanstholm med kurs mod makrelstimerne i Nordsøen. Det var det mest fantastiske vejr man kan forestille sig. De 22 deltagere kunne da også glæde sig over masser af makreller, og en del torsk blev også landet. Der er ikke så meget at berette udover at alle fik masser af fisk, og hyggede sig i det gode selskab. Det kan anbefales at gå ind under nenuen "billeder" og se den flotte billedserie. Den siger det hele.


Et stemningsbilledr fra denne skønne tur, og vinderen, Per Nielsen med sin fine makrel på 0,685 kg. Den indbragte ham et gavekort på 300 kr. og 50 point til foreningsmesterskabet. Han snuppede ligeledes de 20 point for en 3. plads.Søndag d. 27. juni 2010 afholdtes offentlig fiskekonkurrence i Gunderup Fiskesø, i anledning af fiskejollen.dk's 3 års fødselsdag. Der var over 60 fremmødte og der blev landet jævnt med fisk, hvoraf de 3 største landedes af en og samme fisker, nemlig Birger Jensen, som vandt konkurrencen med en ørred på 4,01 kg. Den indbragte ham 1000 kr. for 2. pladsen fik han et gavekort til butikken i Gunderup Fiskesø på 500 kr. Og endelig for 3. pladsen fik han et gavekort til Kraghs' Fiskeriartikler på 300 kr. Det må siges at være en rigtig givtig dag for Birger.Birger Jensen med sine 3 vinderfisk, og et udsnit af de spændte tilskuere til indvejningen.


Søndag d. 27. juni 2010 umiddelbart efter fiskekonkurrencen afholdtes generalforsamling, som indledtes med velkomst ved formand Knud Erik Nielsen. Han berettede vanligt om de afviklede arrangementer i det forløbne år. Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen lige som det fremlagte regnskab blev det.

Herefter var der diverse valg. Først valg til bestyrelsen hvor Kim Jacobsen og Hans H. Madsen var på valg. Kim ønskede ikke genvalg, og i stedet valgtes Jens Geisler. Hans H. Madsen blev genvalgt. Kaj Andersen blev valgt som revisor.

Foreningsmesterskabet blev delt af Jens Geisler og Hans H. Madsen som begge havde scoret 160 point i det forløbne år.

Årets fisk stemtes der om ud fra fangstrapporter fra vore arrangementer. Det blev en bækørred på 1,1 kg, og 48 cm, fanget af Knud Erik Nielsen.

Der var ikke indkommet forslag til årets "Københavner", så denne lidet ærefulde titel blev ikke tildelt i år.Jens Geisler får overrakt pokalen som årets foreningsmester. Herunder Hans H. Madsen med pokalen ligeledes som foreningsmester, da de to fik nøjagtig lige mange point.Fredag d. 4. juni 2010 stod den på natfiskeri i Himmerlands Fiskepark i Lundby. Det var et smukt syn der ventede os, med en sø der lå foran os som et stort spejl. Det foruroligende ved spejlet var at overfladen kun blev brudt når nogen kastede isenkram i vandet. Der var ikke mange ørreder der brød overfladen. Nå, men vi blev enige om at det nok blev bedre når mørket sænkede sig. Der blev dog landet en enkelt ørred nu og da. Uanset om det var lyst eller mørkt. I alt var der 27 stænger i sving, og der blev landet 12 ørreder. Ikke overvældende men det var nu en hyggelig tur alligevel. Ikke mindst fordi den strakte sig over 12 timer med natlig grillmad og fælles hygge. Største ørred på 3,35 kg blev landet af Jens Geisler. Og den indbragte ham gavekortet på 300 kr til Kraghs Fiskeriartikler, og de 50 point til foreningsmesterskabet. Men han lod sig ikke nøjes med det, da han også snuppede de 30 point for 2. pladsen. De 20 point for 3. pladsen gik til Kaj Andersen.

Lørdag d. 8. maj 2010 skulle vi have været på Glenstrup sø efter gedder. Men vejrguderne var ikke indstillet på vi skulle ud at sejle. Derfor omlagde vi turen til Borremose hvor der altid kan findes læ. Selvom det lykkedes nogle at finde lidt  læ, var der dog ingen steder hvor det var en fornøjelse at opholde sig. Det var direkte koldt og blæsende. Måske var det derfor gedderne holdt sig under vandet, hvor der aldrig blæser. Der var ikke så meget som et eneste hug af en gedde, skønt de 9 deltagere serverede alverdens muligheder for dem. En rigtig kold nul-tur. Når der ikke kan vises billeder af flotte fisk, kan vi da vise lidt af det smukke syn som mosen jo altid er.
Fredag d. 30. april 2010 afholdt vi i samarbejde med Gøttrup Fiskepark, konkurrence i parken. Der var overvældende mange der mødte op på trods af det grå vejr, og regnen der lurede i horisonten. 134 stænger i alt var der i sving, påmonteret alskens isenkram i jagten på vinderfisken. Den dygtigste fisker denne dag blev John Laursen med en ørred på 5,73 kg. Den indbragte ham et grejsæt til en værdi af 3000 kr. sponsoreret af Kraghs' Fiskeriartikler. Nr. 2 blev Kaj Andersen med en ørred på 5,06 kg. Hvilket indbragte ham 1000 kr. og nr. 3 blev Martin Bøckhaus der indkasserede 500 kr. for en ørred på 4,61 kg. Derudover var der en del lodtrækningspræmier, så mange flere end de 3 fik noget med hjem. Udover selvfølgelig oplevelsen det altid er at være derude.John med den flotte vinderfisk til højre i selskab med fra venstre Martin og Kaj.Søndag d. 18. april 2010 var vi atter i Serritslev Fiskepark, hvor vi samlede 19 deltagere til dysten om den største ørred. Dagen startede rimelig godt hvad vejret angår, hvis man kunne finde læ. Solen var fremme og der var godt gang i fiskene. Der gik ikke lang tid før den første ramte den faste grund. Der blev jævnligt landet ørreder af forskellig størrelse. Jeg vil skyde på der blev landet omkring 25 af slagsen. Der var dog en der skilte sig ud fra os andre. Nemlig Jens Geisler som fik ikke mindre end 8 stk. med sig hjem. Blandt de 8 var de 3 største på hele turen, hvilket indbragte ham både 50, 30 og 20 point til foreningsmesterskabet. Med de ialt 100 point bragte han sig i spidsen i denne disciplin. Virkelig godt gået. Et stort tillykke herfra med det. Han fik selvsagt også præmien for største ørred på godt 3 kg, et gavekort til Kraghs' Fiskeriartikler på 300 kr. Herefter var der spisning. En lækker marineret kyllingemenu, noget ovnkartoffel og salat. Lækkert - Som altid når vi får maden fra CL-Partyservice.


Arthur binder den rette agn for enden af linen.Jens Geisler får fortjent overrakt sit gavekort af formanden.


Lørdag d. 13. marts 2010 afviklede vi vores forårs å-tur, med å efter eget valg. Det var en rigtig kold omgang, som ellers startede med sol, men som dagen skred frem, blev der overskyet og megen blæst. Der var tillige med meget høj vandstand mange steder, efter at sneen var begyndt at smelte. Der er ikke så meget at berette, da der ikke blev indvejet en eneste fisk. Så vi kan bare vise et par billeder fra den smukke natur, som selvfølgelig altid er der. Så helt snydt føler man sig aldrig.
Onsdag d. 3. marts 2010 var vi på besøg hos Kraghs' Fiskeriartikler, hvor Leo Kragh fremviste et stort udvalg af de mange gode tilbud han havde sat sammen. Både i aftenens anledning og generelt fra butikken i øvrigt. Det hele blev skyllet ned med en øl, kaffe samt Maibrit's hjemmebag. Og jeg skal love for det virkede. Der blev gået til den da vi blev sluppet løs mellem hylderne i den velassorterede forretning, efter Leo's salgstale. De mange tilbud blev studeret nøje.


En af de beundringsværdige genstande var denne 12,9 fods surtcaster.Søndag d. 27. december 2009 løb vores traditionelle tur efter nytårstorsk af stabelen. Det blev en tur vi sent vil glemme. Ikke på grund af mange fisk, men derimod på grund af få fisk. Vi kan ligeså godt være ærlige og sige med det samme at der kun blev fanget en torsk på reel vis. Og derudover et par stykker som var kommet ufrivilligt med til overfladen. Det blev en lang kold dag med en hulens masse sejlads, i forgæves forsøg på at finde torskene. Vi var 10 mand fra fiskejollen.dk plus 10 mand fra Klokkerholm lystfiskerforening afsted. Og ialt blev der kun landet 2 torsk på reel vis. Man siger godt nok at en tur aldrig er forgæves, meeen jeg tror nu nok at denne ville de fleste af os godt have været foruden. Den eneste der kunne smile lidt tilfreds er nok Kaj Hansen, der som nyt medlem var med for første gang og indkasserede præmien på de 300 kr. til Kraghs' Fiskeriartikler. Det svarer jo til 4 års kontingent. Tænk lige lidt over det.

   

Her får Kaj Hansen overrakt præmien af turleder Michael Kjeldsen.


Det var Harboørehabitternes dag på havet.


 


Lørdag d. 7. november 2009 var vejret lidt gråt og diset indimellem. Det skulle ikke være en hindring for en god tur til åen. Der kan siges meget godt og skidt om Put & Take søer, men uanset hvad man mener er der ikke noget der slår det oprindelige fiskeri ved åen. Der er oplevelsen alt andet lige meget mere intens. Det er lige fra overraskelser som når man pludselig står i mudder til kanten af støvleskaftet, til når dyr og fugle fouragerer omkring ørerne på én. Og så er man midt i den store natur med de udfordringer det gi'r. Nå men det blev da også lige nøjagtig sådan en tur vi afviklede denne lørdag. Der blev prøvet forskellige åer i Nordjylland efter eget valg, og til indvejning kunne vi konstatere at heller ikke ved åen fanger man fisk efter behag. Det var ikke de store ørreders dag. Største blev fanget af Knud Erik Nielsen. En bækørred på 47 cm, som vejede 0,845 kg. Og dermed 50 point til foreningsmesterskabet. Nr. 2 blev Anton Madsen med en bækørred på 39 cm, og 0,490 kg. Den indbragte ham 30 point, og nr. blev Hans H. Madsen også med en bækørred, på 35,5 cm og 0,320 kg, og 20 point til mesterskabet. På trods af de forholdsvis små fangster, er der ingen tvivl om at vi gentager sådan en tur til foråret. Alene oplevelsen er det hele værd. Og også lidt spændingen i, at man ikke aner hvad de andre deltagere har fanget.

 

De 3 største fisk på turen.


Knud Erik med vinderfisken.Lørdag d. 17. oktober 2009 stod den atter på en Put & Take tur. Denne gang til Arne's Sø i Øsløs. Der blæste en frisk vind på denne efterårsdag, men ellers var den solrig og herlig for os der fandt et sted med læ. Der var 32 stænger i brug, så man må sige, at når der kun blev landet 4 ørreder, så var det lige i underkanten at hvad man kunne forvente. Til gengæld var det 4 pæne fisk, som det fremgår af billederne.


 

De 4 ørreder der blev landet, og nummer to fra venstre Rene Olsen med den største på 3,3 kg og 62 cm. Den indbragte ham et gavekort på 300 kr. til Kragh's Fiskeriartikler, samt 50 point til foreningsmesterskabet. De øvrige 3 der fangede var alle gæstefiskere, og får derfor af gode grunde ingen point til mesterskabet. Alle andre medlemmer der deltog får hver 10 point.Lørdag og søndag d. 19.-20. september 2009 en en weekend som 8 nordjyske lystfiskere sent vil glemme. Det var nemlig denne weekend der var afsat til vores fladfisketur til Langelandsbæltet. Det var naturligvis med store forventninger vi drog afsted fredag eftermiddag. Der var forud for turen læst og studeret både fiskeblade, -aviser og hjemmesider for at danne sig et indtryk af hvad der ventede. Og for at  have lidt forhåndsviden om hvordan de store flade skulle overlistes. Og når man læser andres beretninger, og ikke mindst - ser billederne – ser det jo legende let ud at fylde båden med disse flade velsmagende skabninger. Nu ville vi selv prøve kræfter med dem.

Vejrmæssigt var guderne med os. Svag vind og masser af sol stod den på, da vi lørdag lagde ud fra havnen i Spodsbjerg. De lækre 16 fods joller med en 30 hestes Yamaha på hækken, bragte os hurtigt ud på de første positioner, som vi fik udstukket før afgang. Herefter gik det så slag i slag efter princippet, søg og du skal finde. Og vi fandt da også hvad vi søgte. Lørdag blev der landet godt med flade, og det lovede godt for søndagen.

Da vi sejlede ud søndag morgen, og solen kom op over horisonten gik hele naturen op i en højere enhed. Dette syn var som taget ud af en romantisk film, med os som hovedpersoner. Fiskeriet gik også storartet denne dag, og der blev i løbet af de 2 dage hevet 138 ombord i de 2 både samt lidt småtorsk og fine hornfisk. Største fladfisk var en skrubbe på 930 gram og 44 cm, fanget af Hans H. Madsen. Den indbragte ham et gavekort på 300 kr. til Kragh's Fiskeriartikler, samt 50 point til foreningsmesterskabet. Nr. 2 blev Michael Pedersen med en skrubbe på 825 gram og 42 cm. Den indbragte ham 30 point til mesterskabet og nr. 3 blev ligeledes Hans H. Madsen med en skrubbe på 660 gram og 40 cm. Den gav 20 point til mesterskabet. Alle øvrige fik 10 point for at deltage. Alt i alt en succesfuld weekend der vil blive husket, og der var allerede hvisken i krogene om at dette skulle gøres til en tradition.

 

Hans H. Madsen med vinderskrubben på 44 fede cm.   


Jørgen Pajhede der ikke kunne nøjes med 1 ad gangen.Forrige side - Næste side