sidste_nyt1

19 forventningsfulde lystfiskere mødte op søndag d. 16. august om morgenen i Ny Thorup Fiskesø ved Brønderslev, i håb om at få en ørred med hjem. Vejret var med os, men det var fiskene desværre ikke. De hoppede om ørerne på os, og der blev prøvet alt fra fl3ue til powerbait. Lige lidt hjalp det. Indtil Jonas Mølbæk fandt de vises sten i form af et blink som i hvertfald 1 ørred kunne lide. Det kom den imidlertid til at fortryde, for den kom med Jonas hjem og indbragte ham desuden førstepræmien på et gavekort til Kragh's Fiskeriartikler på 300 kroner. Det var en krabet på 3,5 kg, som målte 68 cm. Det var den eneste der blev fanget, skønt der var 20 stænger i sving i 5 timer. Så 2. og 3. præmierne måtte der trækkes lod om. Fiskesøen havde nemlig udloddet 3 stk. 3 timers kort til søen, som naturligvis skulle uddeles blandt de deltagende. Derudover gav de et 3 timers "fjumrekort" til en uheldig fisker. Det gik til Christoffer Pedersen der var så uheldig at knække sin stang under et kast. Efterfølgende blev der serveret en kulinarisk milepæl i form af orientalsk kyllingegryde, som alle nød med største velbehag. Det skulle også vise sig at det er en god ide at man må invitere gæstefiskere med, da de 6 ud af 7  blev medlem af vores lille forening denne dag.


Jonas Mølbæk med sin vinderfiskEt stemningsbillede fra Ny Thorup Fiskesø


 

Generalforsamling i fiskejollen.dk d. 28.6 2009

fiskejollen.dk har afholdt sin 2. generalforsamling i foreningens historie. Det foregik umiddelbart efter den offentlige fiskekonkurrence i Gunderup Fiskesø, i anledning af vores 2 års fødselsdag. De fremmødte fik først en detaljeret beretning af formand Knud Erik Nielsen, om året der er gået. Han fortalte om hvert arrangement så man oplevede hele året i billeder på nethinden igen. Han oplyste desuden at vi har 96 medlemmer i øjeblikket, og at tallet vokser støt og roligt, efterhånden som det bliver kendt at vi eksisterer. Og at vi faktisk står for arrangementer af meget alsidig karakter. I løbet af det forgangne år har 37 af disse medlemmer deltaget på en eller flere af vore fisketure. Så vi har en del som blot vil støtte det gode formål, og have del i den spændende kommunikation der foregår på hjemmesiden fiskejollen.dk.

Efter beretningen som blev godkendt af generalforsamlingen, blev regnskabet gennemgået. Vi har i fiskejollen.dk ikke haft en decideret kasserer, men en frivillig regnskabsfører - Conni Lynge – som har ført regnskabet fra dag 1 for 2 år siden. Regnskabet blev derfor fremlagt af formanden. Det viste en beholdning på kr. 7242, og et overskud for det sidste år på kr. 1377. Regnskabet var gennemgået af revisor Arthur Møller, uden der blev fundet anledning til bemærkninger. Regnskabet blev godkendt.

Der var ingen indkomne forslag, og vi gik videre til valg til styregruppen. På valg var Jimmy Madsen og Knud Erik Nielsen. Jimmy ønskede ikke genvalg, og da vi hidtil kun har været 4 i styregruppen, og vedtægterne foreskriver 5, skulle der således vælges 3. Knud Erik blev genvalgt, og nye i styregruppen er Michael Kjeldsen og Lotte Pedersen. Herudover består styregruppen af Kim Jacobsen og Hans H. Madsen

Under aktuelt uddeltes pokal til årets foreningsmester. Denne titel tildeles den der gennem det forgangne år har samlet flest point ved at deltage i vore arrangementer. 50 point gives for største fisk, 30 point for næststørste og 20 point for 3. største. Alle øvrige deltagere får 10 point blot for at deltage. Foreningsmester blev Knud Erik Nielsen med 280 point. Nr. 2 blev Michael Kjeldsen med 170 point og nr. 3 blev Hans H. Madsen med 150 point.

Der uddeltes også pokal for fangst af årets fisk. Med i kapløbet er fisk fanget på vore ture, og som der er indgivet fangstrapport på. Der stemmes på generalforsamlingen ud fra data fra disse fangstrapporter. Og flest stemmer fik en bækørred på 1,3 kg og 50 cm. fanget på en åkonkurrence af Hans H. Madsen, som dermed fik pokalen.

Et spøjst lille ekstraindslag er uddelingen af årets ”Københavner”, der er en delvist forgyldt snorkel. Den uddeles til en person der på en eller anden måde har gjort sig uheldig bemærket, eller er kommet galt afsted på en af vore ture. Der stemmes normalt om hvem den går til, men da der kun var 1 emne var der ingen afstemning. Det blev Michael Kjeldsen som modtog denne straf/belønning for at knække en stang på en Put & Take tur.


Alt i alt et virkeligt godt år, og det tegner også godt for det kommende med den opbakning og tilstrømning af nye medlemmer. De mange nye arrangementer for resten af året kan ses på vores hjemmeside fiskejollen.dk. Også selvom man ikke er medlem.

PR-mand og web-redaktør i fiskejollen.dkHans H. Madsen


Kim Jacobsen til venstre overrækker pokalen til

foreningsmester Knud Erik Nielsen
Hans H. Madsen til venstre får overrakt pokalen

for årets fisk af Knud Erik Nielsen
Knud Erik Nielsen til venstre overrækker årets "Københavner"

til Michael Kjeldsenfiskejollen.dk fejrede 2 års fødselsdag med fiskekonkurrence.

fiskejollen.dk's 2 års fødselsdag blev fejret med en offentlig fiskekonkurrence søndag d. 28. juni i Gunnerup Fiskesø. Ikke mindre end 89 fiskekort blev indløst, og trods ”det gode vejr” (dårlige fiskevejr forstås), var forventningerne store, og optimismen fejlede bestemt heller ikke noget, for når man spejdede ud over de 2 søer, var der masser af uro efter store ørreder, lige under overfladen, der bare ventede på at formanden skulle ringe med klokken som startsignal.

Fiskene var imidlertid ikke så dumme de lod sig narre fra en side af. Der måtte arbejdes for sagen, for de ca. 20 – 25 grader gjorde at de ikke brugte unødig energi på hvad som helst. Der blev dog fanget en ørred med jævne mellemrum, og det holder som bekendt gryden i kog blandt andre fiskere. Da der atter blev ringet med klokken betød det indvejning, som gav følgende resultat:


præmie – 1000 kr. gik til Thor Jensen for en ørred på 5,59 kg.


præmie – stang og hjul sponsoreret af Kraghs Fiskeriartikler gik til Jens Geisler med 4,15 kg


præmie – gavekort på 500 kr. sponsoreret af Gunderup Fiskesø til Eigil Jensen med 4,12 kg.


Derudover var der en del lodtrækningspræmier på billetterne, så rigtig mange fik noget med hjem, foruden glæden ved blot at deltage. Som arrangører er styregruppen i fiskejollen.dk meget godt tilfreds med dagen som helhed. En del af de fremmødte som ikke var medlem før konkurrencen, fik den fremragende ide at blive det på stedet. Også dette er et skulderklap for vores frivillige arbejde med at arrangere fisketure for andre med samme interesse.


Fra venstre Eigil Jensen med sin 3. plads, Jens Geisler

med 2. pladsen og Thor Jensen med vinderen af de 1000 kr.

Tillykke alle.Point til foreningsmesterskabet fordeler sig således at de 50 point gives til Jens Geisler for sin ørred på 4,15 kg, (Da Thor Jensen ikke er medlem). 30 point gives til Eigil Jensen for sin ørred på 4,12 kg og de 20 point ligeledes til Eigil Jensen for en ørred på 3,62 kg. Alle øvrige deltagere får hver 10 point for at deltage. Og husk dette kun er første arrangement i det nye år, som startede 1/6, så der er mange points at hente ved at deltage i de kommende arrangementer.


 

Geddetur til Glenstrup sø lørdag d. 16. maj.

Denne lørdag var det Glenstrup sø der stod for skud, hvad vore arrangementer angår. Vi havde hørt og læst så meget om denne gedderige sø. Dagen startede noget blæsende, og vi måtte søge læ de få steder det var muligt, for at holde de ellers lækre motorbåde nogenlunde rolige. Der var desværre ingen gedder der var i hugget, heller ikke op ad dagen da det ellers blev roligere og varmere vejr. Vi synes vi gjorde hvad vi kunne og serverede alskens agn og isenkram. Lige lidt hjalp det. Men det er en sø der absolut vil være under overvejelse næste gang der står gedder på menukortet.Put & Take tur til Serritslev Fiskepark d. 10/4 09

Langfredag stod for 20 af fiskejollen.dk's medlemmer på fiskeri i Serritslev Fiskepark. Derudover var der 6 gæstefiskere. Dagen startede lidt køligt, men vorherre forbarmede sig over os, og sendte solen højt på himlen, så det hurtigt blev rigtig godt vejr som holdt resten af dagen. Hvad formanden Knud Erik Nielsen angik var der ingen tvivl om hvad han var kommet for. I løbet af den første halve time havde han og den anden halvdel af husstanden, Conni, hevet tilsammen 7 ørreder på det tørre. Han var klart kommet for at fastholde, og øge forspringet til de øvrige i jagten på at blive foreningsmester. Og man må sige han gjorde det godt. Det blev til 7 til ham og 5 til Conni i løbet af de 5 timer. Så aftensmaden var reddet lang tid fremover. Der var dog også andre der fik fisk med hjem. Der blev landet 28 ørreder fordelt på de 26 fiskere. Den største på 1,58 kg til Knud Erik Nielsen. Den indbragte et gavekort på 300 til Kragh's fiskeriartikler, og 50 point til foreningsmesterskabet. Nr. 2 blev ligeledes Knud Erik for sin ørred på 1,55 kg. Den gav ham et 3 timers kort til fiskeparken, som var sponsor for det, og 30 point til mesterskabet. Nr. 3 blev delt af Michael Kjeldsen og Rene Olsen, som begge fik et 3 timers kort til parken, og hver 20 point til mesterskabet for ørreder på 1,42 kg. Alle øvrige fik 10 point for at møde op. Som en ekstra bonus til Rene fik han et monster af en ørred med hjem på 7,2 kg. Desværre for ham var den taget i halen. Havde han vendt den om inden han krogede den, var det en sikker vinderfisk. Efter fiskeriet var vi samlet i parkens fiskestue til fællesspisning. En lækker mørbradgryde, delvis sponsoreret af CL-Partyservice i Brønderslev. Det var en tilfreds turleder der her uddelte præmier for fiskeriet. Desuden var der en del lodtrækningspræmier. Alt i alt et rigtig godt arrangement som vi helt sikkert vil gentage.


Fra venstre Michael Kjeldsen og Rene Olsen med en delt 2. og 3. plads

. Og til Højre Knud Erik Nielsen med sin 1. og 2. plads.Turleder Hans H. Madsen overrækker Knud Erik Nielsen

de velfortjente præmier.Å-tur d. 15/3 2009

Dette var et nyt spændende arrangement som ikke er prøvet før. Man kunne selv vælge i hvilken å man ville fiske, og hvornår på dagen man ville starte. Blot man mødte op til indvejning kl. 14.00. Det gav en del spænding i løbet af dagen, fordi man jo ikke vidste om de andre havde fanget noget, og i givet fald om de var større end det man selv havde fanget. Det var dog ikke de mange og store ørreders dag. Dagens største blev landet af Hans H. Madsen. En flot bækørred på 1,3 kg og 50 cm. Den indbragte ham et gavekort til Kragh's fiskeriartikler på 300 kr. Herunder ses det flotte dyr og den glade fanger.

         


 

Dobbelt havtur på Øresund d. 7. og 8. feb. 09

Formanden scorede hattrick med fangst af de 3 største torsk på turen.

Det var med store forventninger vi kørte mod Helsingør lørdag morgen kl. meget tidligt. Vi nåede takket være gode chauffører også sikkert frem, og ventede med længsel på at se hvad de andre fiskere på morgenturen havde med ind da de lagde til kaj. Der blev spejdet efter de store sække med torsk, men det var desværre kun indkøbsposer fra Netto med småtorsk og en hel del sild de slæbte i land. Det så ikke for lovende ud, men det kunne vel ikke blive ret meget værre. Det viste sig imidlertid at torskene holdt fri resten af lørdagen også. Det blev kun til få torsk, og den største blev landet af Knud Erik Nielsen. Den vejede 2 kilo rent. Der er ikke så meget mere at skrive om lørdagen.

Hovmesteren ombord på "Antares" tilberedte et velfortjent herremåltid til aftensmad, bestående af hamburgerryg i overstørrelse, aspargessovs og kartofler. Efter en hyggelig aften i salonen med godnathistorier og lign. kunne vi kravle i soveposerne. Efter sigende blev der trukket rigtig mange torsk i land den nat. Søndag morgen var hovmesteren atter på sin plads og serverede morgenbord for os. Nu var vi klar til at vise de københavnere hvordan man fanger torsk. Det skulle dog ikke gå helt sådan. Det var denne dag kun Knud Erik der fangede torsk. Den største på 3,44 kilo, og den næststørste på knap 3. Disse 3 torsk indbragte ham præmien både lørdag og søndag. Et gavekort til Kragh's på 300 kr., og 5 pirke. Derudover løb han med alle de store point til foreningsmesterskabet, både for største, næststørste og tredjestørste. I alt 100 point, hvor vi andre måtte nøjes med 10 for at deltage. Det blev dermed ikke den helt store succes med hensyn til fisk, men turen kan de ikke tage fra os.


     Havtur d. 30/12 08.

Denne havtur blev afviklet som erstatning for d. 28/12. For en gangs skyld var vejrguderne med os på en havtur. Så manglede. vi bare lykkens gudinde. Hun var til gengæld gået på forlænget juleferie, thi de første par timer blev der ikke landet en eneste torsk. Heller ikke blandt de andre 9 lystfiskere, udover os 9 fra fiskejollen.dk. og 2 ikkemedlemmer. D.v.s. 20 lystfiskere på en 7 timers tur hvor der blev landet ialt 18 torsk. Det er ikke sådan en fangst man håber på når man tager afsted. Selvom det ikke blev til de helt store eller mange torsk, var der dog en deltger der kunne tage tilfreds hjem, nemlig Kim Jacobsen der løb med præmien: Et gavekort på 300 kr. til Kragh's Fiskeriartikler, for en 3 kilos torsk. Derudover scorede han jo de 50 point til foreningsmesterskabet. De 30 point gik til Knud Erik Nielsen, og de 20 til Michael Kjeldsen. De øvrige 6 fik som altid 10 point.


 Havtur d. 28/12 08.

Øv! Endelig udsigt til en havtur der skal blive gennemført, og så sender skipper en sms om at skibet ikke bliver færdigt til turen. Det er på land og under reparation.Geddetur til Borremose d. 16/11 08.

Selvom man kender svaret, kan man godt spørge sig selv: Hva' er det der får lystfiskere til at begive sig ud i det møgvejr, når man kunne sidde hjemme i varmen? Den tanke løb da gennem mit hovede da vi ankom til mosen. Der var nærmest kuling og regnen kom og gik. Det blev dog bedre hvad blæsten angår da vi kom ned mellem træerne. Sidst på turen kiggede solen da også frem som det ses på billederne herunder. Det blev ikke den store høst af gedder denne dag. Michael Kjeldsen løb med første præmien: Et gavekort til Kragh's Fiskeriartikler på 300 kr. for en gedde på 1,55 kg. Og Knud E. Nielsen bed ham i haserne med en på 1,45 kg. Den indbragte ham geddewoblere skænket af Aalborg Jagt. På billedet øverst ses Lotte og Thorkild Pedersen som venter i spænding.

Put & Take tur til Arne's Sø i Øsløs d. 1/11 08.

Denne smukke 1. dag i november havde trukket 17 lystfiskere hjemmefra, for at deltage i konkurrencen om at fange den største ørred. Der blev dog ikke det store eventyr hvad fisk angår, da der kun blev landet 4 ørreder. Og fordelingen var heller ikke den store, da de 3 af dem blev fanget af Knud E. Jensen. Den sidste fangede Børge Christensen. Det var lidt synd at der ikke blev landet flere, da der dagen i forvejen var sat ekstra fisk i søen fordi vi skulle komme. Der var dog heller ingen tvivl om at der var masser af fisk, vi kunne bare ikke overliste dem. Men vi fik en god dag ud af det, og det bliver svært at finde smukkere omgivelser at spise sin madpakke i. Knud E. Jensen fangede den største ørred som vejede 2,2 kg. Den indbragte ham et gavekort til Kragh's Fiskeriartikler på 300 kr. Den ses herunder til venstre sammen med Børge Christensens på 1,3 kg, som han fik 2 flasker god hvidvin for sponsoreret af Arne's Sø. Derudover var der en del lodtrækningspræmier på billetterne sponsoreret af Aalborg Jagt.

   Fladfisketur til Lyngså d. 5/10 08.

Det var med lidt blandede forventninger vi ankom til Lyngså strand denne efterårssøndag. Vejrmeldingerne dagene forud havde givet os skiftevis håb og skuffelser, med udsigt til alt mellem 8 og 20 sekundmeter. Det var heldigvis de 8 der kom tættest på. Men med nogle voldsomme dønninger indenfor første revle, på et ellers roligt Kattegat, var det umuligt at fiske. Disse dønninger var desuden fyldt med store totter græs, så når det endelig lykkedes at slæbe forfanget på land, var det med en klump på størrelse med storkereden i Frøstrup.

Det tog derfor ikke lang tid at tage beslutningen om at køre til molen i Sæby for at prøve lykken der. Det blev ikke de mange store fladfisk, som de lokale ellers fortalte man kunne risikere at fange. Mit gæt er at det skyldes det beskidte vand som følge af de foregående dages, og nattens blæsevejr. Indsatsen fra de 7 deltagere blev kun belønnet med 3 skrubber. Den største på 0,35 kg til Michael Kjeldsen, som modtog et gavekort til Kragh's fiskeriartikler. Nr. 2 blev Hans H. Madsen med en flad på 0,27, og nr. 3 - Per Nielsen med 0,24.


       Fiskekonkurrence i Lundby d. 24/8 2008. Der var 18 m/k'er til vores interne konkurrence i Himmerlands Fiskepark. Der var 20 stænger igang, men indsatsen blev knap nok belønnet. Der blev fanget 8 regnbuer, med den største på 2,620 kg. Den blev fanget af Eigil Jensen fra Thisted (gæst). Nr. 2 blev Peter Tordal, Nibe. Og nr. 3, her kom Morten Jensen fra Horsens ind. Peter Tordal fik de 50 point, Morten Jensen fik de 30 mens de 20 point gik til Knud Erik Jensen. Resten fik 10 point til foreningsmesterskabet. Tonni Nielsen var nok dagens mest "uheldige" mand. Han fangede en ørred på 3,430 kg lige efter konkurrencen var blevet "fløjtet" af.

Det var rigtig dejlig at se så mange medlemmer til konkurrence.

Vores næste tur er havturen fra Thorupstrand d. 6. september. Her er det Jimmy der er turleder. Tilmelding og oplysninger på tlf. 40 95 40 30 eller jimmy@gottrupkoreskole.dk.
Makrelturen d. 8/8 2008 fra Hanstholm er udvidet til 20 pladser, da der er mange der gerne vil med. Det betyder så at der atter er ledige pladser på turen. Prisen er kr. 275. De medlemmer der er påtegnet må derfor gerne  tage et ikkemedlem med, (+20 kr.). Vi sejler med Tindur. Afgang og hjemkomst er stadigvæk den samme som før. Se under arrangementer. for flere oplysninger kontakt:

Knud Erik på tlf. 26 89 33 04 eller knuderikni@mail.dkÅrsmøde d. 29/6 2008

Efter konkurrencen i Gøttrup Fiskepark rykkede vi over på den anden side af vejen, i Gøttrup Køreskoles lokaler. Her bød formand Knud Erik Nielsen velkommen og fortalte først om de afholdte arrangementer i det forgangne år. Vejrguderne kom lidt på tværs på bl.a. en Norgestur, hvor færgerne lå stille, og en havtur som skipper aflyste. Ellers har de ture som er afviklet været store oplevelser for de deltagende fiskere. Det er bl.a. blevet til Put & Take ture, geddeture, fladfisketur, Norgestur og en weekendtur til Simested å. Alt i alt et tilfredsstillende år, når man tænker på at vi startede for kun et år siden, med nogle ideer til hvordan det skulle køre. Krumtappen i det hele, vores hjemmeside fiskejollen.dk har haft et lidt omtumlet år. Men efter en periode hvor vi har været alt for afhængige af andre, har vi fået den ændret, så vi styrer det hele selv. Og det kører rigtig godt. Der er kun en enkelt undermenu der stadig arbejdes på, og det er et forum hvor medlemmerne kan boltre sig.

Regnskabet blev fremlagt og viste et overskud på 5865,29 kr., og det blev betragtet som tilfredsstillende og godkendt af de fremmødte.

Styregruppen bag fiskejollen.dk har det første år kørt foretagendet efter egne ideer og erfaringer, men ønskede mere faste retningslinier. Derfor fremlagde vi et sæt vedtægter, først og fremmest for at sikre medlemmerne indflydelse og give dem lige muligheder for at tegne fiskejollen.dk's fremtid. Også for at få faste rammer m.h.t. regnskab, revision og diverse valg. disse blev enstemmigt vedtaget. Herefter var der valg til styregruppen, men da der ikke var faste regler for valg, -De fremmødte opfordrede os til det -Og at vi alle var villige til det, blev det således at vi fortsætter endnu et år. Herefter går 2 eller 3 fra styregruppen på valg. Styregruppen for fiskejollen.dk ser således ud et år endnu: Knud Erik Nielsen, formand. Jimmy Madsen, ide og ophavsmand til fiskejollen.dk står for udlandsture og bådture. Kim Jacobsen, havture m.m.. Hans H. Madsen, PR-mand og web-administrator. Conni Lynge, regnskabsfører. Som suppleant til styregruppen valgtes Gert Madsen, og som revisorer valgtes Keld Jensen for 2 år og Arthur Møller for 1 år.

Et udsnit af de fremmødte på årsmødet.Fiskekonkurrence i Gøttrup Fiskepark d. 29/6 2008

Fiskejollen.dk's 1 års fødselsdag blev afviklet i Gøttrup i form af en fiskekonkurrence i fiskeparken. Der blev indløst 69 fiskekort, og der blev fanget en snes ørreder, hvoraf den største blev fanget af Dirk Loewner, som var kommet helt fra Tyskland. Den indbragte ham de 1000 kr. som var sat på højkant. Nr. 2 og 3 blev fanget af hhv. Flemming Jensen fra Thisted med 1.78 kg, som gav et fiskehjul fra Aalborg Jagt og Mads Davidsen fra Halvrimmen med 1,77 kg. Med den sikrede han sig et gavekort fra Gøttrup Køreskole på 200 kr. Derudover var der en del lodtrækningspræmier, så rigtig mange fik noget ud af dagen. Og så selvfølgelig den oplevelse det er at deltage, hvilket jo som bekendt er en præmie i sig selv. Næste arrangement er en makreltur med båd fra Hanstholm d. 8/8. Tilmelding til turleder Knud E. Nielsen på tlf. 26 89 33 04 eller knuderikni@mail.dk.               


 

 

Simested å d. 21-22. juni

I week-enden den 21-22 juni var vi 5 mand på tur til Simested å.

Vi kørte fra Løgstør kl 04.00 lørdag morgen, og var så i Ålestrup kl ca 05.00.

Der blev hurtigt pakket ud, og så ellers ned til åen, det hele startede i rigtig godt vejr, men i løbet af formiddagen begyndte det så at "storme og regne". Vejret er der jo aldrig noget i vejen med, kun påklædningen, det havde vi alle med, så det blev bare trodset.

Kl 11,00 mødtes vi så ved vores hytte igen, da havde alle fået fisk. Men kun få kunne holde målet. Resten af eftermiddagen gik vi ud og prøvede at fiske  andre steder i åen. Efter en lille lur fra 19.00 til 21.00. gik fiskejagten løs igen. til det blev mørkt. Søndagen begyndte fiskeriet kl 04.00. men ikke alle kom ud af dynerne. nok mest pga. vejret, næsten syndflod, Hans trodsede det. og var ude ved åen det meste af dagen.

kl 13.00 pakkede vi sammen og nogle havde ikke fået nok så de tog lige et nyt sted hen og fiskede

Vinder af turen blev Michael Kjeldsen med en havørred på 47 cm. Anton Madsen fik 2 bækørreder på ca 35 cm.

Det var en rigtig hygelig tur, som godt kunne gentages, måske til en anden å.

                                                 

Knud Erik Nielsen


Michael Kjeldsen
Udsigt over den smukke ådal.


 


Geddetur Borremose 04-05-08

Vi var 6 mand i Borremose i dag. Der blev fanget 8 gedder med den største til Kim Jacobsen en gedde på 75 cm og 2,4 kg, herefter kom vi andre med gedder på 2,3 kg og så ellers nedad.Der var rigtig mange hug, men de ville ikke med ind, der var flere tilfælde at de smuttede når de kom ind til nettet. Michael Kjeldsen havde en rimelig ål på, men den slap desværre lige da den kom over vandet, så Michael mener at vi evt. skal lave en åletur til Borremose, den bed på en skalle.Kim med sin vinder gedde 2,4 kg


 


Nyt 29-04-08

HUSK: Sidste tilmeldning til Simested å den 21 og 22 juni er den 1 maj til Hans H. Madsen på tlf: 60776892, her kan du også få yderlige oplysninger om turen.

Prisen er ca. kr 250 inc. 2 dagkort og 1 overnatning i hytte.

Afgang fra HP`s plads i Løgstør kl 4.00 lørdag morgen


HUSK: Geddeturen til Borremose søndag den 4 maj, der er afgang fra HP`s plads i Løgstør kl 5.00, yderlige oplysninger om turen, ved turleder Jimmy Madsen tlf: 40954030

Konkurrencen slutter kl: 11.00 men der kan selvføgelig fiskes videre, hvis man har lyst til det.


 


Nyt 29-04-08

Så er der lidt nyt fra vores tur, til Rosfjord i Norge fra den 17-04 til den 20-04. Vi var 4 mand afsted. Det var med stor spænding da vi tog afsted torsdag middag, med den nye hurtig færge "Super Speed1" fra Hirtshals, det tog kun 3 ½ time at sejle til Kristiansand. Velankommet til Rosfjord, blev bådene hurtig sat i vandet, og fiskeriet kunne begynde.Der blev i løbet af denne week-end fanget sej, torsk, lange og sorthaj.Vejret viste sig fra sin bedre side, lidt vind, men ikke så meget at det forhindre os i at sejle ud. Se evt flere billeder fra Rosfjord under billeder fra  ture.


Råhygge efter en dag på Rosfjord


 

Nyt 20-03-08

Så fik vi da endelig gennemført en tur, nemlig til Gunderup Fiskesø.Der var 17 stænger i brug,og der blev fanget ca. 15 ørreder. Vinder blev Peter Thordal med en regnbueørred på 2,460 kg nr 2 blev Arthur Møller med en på 2,430 kg så det var virkelig tæt løb. 1 præmien var et gavekort fra fiskejollen.dk og anden præmie var en videofilm skænket af Gunderup Fiskesø.


Peter nr. 2 fra højre, Arthur lige i midtenNyt 11-03-08

Vi var 18 mand M/K til et lille arrangement ude ved Kragh`s fiskeartikler. Leo Kragh havde fundet nogle rigtige gode tilbud frem, det var både stænger, hjul samt dirverse tilbehør inc. tøj. Der blev givet min.20% på alle vare.men der var rigtig mange hvor der var 40% rabat, så vi var da nogle der fik gjort en god handel. Kragh`s fiskeartikler var vært ved et godt kaffebord med hjemmebag. Det var et arrangement som vi regner med, vil blive en til to gange om året.Vi vil sige tak til Kragh`s fiskeartikler, for en god aften.

Husk næste arrangement er P&T turen til Gunderup Fiskesø Skærtorsdag den 20-03-08. med start kl: 09.00 og slutter kl: 13.00. pris for 4 timer 85 kr.

info:

Kim Jacobsen

Brogade 66 Aggersund

9670 Løgstør

Tlf. 31153455

E-mail kimse24@hotmail.comNyt 11-02-08

Havturen  søndag den 17 - 02. er fuldtegnet, så vi håber på godt vejr


 

Nyt 07-02-08

Så er datoen til Norgesturen på plads, det bliver fra den 17 april til den 20 april. Vi sejler fra Hirtshals kl: 12.15 om torsdagen og ankommer til Kristiansand kl: 15.30 Søndag er der afgang fra Kristiansand kl: 16.30 og ankomst til Hirtshals kl: 19.45. Stedet vi besøger hedder Rosfjord og ligger helt i Sydnorge, der er ca. 80 km. fra Kristiansand.

Pris kr. 1575. mere info kontakt Jimmytlf. 40954030

jimmy@gottrupkoreskole.dk


 

Nyt 05-02-06

Vores rejsearrangeør Jimmy Madsen er i øjeblikketi gang med at arrangere en tur til Norge, noget lignende den vi gik glip af da færgerne blæste inde i Hirtshals i november.

Rosfjord


 

Nyt 03-02-08

Den 3 februar 2008 starter vi en ny hjemmeside op, da den vi havde ikke fungerede optimalt, her kan styrregruppen selv gå ind og redigere i tekst og billeder. Vi håber at vores medlemmer vil blive bedre tilfredse med den nye side, der vil nok komme til at ske lidt mere på siden. Vi regner med at vi evt. kan få slette "123hjemmeside" så den bare kommer til at hedde fiskejollen.dk igen, men først skal vi have den gamle nedlagt