Placering
i
Mesterskab
Medlem
Nr.
Navn Total Natfiskeri
Vesthimmerl.
7/8-6 2024
Serritslev
Fiskepark
29/6/2024

1 81 Kaj Madsen 50
50
2 68 Rasmus Larsen 30
30
3 2 Knud E. Nielsen 20 10 10
3 3 Hans H. Madsen 20 10 10
3 16 Ole Andersen 20 10 10
3 80 Kaj Andersen 20 10 10
3 21 Per Jørgensen 20 10 10
3 63 Bjarne Gregersen 20 10 10
3 14 Kim A. Poulsen 20 10 10
3 82 Henrik Hylleberg 20 10 10
3 73 Tom Christensen 20 10 10
3 6 Allan Aae 20
20
4 19 Kim Philipsen 10
10
4 76 Merete Mørch 10
10
4 49 Henning Ørebro 10
10
4 50 Sussi Ørebro 10
10
4 46 Martin Jensen 10
10
4 4 Gert Svanborg 10
10
4 79 Carsten Jensen 10
10
4 61 Per Hakonsen 10
10
4 5 Jørgen Bundgaard 10
10
4 72 Allan Larsen 10
10
4 59 Lars Birkkær 10
10
4 60 Thrine Christensen 10
10